Jan 15, 2014

Ancient Hymns: Danu and the magical race

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

Ancient Hymns Cover

Ancient Hymns

Danu and the magical race

 

Primelinad, Ewu (ny Ewa) ed er enney y ae eid Erinag Afyn jee. Y eaelan abbyr pwoirrynag ed y ea fynysoysag ny cedlon Afyn jee y ae Danu (Lenu), Ny Y Ayrag dy ny pedalgag elu: ny Tuatha de Danann (ny D'Yn Ewnan, tiul, ennag abbyr, 'dy Ewyn'). Edatal ny myin dy i Lenann ed focklwt foai trag sa le Nade.

 

 

T'ee leid eid cyenn Afyn jee cyud ayd cyud ed cedlon krie yng fys y cid Ewu ee ein, y ae ayd cyud ele gyn urrea teagys cyud Ewu ed yrcalag Ewa, cyud Ewa ed yrcalag Lenu y ae Ain y ae Dea Ewned. Y ae fodie t'ee yrcalag Nyr red nicca ewn, Po ewn y ae nwywau, t'ee afnytyn len ceicey le ny y eaeleerag Godiseys: Tyana ynn/ag Loana. Y eaelan abbyr t'ee yrcalag eid dayrtys dy ny Y Agrigan ny e fyny ny e y ayrag ny e liannea. Ee daerid le rie ny prod fynyagda le efw ny Y Ayrag, ed le efw ny Cloan, ny elu dy Godys ny ele e pussny: ny Edatal i Lenann. Rie afoyn y ag er aym radag mys peakys er aym cyelynau, nyr ayd ny lwoel alst y ae cyalrmade mye dunloaid er aym foadiy. Rie grunmal eid afrycid dy fys er eid elragys dy web siduys. Ec y jerday, alwenig gatedad voluriys dy fynyntraelmag dwdw, Rie grunmal pagt nyr ayd ny ceritie jurna ceritie rie ein.

 

 

IE

Yryel

Norwelf

Eska

Abnoba Abnoba - Abnoba
Andraste/Andrasta Ynnraie/Rwyraia - Andrasta
Anu Eu/Ewu Enu Helasse
Bamba Panba Afnafan -
Belisama Aflw Edan Luw Danrin -
Bóand/Bóinn Pórwy/Boynn Boin -
Brigit Prigit Prigit -
Damona Lemona Lemonin -
Epona Enuna Enunin -
Rosmerta Rosyn? Rirma? Rirdun? -
Litavis Llwmaweys Llwdunweys -
Macha Yacal / Miscar Rinkud Lisgar
Nemain/Neamhan Nemain/Numalyn Neenmud -
Nertus Nertri Nerlerfag -
Sekwana Daana Daenud Daenar
Sirona Sirona Eronin -

 

Cum ny Gyltys, paneugt daseys ee ein nyr ayd daeys. Ny Godiseys ele dy rinnelk tukinit y ae dagad pwoaicee. Cum cyambyl, mywd ny Y Imysiad rostyn nyr ayd Nerin t'ad rit lwaged dagad Godiseys dy ny Edatal i Lenann, ny cloie ny eld daeriagt dy Nerin: Eriu y ae e cyedurau, Panba, y ae Fodsa. Ayd cyud ele yrcalag dagad Godiseys dy Cagssy, asnigys dy ny Y Agrigan: Padd, Y Acal y ae Nemain (ennag abbyr e enmys ed yrcalag Ewu). Ny Afyn jee Prigid (ny Prigit) ed Ee ein eid Dagad ficey Afyn jee dy Fynyuyrag, Iddyf Idspiratod y ae Gaue tird:

 

Izaneid eeneyshum dátan bisharushu, Aànnin ashereysh minasteyd maedar alá dámeysh uná alá Redonir ishànn atatanik Gáaraim u andash alá areyd tind ithonat nytat Aànnin kanaim aheraim nyànnaed nákash dáliv eyshud dámin ese kebáushu, dátan alá Redonir táni itáen alá mado uná Rodia u táni fáwo alá aheraim rony báfán Itenot Kandi. 

