Nov 12, 2011

I dlomyrd ynir wid til i Nagd Wesy

 

Enmym op ud tid ler vele ud ymlog widoenw ynir altdu ud ywfwd; id cyom zi vele cymyglwg id cyvak, zi ywfwd altdu til goud ewymid til i cyitir til komidan etnyff gydw kotirig; rin ynn alnir goid uman i cyitir, id vele sysdakt goenig neir i aiepys, ler tinri i Nagd Wesy, naffig id plodanig, tinugt ewymid i etnyff, id gigyr fagt rit etdu durg i luft. Len i dlomryd wid paka til i cyitir gydw rir; rin ynn alnir tinri ut nomymys op i aiepys, ymys i Nagd Wesy lod niah korin nomymys id pryffud av i etnyff rit ud naff; idf, rir len le, alnir gida gigyr i triet tid. Aff iys i dlomryd goid ynri afys; id cyom alnir insgyff etdu cyner le i Nagd Wesy cykumyn afalynn gigyr, alnir insgyff e'd sysdakt cyisysn alnir ewymid, id afdun alnir til giynn ewymid ald etnyff.

Gigyr av alnir widf, rin i yng vele sang, id alnir cynedarnyffmae id cynedarnyffmae; rin aff rydi alnir tinri til i Nagd Wend dwf ri.

'Ked leg!' danid i dlomryd, 'id lentin du gydw komig til dasysn os jeaiern.'

'KED LEG!' ewsvelmae i Nagd Wesy, gydw ald aiem vele lut id gruff, 'ID LENK GYDDW KOMIG TIL DASYSN RIG. VA DOUDD DU WEMYN?'

'O!' ewsvelmae i dlomryd, 'I nur yndnyffmae til afdun du til edan gigyr ked cyom til sadan rig alrir paka le etnyff du tilok logyd rig op i cyitir aiepys, gydw we alr niah yika til vonud op; id ymys du'da til goud op cynanintisyg ewymid i yoirdal we alr, talr vel edan nityff gydw etdu rin til yairymyn.'

'Alrir niah goid jeer etnyff', danid i Nagd Wesy; 'rin ymys du enda cyuy gigyr prutin, lil giynn du ud edk va wel daesysn du ymtyff du wemyn, ymys du nur cyasysn, 'Edk, cyprin lodelvir, id darynn ewymid yma nedy aff ked cykimys!'

Rit iys i dlomryd vele kynlir erid. Rin, cyom i yng vele gigyr sang alnir kyfyld niah daesysn day cyuy ud leg, gigyr alnir cykymdunmae til ud tity op i yng; id ynn ie velet goenig til cyidun neir til eynnitnyff alnir mynid i edk op ud pagd va ailod cyuy i uk, id danid,

'Edyk, cyprin lodelvir, id darynn ewymid yma ketys aff ked cykimys.'

Alnir altdu nelbti danid gigyr vag i edk gida cyom etdu vele pudnyff; id yma ynir ailod logyd insgyff etdu ud ked cyak, rin riai aff yma i sandmyndy. Gigyr, ynn yma velet cynel cyommyep aff dodu aff nakt, zi tilok i mynd dwf edk, id dadun enrwygad cyuy dayr aiemae, sysdakt gimyn i ud alnir altdu goid logyd i Nagd Wesy, rin va kyfyld niah gigyr yika cyom darynn ewymid ud pit aff trok prod.

Gigyr, ynn i dlomryd woti, alnir tilok ald edk id wid av rit etdu, id le leg alnir goid day til ald yuir.

'Nun', danid alnir, 'Yn pin til i Nagd Wend dwf ri, id ud ked firog alnir ed, gydw alnir sysnyn rig iys edk, id ynn Eg nur cyasysn til etdu, "Edyk, cyprin lodelvir, id darynn ewymid yma nedy aff ked cykimys", Eg daesysn ynlka cyeart aff neernyff Eg kedwel.'

'Yma ynri vel, Eg vosysdasysn,' danid ald yuir; 'rin dasysnig ed edanlwsysnweg, id Eg cye niah aflwynn etdu tsik Eg dasysn cyid.'

Gigyr i dlomryd systi somdu, daw ut ud pagd, mynid i edk op etdu, id danid:

'Edyk, cyprin lodelvir, id darynn ewymid yma nedy aff ked cykimys.'

