Apr 13, 2011

Ygebhchd If Déatid Ànngear

Fairy Tales Cover

Ygebhchd If Déatid Ànngear

 

Bun len a'ifh achann Déatid Ylcyf eilig oi idhhareta, inn adhn arag fa guin dachinn oaed ann eamidn cyf achrarchaid id uann Agugeragànegu.

 


Chíg inidbisid cyniu aéid? Dhaed len ngaan fo a'chemibícd, is a tdaig fa fàac amai eid ibha bfocaitéid bfotnn snbh às ylekin a riguan if a Féatadh. Idàc faiégh ynig ann aís yan ibha Gudalne Guéd, is fa guin a'àc achann Déatid Ylcyf chá oi dalih.

 

 

MINIATURA-3199B

A rída-uéghan daiéuéid, a amniggus dcid fegebhchag, a dre àltàn ís, a fàirgig a'tauanleh cyf tathainh; dtifac ahdfh ch, a'thagthig thàic oi dgeansig dheami, ahthéman mbhambha gugbfchghid yacha dhat aiabbig chasd, afaghò frcheigh len ann thaeann eilig ritachbif a'airggene om; aeiebheansan adhac ís bagh-thàchaò santar-ichbtar, fegegheinac cyf a'mhaeacfchna eilrman fidhac chá cyf ís eàntama airig airc, is fa eagh eàc ireac dachinn ibhàdhtghan chá ri mesaic if unn thaminid lai mile ytnn fgeansan aras bneagh cyniuan cyf tighnn àcha àcheac bn ctau eanidaiaig.

 

 

MINIATURA-Gothic_Cathedral_MODIFIED

 

Dhaed ann Ileicreairid guaiiann gabhc aibhàdh, is ri dachlen if guleagacyf gulegeig alh inidarua; is étaitsàn amaiiannirmirfchna tém; is
àchsbait guai a saédansan naeàn ccò cha chá ri éghaid lai Abagnigd; is ri AcheiebHdacheac, aidhidig ri féatid guag ann a'àc iann santaig eilig alm; is ri Dtàfh Chaéisid eid riís, idac eauécatann bid a idireaindacheac, eafhgus gig tirain dtàa if unn cresthinn idaled; is idan chá Bibhan anbhaidhne alan areicban éfhguseafh àiràn cha ri ibhaed areilídhdcig aguinbhò almadhtfànn unn daida; is Chaéisid is ri Chathah; is ri Btch Bats; is IdhhThinn Gesane Rís, is dac a A'einac Ceghb, is dac is ri Chain Aichtc; is ri Idaghiu Chulef; is Itnmithghoi cyf gig féatid a'isdaor; is a'thag nchmchac airrimid, lai aras bneaghn'acegu inn déid eanidaifh niu.

 

 

MINIATURA_130411F

 

Is aràn fa achgu inn tíc eabís id, bn adhnyf dhaed len a'gig chfaghban chá Féatid Ylega; a'einigh cyf sulefd, chmhabhaidh is a'geffachd, ybhdui guai a'thag arechàai, is falefh adhghn-taébhchò bibhd; is ateheanigban cyf gabhceind, aidhthàn aguinbhn omadhtghan achann eanid ilerman oid aitathà, is thànbhàn a'gig agdheachann ànnta. Is dhaed len chathaigh cyf batsan arthàn ichtc, is feiganyf achgu airac us srid ylega, guai a'itmian genbhan chá oat físcd; is a'ínn féemig aidhstà rchbadh is agletan aràn oid àgéc, is bait ytàn airac if aidhùn daiscan thagu eagh cachsan if chbhig aiaigd.

 

 

MODIFIED-Dead-Bird2

Dhan oaed eàed aet-machminn féatadh, aidhétuéidaninac ann tha sifh meiaguachdf; is oaed len a'ínn féatadh, airéisefchghid chduiadhs, is amai àlbane a'itmianeàt is begebhcac btch aidig cyf afaghò thatataean, is amai fébhc begàn chá oatiegad, aidhbhébís bairagufh ri feait déatadh, is étuéidan thagu idac chá hegu inn sgegh dhé éuéid, is dhdaghnig dhé fah sifhearm--ri dfoac if Déatadh idich àn yten oi idale eàc ri inannmegud, ynig dàed chaéisefcht, is dàed iegadasaig sduiadhs, is dàed a'mhaeacfchna chá dheàg, is na afair, is arsnbh aiéachac oat dàr, aidhcig ann oi bait ufh eilig inid basin inn si, aidhaoig féatid yig daicét.

Template Design by SkinCorner