 

Je y tel tiriys le ny tuaiyr nwe, ny Ceu woaie je Nerin gwti afud nymmit mys aideys. Nwywys ee v'dy kinjag cal, ag cyin efw cyud y eaelan woeys afgan nyr ayd ny am dy Y Acal, eid afyn dy ny ferred elu, duwd le eid y elvanag deainney. Pock pragssid dy e eld piuugey, pucsaimyff cyud Y Acal fynyuld roie ny cyodjey ny Dae ys agdas! Ny dae imrwymae jeud, dairag Y Acal le elu noi le tuaieai cabbil. Y Acal prieit cyud ny elu fely; Pwoirrynag nyrrit je cum pwoirrynag v'nyr ayd ny jerrinag leys dy e ferragys. Ny Dae, mye ayd ronnaynleg mys le ego na le yt, v'cyalseag.

 

Pock oelirit e le afyr y ae afyr pwoirrynag Dan, y ae pelriagt pwoirrynag Dan. Pwoirrynag nymmit ee le ny nyr jerday er fynylugt y ae eedt Cèsari cennel nyr ayd eld agony y ae eulys. Mys e ssdyn pada ennym, pwoirrynag nyaiey ny y iw dy Fynyoat Ulmag, icsaryff cyud mywd eid am dy cryggyl dudyg jannea ad, ad wyfyld efw ny gaer dy sabag. Cal cyfyd jei, cryggyl elriynd! Afyndain Y Aeyn idvaid Fynyoat Ulmag y ae ny yiw dy Fynyoat Ulmag, lottit mys sabag trywryau, lerayd gyn fagt le cadiy adein. Ag Nycusain, gyn logt dy ny logt noi Y Acal, v'nymriyleg le cagssy. Ny Nuoelym Y Agrigan, Eld Afyndain dy Cagssy y ae Pada, deaedt lwaged ny cagsse afyn iurinag; eulys y ae lwaged ny fer cagsse, Nycusainn afcari goaic dari nyr ayd ny fwy.

 

Pwoirrynag calilenssid Nycusain daest y ae daest, lwaged cmyaynoil y ae cluelag agt. Foai mys leg gys y fyrys er, le feugyn, nielt aigney y ae agt iddadad. Nyr ayd ny elbyl, pock acieynd eldys y ae eid Fer cagsse y ae nesmae je ee cyo fynyrnurag dailil aiag ayd ny elmyn dy ny Y Agrigan.

   

Clark, Katharine, An Irish Book of Shadows: Tuatha De Danann, Glade Press: Lakeville, MN, 2010.

 

FL-020410 Abraau

 

FL-070310 The Language of Sif

 

FL-261011 Daana/Daenud - Pre-Celtic Goddesses in the Celtic Realm

 

FL-221012 Englynod y Clyweid - Yr Cyayffys dys Nitdad Rin

 

FL-010712 Cultures in Contact: Romans far away from home

 

FL-130212 Danaenir u Yngvir

 

FL-230112 Gyltiag Roie-Cdaeaiee Mamys - Tiltik Dunmys vag Kredtieninad – Celtic Pre-Christian Tales

 

FL-100811 Ny fynysoymy dy ny deagysag dailil

 

Jesch, Judith. "Norse Historical Traditions and Historia Gruffud vab Kenan: Magnús berfoettr and Haraldr hárfagri." In Gruffudd ap Cynan: A Collaborative Biography, 117-147. K. L. Maund, ed. New York: Boydell and Brewer, 1996.

 

Jones, Kathy, Spinning the Wheel of Ana: A Spiritual Quest to Find The British Primal Ancestors, (Ariadne Publications: Glastonbury, UK, 1994).

 

Laing, Lloyd. "Alternative Celtic Art: Early Medieval Non-Pictish Sketches on Stone in Britain." Studia Celtica 30 (1996), 127-146.

 

McCoy, Edain, Celtic Myth & Magick: Harnessing to Power of the Gods and Goddesses, Llewellyn Publications: Woodbury, MN, 2010.

 

Miket, R. and C. Burgess, eds. Between and Beyond Walls. Essays on the Prehistory and History of North Britain in Honour of George Joby. Edinburgh: John Donald, 1984.

 

Nagy, Joseph Falaky, ed. Myth in Celtic Literatures. CSANA Yearbook 6. Dublin, Ireland and Portland, Oregon: Four Courts Press, 2007.

 

O'Crualaoich, Gearoid, The Book of the Cailleach: Stories of the Wise-Woman Healer, Cork University Press: Cork, Ireland, 2004.

Template Design by SkinCorner