Jun 30, 2014

Puynnenrinit Aff Cyiriop 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I Tvoet Ywfwd aff Jakob id Myen.

 

KEnP. I

 

1 CYiriop, i tvoet ywfwd aff Jakob id Myen. I aielk edwr. Alnir vagid avusy aff Jodap id ed ud edtigaffoir aff i plod assnir Joda. I kopi aff i vagtys aff Cyiriop, i cyakys va alnir cyninti til ald cyod vag alnir kaikudd, cyuy i rwe id twenkravatt jel aff ald salda, aff va tid Joda, ald pruir, kaikubd. 2 Gydw ynn Cyiriop vele cyik, ald cyod tinri til afsusgyff alnir. Id alnir aielkedunmae aldelvir id cyaff ewymid id kedmae i, id danid:-- 3 agentin, y in kindan, til Cyiriop jeer tudur id Eg wel ikmynda in dusad du va cyakys Eg alrir cyuy y in alrit. 4 Eg vele poirnir aff Jakob som y in tudur dwf tvoet ywfwd; id y in y uir Myen kymmae rig Cyiriop, ynlir i yn cyid altdu agesy zi pidnyff. 5 Weirrir, Eg edantinri aielk tieloglwg; Eg cydank logyd nej enkieynrinit nyr vele Eg ewgaisam aff y fygt. Gydw y in alrit vele cyner, id y in vonenir vele immokadam, id y in skulinlys tyri komnedanyw. 6 Ynlir ynnlvag og ä pin giynnn logyd i Riai Ywdw til rin cyuy dael id krop. 7 Gydw cyuy i tid aff y in dut Eg vele avusy cyuy y ika cyakys aff Joda, ynlir y in tudur myeb alnir pagsem y ma.

8 Id Eg zet y in sysai assnir alnir til fagnidun alnir ynlir i prinz aff ityt danit fagt i aym aff avundet id plwnid y in sysai, gigyr le Eg dassnirid alnir neet som ud pruir, nyr da Eg cynir gwdlo Jakob y in tudur. 9 Rin ald Yr Nielmal id i Yr Nielmal aff ald tuduel danit fagt Ald iw, id avlwyndanmae alnir ut aff y in alnydys. 10 Gydw ynn Eg widd til Cyekdad til pryffud oitrinit gydw i fyos, id Dauedann til Nanktud, vel velet vag netisenrys id y ma vag dalagtys, Juin y in pruir cyold alnir til i Edrinelwduys. 11 Id ynn Dauedann agesy iys cyakys alnir vele grieynid, gydw alnir yndnyffmae til updaedun alnir til ald tudur. 12 Rin op agenig iys Eg vele tieloglwg wdagafnir assnir Juin cyuy le alnir sadan alnir goud fagt lwynn, id gydw fiv y onatys Eg dudasy wratfoil assnir alnir.

13 Rin i Yn cyid myeb nyffdassnimae rig, id riteld logyd rig i y akt aff y in alnidau; gydw y in daet dui vele tvodul weldunmae gydw cyiynn legys. 14 Id Eg sgu, y in kindan, le ynlir aff Joda iys altdu edanfymnyffud rig, id Eg danindud id wept; id Eg edadyfygit i yn cyid Yr Nielmal le y in dui y akt edan updaedusy id le Eg y akt olin enleaf logyd y ma fagsmutsnyff id nwlyg id logyd y ma folilig. 15 Gydw Eg sgu le Eg altdu iwedad ud eynlir cyak vag i Yn cyid id Jakob y in tudur, op kondw aff Jodap y in pruir, cyuy le Eg enwemae alnir. 16 Id nun, y in kindan, agentin in dusad rig id edanynj aff i aym aff ityt id nwlyg. 17 Gydw nwlyg dasyt ovan i esa sysai aff ud edwr, id myinet alnir nyr til edun nyr til trink, nyr til doud y nylka ked cyak. Rin etdu ity eramkaienet til alnir til fagnidun alnir le alnir enweet; id gigyr sangir som alnir le ed enwemae rielwset, alnir le enweet weldunit fagt. 18 Tvo jael lerfag Eg aflwkdunmae y in dael rit cynelwg cyuy i ewgai aff i yn cyid, id Eg myrnidd le avlwyndanenti logyd nwlyg korinit logyd i ewgai aff Yr Nielmal. 19 Gydw y mys ud edwr mye til i yn cyid, i eynlir aym daenennet fagt logyd alnir id ald sysai ed lwkdunmae. 20 Id entiavdanin alnir cymnelozet rit alnir ynrym alnir enwemae id fagsadanit le ynry enda werlomy til alnir, id gigyr aldunit logyd ald nwlyg.

Template Design by SkinCorner