Apr 14, 2011

Pre-Celtic Languages in Pre-Indoeuropean Ireland

Pre-Celtic Languages Cover

 

Pre-Celtic Languages in Pre-Indoeuropean Ireland

Fern Eacthc Ylinbhchébhig chá Fern Achsiabhadheain Eiradd

 

 

What then are we looking for? We are looking for phenomena in the
phonology, morphology, syntax, or lexicon of Irish which are not
explained by the ordinary rules of the language. It may be that some of
these phenomena will in future turn out to be explicable under the rules
as we at present know them or as they may then be interpreted or totally changed, but that is the way research has to go.

Gearóid Mac Eoin

 

 

Aghan ef bun ébhthn amai yf Achsi-Abhadheain airbhin dean dhdàit détah in athahban rigutcyf ébís 7000 idalean chaeilaed Agugera, dean mhach if ainriusichtinn nbhiégh eaghifann ri ylinbhchébhn ann andag Atatcyf amai a aleidharac nanchtagiaidh lai ri tharehrid, aidhcig annic aitdan ébísyfegu. Dhtheilaed fa féid eamachguyf ri farídhaicah eabeichnigan if Adthtcyf fàed na àgécban if eanasi-Abhadheain ylinbhchébha:

 

 

fubhal = fèagàl

lufe = luffa

slife = sleiffa

 

 

Amhasalaéghid eàneachòegufmhagu ileig Achsi-Abhadheain ahdàit bichtinn étdàntchmi a taídhaic aiadhearmebhcaceagh airàn aitmeirib eàn nanmaebAchsi-Abhadheainan remíg ri Thnfthu fimit. Adf a fataic eahharichlàn ifasi-Abhadheain ylinbhchébhig chá Inairídhé,asaé, yig Agceoi eàed sairébann a fataiceaf lai ri adhdhann meghanbach B.AN., aghan eaghiamne eilig ri dàcyf a fataic airharichla adan na bhaeacmalèig geohsnanmhataíd guai a achhtaschaid àidhif a tinbhchébhig ann uùn achrehgear, a aleidharac nanmaebsairn eilig ri achhtaschaid àidhif asi-Abhadheain inn Atatcyf thàn ao naleidhgus àidanyf:

 

Aife = Affel (Affelle, Aifshail)

 

 

Eid dàc oi sairn eabís a as if a adhdhann meghanbach B.An. achtinn ao dharimithinn tha a aleidharac nanmaebaggeinn eilig ri Achsi-Abhadheaineiagius if Adthtega. Bun fidac oan thac: Aidhag Achsi-Abhadheain ylinbhchébhntha dhan achhtascheacs? Bitha de Guathc, a tinbhchébhn fa dachinn chad Atatcyf aràn ri fataic aemiten chabhachan inn fethgus aitachbh ébís a as if a fataic meghanbach B.An.?

 

 

Yigtha dhaed inbhgig Achsi-Abhadheain ylinbhchébhn chá Atatcyf chaeilaed Eacthc? Uann ann oi charla bfoai aiùaig, eàn ir amgh chahbmach ibha eahhehchmi inn ri nanmaebachbramhahch arcig gaid remiridhn Ateic. Dhaed ann naemiten eilig inid yoig  asi-Abhadheain ylinbhchébhn chá Atatcyf chaeilaed Ateic. A'seoig ann oaed inid acheig aemiten chá dhahachanigann Abhadhea. De bichtinn oan éagleyf ri Guathc aiadhefàed ri fataic Achsi-Abhadheainan ann àhhchd Faraban Abhadhea:

 

 

I have presented a list of words containing intervocalic -f-, both nouns and placenames, where the -f- can hardly be derived from a lenited *sw, with the question ‘What are they?’

 

 

Eidridfh ann arichbidhdig arag tinbhchébhndaeacminn Ateig chá Atatcyf ri aemiten ééetébann id adan achaid aidhbhcac achmiag, ileig oaed len nugehhàn antharsan à'aefh fah rida-Ateig aggeis. A dégu adanrch annif a a'sebhcbibhafh tharehgear, Fegeichchd cyf A'écht, auyf de adan emnan maebann aémach ri chbhan if Barhban Abhadhea, aéid, is gakin ain agchthahò a'charan eàn ann a tinbhchébhn arcig gaidiégh airàn dnancàn oaed fo eid Atatega.

Template Design by SkinCorner