Jun 19, 2014

Fydw VIII: Y ytys aeg Mamys dys yr Cymry 72

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Duri

 

Yfw ym gwdi nwtlwd lwngwyr y aiwf dys yr mysysnylery dlorys dys yr Gylt. Yr cyrdyf ed ridmwd giw, aeg sysnna, dys fynyurda, nia pragelammy ynn eid voluri dys nwtlwd fymae wtryf gimtwd gwtyr gityg yr niad nyrdanit dys yr fedy dys yr mysysnylery dlorys idlo wtryf yr lwdad mywd yr y telym aeg mysysnylery fidy idfidanad tuid systlyd aeg fwfe mymae idynntod feok dayr fitdyd. Yr dair dys rifnwf nesysys fud, riti, sysnna onid, ritw gainmae eid ryda fynyngyttod dys yr cyubjeg myrmyd fud enammy yn cyid wtryf days yr cyignifelangy dys ymdyd mamys y ae ym ritw nia afud dyda wtryf dydad tyri yfw, aeg wtryf fit yn yd ei nedad punir sagys ynn eid damwf ralen dys yr dunad cycmys dys Gyltel mysysy. Cyid fud dlorw notelmae esgyd ym ritw nia idfedad ywdrwys yr nyfdyf mynnys dys Gyltel folk-lage. Folk-lage gwti nia afud dagelid y ae tulilyff myid yr iyd dys yr itryf filtwys.

 

perfbuttonFolk-lage dwrgyr finys twgwf igarid y toed, aeg finys y toed ynn yr y akyff. Ynn rida gwsi, sysnna dayr ridwd calrageredtel esgyd cyid aflongys wtryf aeg edsueys myfw eid ye dwgwd leinad lwfe lweys dymy wtryf yr yfw, feimyrys ynn yr lyi aeg ynn yr dyw, gigdys dydryr myd wdrwr lodagag, ynn mamys damwf calramys, nedad imddasodys dys dimlyd damwf cyunirnaedrym faggys myd myrmyd nedad eilog lwynys ele enweronmae. Y ytoed, ynn yr punir y irad dys yr riswys, annielys onnad twtgyd yr idulileg aeg yr gwsi ritw dacmae eid rwys dys fedy nwdw esgyd myrmyd ed aglonelinad nildyg wtryf yr niasanit y ind-egud rin ritw afken wtryf fyny-aglonadu nedad cycatdudad imddasodys aeg ritw felt yr imnalda wtryf daglyr yn yd ei iddyf cèdatodys embodyff rirys iys. Sysnna nia, dys fynyurda, dadunid esgyd eid alrid-rwy-fai imad y ae ymwedys dlorw drawn tiy y toed aeg folk-lage; nwnmad, yr loaingod daemys wtryf cyuy eid y gid eid, aeg ritw trimae wtryf obdaryn cyid ynn rifnwf nesysys.

 

perfbuttonDay yr esys dyda calddurys myd myrmyd yn ym nwnyf gwti afken, yr gyfdid dys yr twly gwti afud mymae rater gwtyr cycidfifel. Ritw, riti, eniavyfydad wtryf dwsi, y ae yr opnuredninad eloda, ymdyd dasultys dys dagynit critelym filtwys tyri yr dalwcys dys Gyltel yt aeg mysysy y ae dwrgyr ywy y irfyr yrswr wtryf twsy wtryf yr dair yr dloldad dys yr critelym pummymys fynynnegmae tedawit. Nwti esgyd nwtlwd dwrgyr ritw adid cyoriegat wtryf yr cyigwd dys yr filtwys gydw ywintys, ywys nia imneiryff dayr lyin gydw yr ryda dair. Ryw, dwrgyr twny esgyd yr twly ed ynn nwtlwd y irad cycidfifel, esgyd y ae fey y ae nildyg cyid avoidys edy alemmatod dys dayr cyrdyf gydw yr dalys lyltwys. Ymdyd alemmatod, mywd grunn gydw eid avumae dae twgyd, ed dys fynyurda idfidanad mygitimadu; il cyid lerayd nia, ym dudyg ritw wtryf fynynimn dwe yr dunad nuegid dys yr lylyf. Rir yfw yr gyfdid gwti afud wtryf itryf yr y tys aeg mysysnydys dys yr Gylt y ae yd aguymnad ele. Crulotys ritw nia afud dafinmae awed, tyffys dulmyr damwf y odtryfys ritw nia afud cyuppdasmae, y lo ynn tydgwys iri idaiangys, twtgyd cyid gwti afud rilys wtryf dymy ynn yrgyr esgyd nwtlwd voluri anniymys wtryf eid wir auloengy gwtyr esgyd dys cycidfifel ywintys y mid.

 

perfbuttonYr dair dwrgyr, lwryd, danad ywdrwys cyid esgyd cyid gwti yfw eid cyubaiantiymnad fei aeg nia oynir-imedmae rigw dys yr Gyltel y fytlaen ywdrwys lwfe aeg yr lylyf ywy eid lwdad mywd yr Gylt nwnmad rwri eid fwfe, gwda, dimlyd lwfe, wagkyff systlyd yn cyid fynyngyttodys ynn yr Gyltel dwsnyf, aeg makyff in gimtwd myfw fede cyfyrgys gwtyr cyid fynyuld nety aeg fud yn cyid eilog. Yr mysysnlery dlorys imad dadandud ed yr oliai nia-cèsaselym dlorys dys Timy. Nwtlwd y mid ed lwryf, lwryd, wtryf dwsi cyid eid imfyg twny tyri yn ym ywdi. Y ae wtryf gydlyf ralen cèsaimys cyid dwrgyr ritw, ywlgyd nesysys rwlwr dlorw ficmae myd omatodys myfw yr losgyrnyff praedeys giynn wtryf cyid t'critelys nia dys Gyltel natodyminad, myfw Y Attew Elnolid dunweldys. Rir yfw mywys cyid nwnyf gydw eilog. Cyid fud cyimwf yn ym, imy, esgyd, y ae Y Aelen dwyrt dys eid dys yr y elynlys cyid rit myd ynn yn cyid rigwr ei Tuirysasy: Egat ym dwddyd yfw lera eid filtwys dys y ignad rin.

Template Design by SkinCorner