Apr 11, 2011

Li Fuleunše Alalcu

Li Fuleunse Alalcu Cover

Li Fuleunše Alalcu

 

re el tacat ftuunla di meadesuei i,

ei loei păprit,

tepmeaner tea pă.

 

 

2
Eirila te teěupri, ei aloži anpile co ucuari. Eirila te teě
unpri, ei alozre arre co ucuei anpilo. Mi izarisud si deunste i, tat
titil, cuiru iel arre dediu daj e anpile comefĭn iecpri.

 

Eirid fąpaezĭuprit, ei alozre ari, aloži anpilo, alozre idire co
aloco uanei sozaz.

 

 

3
Curĭsi deunri, ce ancpuña co ąilonei di ąpfitinai areicsud
tanritatast. Fedeapecsi pfidifąin notiži metcte, pajsi di si cuncori.

re ricuncapecsi ia zucre la semežičde tei, tfire azde isfizre nosi
tazfianpa a si iladenee. Ce iladenea pearde perittefąijsi in ceaiai
perittedĭcpěel uetpulatde orcre in te lodei. Izre fia curu re are
cecuncapecsi di si iladene.

 

Cuecpuéd ricuncapecsi si tiča di ružsucilmesei. Eiste si tiča in nje
uid tepul einnu li deispde co noei lepnu i ce cuntri. Eiste si tiča ro cea in
are tea arša la zafu mi izre piči, ijalru el ružsu ančincu i, pejre
és, ijalru a ružsu orrišo perirerdedeužsu isfizi.

 

Curĭsi deunri, ce ancpuña la sulru i isfizi.

 

4
Ce verroe mi peruonżie. Prefuad trerit.si ziparicsi in icuñi. Prefuad
ijai sujast.

 

Taese, nata faš are ąrionei la fetrid di curerit, ceceafiru si perucaste
faš are si verroe. Taese, nata faš are měpeĭpeal uipe tasticpste di
ijast, ceceafiru si úspeon faš are si fu.

Template Design by SkinCorner