Nov 12, 2011

Sysirtruys fosyslir

 

Cyuy le legys ynn vag Yn cyid id Ai Nidur vrwyedanmae opp erd, ie tinri enmym til ud ymlog wef dwf ri, ynir cyaff afnkong. Zi nam vele Sysrtrui, id zi altdu ud fegsyr yutk op zi uynd. Ie altdu cynedarnyffmae ud sang yng, id velet pole ryi, id vag Yn cyid tisysnsysd cyner gydw ud afnnok til myeafyn ir ryi. Ja, ie cykumyn alrir etdu. Gigyr zi tilok ud kmyud tiny ywk aff kmyb id rulnyffmae etdu ut, rin cyom zi rulnyffmae etdu, etdu gdaw id gdaw tsik etdu itid i esa grildmy.

Neny, le vele tilo grot; ie kyfyld niah alrir le. Gigyr zi tilok ud tinier pit ail; rin ynn le vele rulnyffmae ut, etdu itid i esa grildmy sysdakt i cyam, id le afnnok vele tilo grot, zi danid; ie kyfyld niah alrir le oir.

I triet tid zi tilok ud ail tinier pit--so tiny du kyfyld nelbti dasysn etdu; rin etdu vele i cyam aiagi ovan nomyms--te afnnok vele tilo grot.

'Kynlir', danid Sysrtrui, 'Eg kan nej giynn du ynlkatyff; du yridun sysdakt goud tyri, gydw yma iys afnnokys enda tilo grot.'

Len vag Yn cyid vakdad wdagafn, id danid:

'Sin du myebd rig gigyr kmyud cyom til grudsys rig ud yoirdal aff neernyff, du cykagidag alrir iys airafnyff: du cykagidag vagin ud fosy, id zutin jeer neernyff risan aidapk id pomy; id nitid daesysn ud tuliladan til trink cynedan ynn etdu dasysd.'

Alnir altdu nelbti danid i rydi vagt vag zi vele cykymdunmae til ud rirkveld cyvelt nig, oir Sysrtruys fosy, id fmyw logyd zi sgeenlog- trug daet ewymid i cykagywd; id tsik iys ynri leg du yasysn dasysn zi flwgig yifyd, rit zi fegsyr yutk op zi uynd, id zi krop yma cyvelt, ynl aff i cyeat cyuy i cykagywd; id gigyr zi altid id krad fagt aff i pumys gydw zi neernyff, id eded ynn dasysn ed komig, gydw zi ed ity afjirai, id len zi cyisysd gydw ud tuliladan til kul zi feng.

Template Design by SkinCorner