May 17, 2014

Aeonish Puk Aff Rinkmaksieys 10

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


KEnP. 8


I afrumid "Affsadaneys aff Daeduyfysag". Alrir endys i aiagi aff lenir kymmae i Firt Puk aff Rinkmaksieeys.

1 Soma aff i keeays ikmynrot le ynn zi og vele y ifyd til edan daizmae id dadun til dod, zi gjudun zirdalvir op i pyda cyuy agin le nej edwr y akt rasgyff zi krop. 2 O y uir, le cyarin rit ty cyiynn cyod lodai dasgyff i tyrmir dwf kraft, id pryffud til nyfygt ald eynlir aneratys, id sysnweai ud ekdamnil aff i adlwgag aff fenit. 3 Tyfy wert noblwg zet som ud lek opp ty cyod som pimynel, id i erdenti aff i tilrintys cyok tee neet aff y ma. 4 Dajoed lerfag, dan-daemyd y uir, enweg i op aff ty endudanti datir aff i dui aff Yr Nielmal. 5 Neet gigyr rinjeayk aiejed i y on enmid i y airymys cyuy eeynn som tyfy, enweg lwt i figlyd aff ty cyiynn y airymgimyn cyod in dusad daeduyfysag, aiejeneai cyuy nedy rit Yr Nielmal; id tyfy kudit zet cyuy eeynn rit i. 6 Gydw ty kind-bjerig vele logyd i ywfwd aff Enbraskink. 7 Id altdu etdu pin sagfoil gydw os til turg, som y akt cyoma kudtedit, i dunmy aff ty neaietnad, wyfyld neet i cyniktaffoiel alrir cyudirot aff i y uir aff cyiynn cyod mydnyff gydw daeduyfysnes danti y ultiedloyfys feredel gwdlo in dusad dod? 8 Id iled etdu velet fittyff til edkriaf iys vagtys ovan ir myebnyffig-agit, cypdatinig gydw ud rimagienlir til fuedir sysnerasjod aff vag folk:

image

9 Gydw trulwg etdu vele ud myi krig va vele fyfygit logyd i. Gydw op le leg werede, puweg im durg endudanti, zet vag im i daeys aff zig cyuy ikaguttnyff cyuy eynirsayg salda. 10 Rin i enet cyuy i cysakt vele Emyenzenir, id i y uir aff i cyiynn cyod duadursatid zi il, id i datdan fyfygit. 11 I tyrmir vele ir endyayanry id i ynlyd id i salda aff edwr velet i cyniktaffoiel. 12 Id daeduyfysag wop i wektilr id sysnyn i kron til zi affsadaneys. Ynir rin vunidad aff i affsadaneys aff i vel Sag? 13 Ynry velet neet vuniridasy aff dad? I tyrmir aldelvir id ald esa kyfynkil endmirot ir endudanti, velvan ie nun doud pole Aiejud tidwd i tron aff Yr Nielmal id vonud i mydanmae y mid. 14 Gydw y odys cyassid, 'Y ma og ynry alrir dankmalsimae irdalvir enda undur ty alndyys'. 15 Id iys rin, lerfag, enweg dankmalsimae irdalvir gydw God dwf danti, neet nur alrir daessy iys nedy, rin og i nedy le durg im i feesy altdu nej rir y akt ovan vag folk, id i tyrmir myinmae airafnyff, id vag cysagid vele narymsimae, ie enweg som etdu velet vagin ud dadom gydw vag nasjon dwf cyi; id durg i plud aff iys daeduyfys rin id i pupitiaffyw aff ir dod, i lowee Fagsagennti avlwyndanmae Edanel le vag vele eynlir idfradud.

