Jul 7, 2014

Puynnenrinit Aff Mywe 1


I Triet Ywfwd aff Jakob id Myen.

KEnP. I

1 Mywe, i triet ywfwd aff Jakob id Myen. Ud y idtik id drorir aff dromys, ud pufet. I kopi aff i vagtys aff Mywe, i cyakys va alnir oirinimae in dusad ald cyod, enlwt y ma le ie skumyn doud, id va cyakys skumyn edanfymnyff im tilys i leg aff afilwairinit. 2 Alnir vele lud cyuy sysondet ynn alnir kymmae im til alnir; gydw etdu altdu pin daynenmyd til alnir le alnir skumyn kaikub. 3 Id ynn ie velet gaffalrid cyarin alnir danid til im: 4 Eg, Mywe, vele poirnir cyuy endan, id Eg tinri rit y in tudur til Cyekdad. 5 Id Eg vele jungir, y ifyd twennad jael aff y mid, ynn, rit Cyiriop, Eg wrovit ynnssenti op skinkoir gydw vag rydnad Loen. 6 Id ynn Eg vele needanig i fyos cyuy Enedanl-Rinul, i aym aff fagaianud aff i yn cyid tinri opp rig, id Eg daeg y ma rin kaguttduig ir yngir, id le nia daeduyfysag altdu puilit gydw etdalvir vrwyys, id sagmindag cyaff opp feel. 7 Id Eg vele grieweg gydw i danti aff i cyod aff rin, id Eg pynmae til i yn cyid le Eg y akt edan cynedasy. 8 Len ler fir opp rig ud cysafud, id Eg edaneld ud ywdw afryg, id Eg vele opp etdu. 9 Id edanolin i eeynid velet onindumae, id ud iw aff Yr Nielmal danid til rig, Mywe, ededun. 10 Id Eg ededunmae logyd i enet eeynn, id Eg daeg ler ud rirkveld zee alnissnig.
11 Id weir Eg daeg ud tvoet eeynn fer skidarir id rir idssid, gydw ler vele ud pyfyndminda lwkt og talri, 12 Id Eg danid til i iw, Velfag ed iys cyo? Id i iw danid til rig, Rinrynlir neet aff iys, gydw tyfy cyaldun dassnir enrwygad eeynn rir idssid id i komnaggkadam. 13 Id ynn tyfy somt cyomtinid trafenzir, Tyfy cyaldun aiejud ner i yn cyid, id cyaldun edan Ald gygad, id cyaldun, ikmynda Ald y iddurys til rin, id cyaldun puafettnyff afkimig Alnir le skagidag roduem Edanel. 14 Id logyd tee id Juin skagidag i yn cyid anidan risan rin, danweg veli danti aff rin. 15 Id logyd i er dwf alynnyw skagidag edan ty salda, id Alnir skagidag edan ty feld id weeyeay, id eruktys, sysri id gydmad. 16 Agud, lerfag, dassnirlog i eeynd va alrir pin zeegnyffnir til tee. 17 I lossai ed gydw iys fagsak glomsam in dusad tee, cyuy le etdu edanolid y ma i nia daeduyfys ledys aff rin. 18 Id etdu ä fur, cyno, id ed systi myr gydw i leg aff afilwairinit, cyuy i daeduyfys afilwairinit aff Yr Nielmal; gydw cyuy etdu enda y ma i aymys aff i datributywpys gydw ynnssenti op rin. 19 Id cyuy i tvoet enda i werdys aff i elmys va enda oirinimae gydw i leg aff afilwairint, til ynryk ynnssenti op i aymys aff ityt id aff Edanlwenir.
20 Id ovan im enda i myi onys. 21 Id cyuy i ossai aff y ma kynmyt i Rirkveld Essir, fer ovan y ma olwdys. 22 Cyuy i eeynn tidwd til etdu enda i elkansyys, ynry gygad id y atin pupitiaffyw til i yn cyid gydw y ma i cyed aff unyntsamet aff i daeduyfyau; 23 Erbidnyffig til i yn cyid ud cyot cyrimynig danvvag, ud fagnuftsam id ud pludminda erbidnyffig. 24 Id cyuy i eeynn edanlog iys enda i ewsys ynry pjer ewsvael til i ewsys aff i dadanti aff i yn cyid. 25 Id cyuy i eeynn tidwd til iys enda trod id doenmiywpys, cyuy va ymtid ie erbidnyff lobnyff til Yr Nielmal. 26 Ynn, lerfag, i yn cyid cyissnet opp os, y ma aff os enda skudumynn; y eud, i eeynid, id i erd id i envaddys enda skudumynn aff i dadanti aff Ald rinjesnad. 27 Rin i cyod aff rin, enweg nej veldugnyff aff iys cyakys, cyi id puvoti i Riai Ywdw.
Template Design by SkinCorner