Rin nitid ud pit aff trok prod gida i edk darynn ewymid.

'Kynlir', danid i dlomryd, 'talrir dwf nej iw gydw etdu rin til goud til i Nagd Wesy nomyms'; id fagt alnir widf.

Gigyr alnir tinri til vel i Nagd Wesy vonesy sat cyuy i namidleg.

'Ked eynnd!' danid i dlomryd.

'Ked eynnd!' danid i Nagd Wesy.

'Wemyn yin daetys gydw le etnyff aff vag va du tilok', danid i dlomryd; 'fag, cyom gydw le edyk Eg goidf, etdu ed nej woirt ud ninig.'

'Yn goid nej etnyff', danid i Nagd Wesy; 'rin yopir du alrir ud danm va yuntys nityff rin golog dukatys cyom pymle cyom du cyasysn til etdu:

"Dasysn, danm! yatin syd!"

Gigyr i dlomryd insgyff iys ud ked cyak; rin cyom etdu vele tilo fer til daesysn day le leg, alnir cykymdunmae cyuy gydw i nakt til i cyam tity vel alnir altdu cymypt vag.

Vag alnir kymmae gydw ynlkatyff, alnir trimae i velet aff va i Nagd Wesy altdu danid aff i danm, id fonin etdu yma daet; rin, ynn i sander daeg le, alnir insgyff etdu vele ud afrumd danm, idf, ynn i dlomryd altdu tulnyffud cyommyep, alnir tilok enrwygad va kyfyld niah yunt sysri dukatys, id enirnyffd i tvo.

Tidwd yagn av wid i dlomryd; id ynn alnir goid day til ald yuir, alnir danid:

'Na yma, i Nagd Wesy ed ud vun firog; gydw nun alnir ä giynnn rig ud danm va kanud yunt golog dukatys ymys Eg nur cyasysn "Danm, danm! yatin syd."'

'Yma ynri vel, Eg vosysdasysn', danid ald yuir; 'rin Eg cye niah aflwynn ynlka gigyr aiof tilys Eg dasysn i dukatys systi.'

'Danem, danem! yatin syd!' danid i dlomryd; rin ymys i Danem systi ynlkatyff, etdu wsom niah syd.

Gigyr i dlomryd wid paka nomymys til i Nagd Wesy, id pmyw alnir ewymid, id danid i danm vele woirt nityff, id alnir yridun alrir ald daetys gydw i etnyff.

'Kynlir!' danid i Nagd Wesy; 'I'yn nityff ynngad til giynn du rin le ymlog aiek cyuy i uk yopir; rin sysnna ud aiek aff le nedy le ymys du cyasysn:

'"Aiek, aiek! myny op!" etdu mynys op tsik du cyasysn: "Aiek, aiek! nun aldun!"'

Gigyr, cyom i yng vele sang, i dlomryd cykymdunmae cyuy iys nakt tilo til i sander; rin cyom alnir kyfyld cykon kynlir sysnyff ur cyakys ailod cyom til i edk id i danm, alnir myny neir aff enmym op i afnk id tisysnud til cyneltin, cyom ymys alnir velet cyommyep.

Nun i sander, ynir esomilwg daeg le i aiek yridun edan woirt ewtyff, jasysnmae ewymid ud va vele gimyn etdu, id ynn alnir agesy i dlomryd cyneltin, vele goenig til enirnyff i tvo; rin, sysdakt cyom i sander vele yifyd til dusysn etdu, i dlomryd afnwmyd ut: 'Aiek, aiek! myny op!'

Gigyr i aiek tisysnud til nalys i sander, tsik alnir cypryffmae ovan ywlys, id pagdys, id afntiys, id rupnyffmae id ragenmae:

'O yin! o yin! pudnyff i aiek edan ail, ynngad etdu wel nalys rig til dod, id du cykagidag alrir paka pole jeer edk id vag danm.'

Ynn i dlomryd insgyff i sander altdu goid nog, alnir danid:

'Aiek, aiek! nun aldun!'

Len alnir tilok i edk id dadun etdu til ald zak, id wid day rit ald aiek cyuy ald dui, mytnyffig i danm logyd ud koird rusy dayr agd; id gigyr alnir goid ald daetys gydw i etnyff alnir altdu loai.

Template Design by SkinCorner