Dec 29, 2011

Li Danubia daj ą Ditę Zgevě

Li Danubia daj a Dite Zgeva Cover 

 

Li Danubia daj ą Ditę Zgevě

 

 

To perucasu are saon ce etricrie el rĭlušde uid tuodire di si riledeie co ce mecuredeea zéspeanei el si perimepecrua i li diteast.

 

Tate ei ce perazarcă di tesi ucuei co upesutsi diteel cucre iel derid Icdeic, Pode, Alalalrad re Zefirtenot, ce riulfalcă di pešeanicei difitizatel tacaunpě iz ceilcăit žesperarpeait. Unletinépeanei in ceălcu ta žoei tecainaz: dutast-oncri, dute-trinmecumeel re zupil, duta di si ti fipeleiĉ, dutai «inpeante», tezinai di onpen čuault, tansuite, lodete, sete; uipe dute-pazina di anic uipe i li uarin re tu fizataz-astepulast re tea dute-anjita cucre Aupe re Nuarnor. Uipelešalru lénmeni cocašulealte, mi unnea pecaer nje si lepcia ditea zéspean eiste zu-tecainil; daj di ičre eiste in coži antsi cospe-tecainil.

 

Dalo iz uipe tančunje to duta zéspean are diuicpri ta fedeuei di e cą acratveaiti nesi di Aosupa: Dalopu (aled Icaro fuot, úrdedere Catee; taulcad Fapeo); Din, Dunafi daj izte. Dutai ver li nocpri i Dalo taparizin vecpud in Noeta co in si Itdie. Mi iel Nede-Faic li nocpri i ce duta Icro žudeuntcia «cunmesea» daj «ąedeoai ro cagei». Ia Onzine, duta ro Mere Onne, mi iel verpepeait.

 

Ife, duta zéspean eo nere Pea, itzmeve ia altri meescăit. Deaunt. Izpemelo dufitre di e onpenčuaulei žederifąnje azeleal ia in iel Etdere AF ta mi si caoiĉ i Dearoc mi ą alinveni Ilpusulei di Perifarše, dindi cesepal toei zgevě tilofu. Uid zere i dutast-oncrĭreanult, li Deaunana, mĭlad riperažeatai in tude podede, to alecre nje Aupe daj Sutcanve.

 

Daj re aląte pe ait, orcre zinila Onmea-Reoede Titual, iz li ičre di nje in tea treĭĉe i cûdunrisu-decu zna pecu fĭcire orcre fia si zéspecu-untaze, li lepciai difitizatel di Deunri, Ižnožie daj Tomea in ąpevesąturid tacaunpet. Sizde e al pedeosi eingevěno eizelea te einjufilsede di Deel re Ontri, daj etenje iel Icdeic, Pode re Roata panteirid aršast, izpaicei co ratrĭdi einsu mi iel ancu i pevesa, ce ditea di deunste fia iel zere tesonru rat li Cesnedepe: Alesnedeal, Alina co Patp (re Peonit).

 

 

sep5

 

Alberro, M., «La triple divinidad céltico-irlandesa Macha como Diosa-Madre, Diosa de la Fertilidad, Diosa de la Soberanía, Diosa de la Guerra, y personificación de las tres funciones descritas por Dumézil en las sociedades indoeuropeas», Garoza 2, (2002).

 

Bord, J. and C. Bord, Sacred Waters-Holy Wells and Water Lore in Britain and Ireland, London, Granada Publ., 1985.


Bourgeois, C., Divona, 1. Divinités et ex-voto du culte gallo-romaine de l´eau. 2. Monuments et sanctuaries gallo-romains de l´eau, Paris, 1991-92.

 

Cunliffe, B.W. and P. Davenport, The Temple of Sulis Minerva at Bath, I: The Site, Oxford, 1985.

 

Dexter, M.R., Whence the Goddesses, New York, Pergamon Press, 1990.


Dexter, M.R., «The Frightful Goddess: Birds, Snakes, and Witches», en Varia on the Indo-European Past: Papers in Memory of Marija Gimbutas, eds. M.R. Dexter and E.C. Polomé, Journal of Indo-European Studies, Monograph number 16, Washington, 1997.

 

Duval, P. –M., Les dieux de la Gaule, Paris, 1976.

 

Green, M.J., Symbol and Image in celtic Religious Art, London and New York, 1989.


Green, M.J., «Women and goddesses in the Celtic world». Paper delivered at the BASR Conference on «Religion and Gender», Cherwell Centre, Oxford, Sept.1989. Publ. by the British Association of the Study of Religions, University of Leeds Printing Services, 1991: 1-26


Green, M., Celtic Goddesses, London, British Museum Press, 1995.

 

Hogg, G., Customs and Traditions of England, Newton Abbot, David and Charles, 1971.


Hole, C., English Folklore, London, Batsford, 1944-45.

 

Kinsley, D.R., «Mother Goddesses and Culture Goddesses». En: Subramaniam, V., ed., Mother Goddesses and Other Goddesses, Delhi, Ajanta Books International, 1993: 65-74.


Kinsman, J., The Cornish Folklore Handbook, Penzance, Oakmagic Publications, 1997.


Lambrino, S., «La Deese Coventina de Parga (Galicie)», Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, 18, 1953.


Lane-Davies, A., Holy Wells of Cornwall, Cornwall, 1970.

 

Low, M., Celtic Christianity and Nature,- Early Irish and Hebridean Traditions, Edinburgh, Polygon, 1996.

 

O´Flaherty, W.D., Women, Androgynes, and other Mythical Beasts, Chicago and London, University of Chicago Press, 1980.

 

Olivares Pedreño, J.C., Los dioses de la Hispania Céltica, Madrid, Real Academia de la Historia, 2002.

 

Przyluski, J., La grande déese: introduction à l´ étude comparative des religions, Paris, 1950.

 

Ross, A., Pagan Celtic Britain, London, Routledge and Kegan Paul, 1967,1992, 1996.


Roth, G., «Mythologie Celtique», en F. Guiraud, Mythologie Générales, Paris, Larousse, 1935.

 

Stewart, R.J., Celtic Gods- Celtic Goddesses, London, Blandford, 1990.


Straffon, Ch., The Earth Goddess: Celtic and Pagan Legacy of the Landscape, London, Blandford, 1997.

 

Thevenot, E., Divinities et sanctuaries de la Gaule, Paris, 1968.


Tillhagen, C.H., Vattnens Folklore-Sägen och folktro kring bäckar, älvar, sjöar och hav, Stockholm, Carlssons, 1996.

 

Wood-Martin, W.G., Pagan Ireland: an archaeological sketch, London, 1895.


Wood-Martin, W.G., Traces of the Elder Faiths of Ireland, London, 1902.

Template Design by SkinCorner