Jun 6, 2012

I risaniel

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012


 

Ud vrwyedanig nig Nagdomsri somig eur agesy i ywdw Yssbrusgyffys.

 

"Dussyn os ud risasy til i Golog Aiad".

 

Lerfag dangir i Yssbrusgyffys.

 

Rin i edwr danid: "Iad doud neet kym til rig. Neet til gigyr cyom rig cypdatin i Yssbrusgyffys".

 

Id i Yssbrusgyffys kymmae alnir logyd nam. "Dussyn os ud risasy", ie danid, "til i Golog Aiad".

 

Id i edwr vele neirgjudun gydw alnir wyfyld alrir jagnyffd eur.

 

Id i Yssbrusgyffys kymmae nomymys.

 

Id ynn ob cyuy vymaeys oir op ywdw tras aff i sikys alnir ail agesy i Yssbrusgyffys alnir widd aff rydi til im id agesy ir risasy, obynyl alnir wyfyld feni alrir myft etdu til ynngad rin id jagnyffd i fmyet eur ail cyuy iny vymaeys.

 

Id ie sysnyn alnir ud wdadun aff mynudalys auseynd ut aff cyrirymdys cyom nur i Yssbrusgyffys kanud auseyn. "Van iys", ie danid, "iad cykagidag yndun le du korin logyd i Yssbrusgyffys".

 

Id i edwr widd logyd le agt id kyeid cyuy nelbsadan cyilkys cyom edanfitdud ud le tinri logyd i ywdw Yssbrusgyffys. Id durg i nurtyng aff i Golog Aiad alnir dan id krimae ald risasy, id ald kluk flwdunmae isy alnir. Yma ail cyaff i yneys rin id i ymd, ie aff i Golog Aiad; kri-afenssyd ie cyaff vag ir riys mydanig logyd nagmkrintys ud risasy aff i Yssbrusgyffys le ie dant sang vag.

 

Id i jung edwr krimae ald risasy logyd i Yssbrusgyffys.

 

Id ie roys ewymid id danid: "Tyfy kudt neet logyd i Yssbrusgyffys. Ynngad cyninti ie". Id ie aiesy alnir id alnir kaikubd.

 

Id nakrigdys ie auseynd ald risasy opp sysri; id mydan etdu cyuy ir dumpmys op myi legys.

 

Ynn wel i Yssbrusgyffys myebnyff? Ynn enda ie trassny? Ie dant enrwygad risanir til i Golog Aiad. Id ie sysnyn alnir ud widd aff ivag til pryffud cyuy ald dui rit yma i cykon ailrys aff i ynlyd wopdryfylwg auseynd talrop. Id nur i Yssbrusgyffys kyfyld alrir auseynd etdu. "Van iys", ie danid, "iad cykagidag yndun le du korin logyd i Yssbrusgyffys".

 

Id alnir tinri durg i nurtyng aff i Golog Aiad rit i risasy alnir altdu gydw dayr folk. Id ie roys ewymid aff enmym cyuy i Golog airat, ie roys logyd mydanig i risasy le ie altdu auseynd opp sysri. "Te rydi ynr tinri ", ie danid, "tinri rit ud wdadun aff mynudalys auseynd ut aff cyrirymdys, cyom nur i Yssbrusgyffys kanud auseyn. Du enda neet logyd i Yssbrusgyffys". Id gwdlo cyom ie altdu aiesy i rydi gigyr og ie aiesy alnir.

 

Id nakrigdys ie auseynd ald risasy op sysri id mynid etdu ewymid cyuy ir dumpmys.

 

Ynn wel i Yssbrusgyffys myebnyff? Ynn enda ie trassny? Gwdlo dok enmym nomymys ie dant ud risanir undur i nurtyng til i Golog Aiad. Id gydw yma le alnir woida ud sysnrsasy aff sysri le i ywdw Yssbrusgyffys sysnyn alnir,ud sysnrsasy aff kongkupys cyakt id sysel op ald uynd, dok yoid aff dan sysri id logyd ynrm rin i Yssbrusgyffys, dok gda ie ywd alnir cyuy i Golog Aiad. Rin ie altdu i risasy, id va fagsiktiget i Yssbrusgyffs?

 

Id dok ie wel neet myebnyff, gydw cyoma dumae cyin Eg agesy im kym til rig. "Goud dussyn vag risasy", ie danid, "til i Golog Aiad".

 

Rin Eg wyfyld neet goud. Id ie cyninti ud tvoet tid. "Goud dussyn vag risasy ", ie danid.

 

Id ail Eg wyfyld neet goud, id ie krimae ut ud triet tid: "Goud dussyn vag risasy".

 

Id obynyl ie krimae ud triet tid Eg wyfyld neet goud. Rin yagnir id nakt ie krimae id durg sangir eynndys.

 

Ynn wel i Yssbrusgyffys myebnyff? Ynn enda ie trassny? Id ynn ie wyfyld neet aldun til kym til rig Eg widd til im id Eg danid: "Te Golog Aiad ed i Golog Aiad nej sanssir. Ie alrir cyold ir pimynel gydw prys id ir dumpmys gydw syd, ie alrir systi yuntys ut aff ir golog doel. Etdu ed vagin ud durk aiad foil aff ewaidangir, ler ed nej esori cyuy dayr airatys, cykonet ä myft etdu id i ymlog cyongys enda goenin".

 

"Goud dussyn vag risasy", ie krimae.

 

Id Eg danid til i ywdw Yssbrusgyffys: "Du doud neet fagaianud. Du alrir nej risasy gydw i Golog Aiad, i myi aiad nej sanssir".

 

"Goud dussyn vag risasy", ie krimae. "Va ed jeer risand?" Eg danid til i ywdw Yssbrusgyffys.

 

Id ynn Eg agesy ir risasy Eg systi edkumyd, mydanig til cypdatin gigyr cyakys cyuy i Golog Aiad; id nomymys ie cymyss rig goud.

 

Id Eg danid: "Vel Eg neet goud. Needys wel aflwynn rig".

 

Id ail i Yssbrusgyffys ynenud til rig yma nakt sangir.

 

Ie doud neet fagaianud. Ur cykumyn ie yndun?

Template Design by SkinCorner