16 Gydw ynn i tyrmir y irywkri daeg i ziroedd aff ir werede, id ir endudanti undur i feredel, alnir nablwklwg eld ewymid ir endudanti til ald cyolkaikubel som ud ekdamnil; id alnir lerfag edpirot ald rin rit ud dad aff nedy id ziroedm op i feld aff cysakt id cyuy i elaftys aff edadiegig, gigyr le alnir plundudad id oynirtdaw y ma ald enemys. 17 O Edanelwduys, kindan poirnir aff i dad aff Enbraskink, agtin iys Sag, id edan daeduyfys cyuy y ma yngys, dakognizig le Edpirot Fagnuft ed yn cyid ovan i nedanyws, id ovan smeltys, neet nur logyd idan, rin logyd tyri vagdalvir; logyd va ryl le rin, avlwyndanig ewymid ir pokaikubys til i feredir gydw daeduyfysnes danti, neet nur wop i endmiratyw aff y anket, rin velet ierid veld aff ud lowee eritnyff. 18 Id durg im i nasjon obdunimae ermae id myebnyffoirig i obdarvagti aff i Sag cyuy vag cysagid alit tunssy i aiad logyd i feesy. 19 Id ynnssenti alit folssy i tyrmir y irywkri opp erd, id cyuy dod alnir myid airafnyff. 20 Gydw ynn alnir cytiedunmae utdurlwg til tilolin i folk aff Jerrielnyff til vonud gimyn Sysnikatilys id ersadan i edlir aff vag tuduel, alnir talropp myft Jerrielnyff id Y Eldud fagit assnir i Nirsied. 21 Nun iys enda i vagtys le i y uir aff i cyiynn cyod, i daeduyfys eru, cyninti til zi kindan: 22 I vele ud dan erulwn, id Eg aidassid neet logyd y in tudur dwf ri, id Eg tipit keeay ovan i ywys le vele possnimae til Eyn.

23 Nej dadutir aff i vrit, nej ityynir cyuy i feld, kaguttdumae rig; nyr da i tulsk, tissnuilwg Cymynig cyulilig i narinad aff y in erulwnead; Eg vonesy rit y in ywsi y ma i legys aff y in dut; rin ynn iys y in cyod velet groenn ewymid, ir tudur kaikudd. 24 Iny vele alnir; gydw alnir vonesy ud salda mydanmae rit kindan, id alnir nitid sgu i twwf aff ir faglagnyff. 25 Ynry, dumae alnir vele dok rit os, dunugit du i Sag id i pufetys. Alnir mydan til os aff Enedanlir ynry vele cymyni logyd Tini, id aff Edenenk ynry vele erbidnyffmae som ud dannyfft-erbidnyffig, id aff Jodap cyuy i tunsy. 26 Id alnir cyninti til os aff Piesom, i eerig predit, id alnir dunugit du i edwd aff Enenedom, Enzenredom id Y Edenel cyuy i fur. 27 Id alnir gloirymsimae og iniel cyuy i in aff mynd, id mydanmae alnir; id alnir kymmae til jeer sysaiys i cyassnig aff Edenien, 28 "Y eud gwdlo obynlir tyfy nedan durg i fur, i sam cykagidag neet smeldun tee". 29 Alnir dangir til os i vagtys aff Dymy i danilmedit, "Mika enda i aflwkdunyws aff i sysdakt". 30 Alnir zidusy til os i pruynnir aff Cyolomo, "e ed ud pum aff salda til y ma im le doud ald wel".

31 Alnir kopfaimae i vagtys aff Ezekiel, "Skagidag iys trok afid vonen?" Gydw alnir faggaff neet i edwd le y odys dunugit, va myedaneys, "Wel smyny id Eg wel y atin lwynn. Iys ed jeer salda id i mydanedag aff jeer legys". 32 En, gru vele i leg, id dok neet gru, ynn i gru tyrmir aff i Dakskys zet i fur mynzig gydw ald aidapaidanuri praziur, id rit ald nedanyws vadurkotinig provit til i kadunnalit id paka nomymys til ald feredel i cyiynn cyod aff i dogdur aff Enbraskink, id plwnid i ogbymys aff ir ogys, id tririn ut ir fengys, id cymyw im rit y ika ketys aff tilrint. 33 Gydw va fagsak i afilwairinit aff Yr Nielmal folssy, id cykagidag folssnir, i enkurzesy wdatk. 34 Rin i cyod aff Enbraskink, rit ir zigsam y uir, enda gaffalrid cyarin in dusad i agt aff ir vagmad, enweg daessy dan id immoirdunlir daelys logyd Yr Nielmal, til ynrym edan essrir gydw ity id ity.

Template Design by SkinCorner