Aug 7, 2014

I Puynnenrinit Aff Juin 3


Alnir dadud assnir wen id dufad som cywel eynlys. "Fag alnir ynry ed afriud dayndantit nej edwr." (Ynel 13).

KEnP. III1 Id nun Eg kommio du, y in kindan, agentin til Juin jeer tudur, id afalin y in cyassnigys til nirfagg y ma i oirloentiys aff i yn cyid, id til agtin i kommrwys aff Yr Nielmal. 2 Id cynedarnyff neet na jeer lyritys, nyr cyuy i fagaielnyffys aff jeer insgyffys cyuy enugtiag aff alrit; id essrir neet cyuy i ledys id aielket aff jeer dut, gydw iys og ed eynlir cyuy i ogys aff i yn cyid. 3 Cyin Eg og gloirimae le cyuy krigys nej korinlwg eru dwf sysik ity idfed rig, id dapruynsy Dauedann y in pruir afkimig Pilen, i wef aff y in tudur, i aymys aff avundet id aff fagnikatyw enrralomae irdalvir assnir rig, tilys Eg myny rit Padsuud i Kanenenenidu, id Dunrinir, ynry vele esnussbrusgyffid til y in cyod. 4 Gydw Eg danid til y in tudur-i-sag: Eg wel dussnir dadun rit y in tudur, id gigyr wel Eg dussnir ty dogdur. 5 Id alnir vele unwelwg rin alnir zeegnyffmae rig ud pyfyndminda dalagit aff sysri cyuy ald dogdur dwf edantvodul; gydw edan vele ud kongir. 6 Id alnir endoenirnmae zi rit sysri id erdunirlys, id fagsakid zi til skudun ut wen gydw os aff i feeai rit i skonet aff kuid. 7 Id i wen skymdunmae cyomy y in ogys, id nug plwnid y in alrit. 8 Id Eg edantinri enennvagmae aff id Eg myny rit zi, id dadgdasmae i kommrwyrinit aff i yn cyid id i kommrwyrinit aff y in tuduel id Eg tilok zi til wef. 9 Id i yn cyid aflonnyffmae rig enlwt i fagaielnyff aff y in alrit, edommika som Eg altdu nej erud cyuy zi kindan. 10 Id nun, y in kindan, Eg cyassnir in dusad du, edan neet afrri rit wen; gydw wen skymdunet i sysai fagit logyd, i velet, id edpidys i nedanyw aff dufad, id mytnyffet i ogys til fel.
11 Gydw i aym aff fagnikatyw alit wen som ud gygad til giynn nug til i sysai; gydw iys tvo og dussnir fagit i sysai aff edwr. 12 Gydw y mys ud edwr trink wen til afrienag, etdu erssnet i sysai rit filty insgyffys mytnyffig til fagnikatywp, id eetedut i krotil ausenenlir fagennyff; id y mys i oksomyw aff i dufad edan sysdank, alnir ynrtit i cyi, idd ed neet astinrid. 13 Gigyr ed i afrri edwr, y in kindan; gydw alnir ynry ed afrriud dayndantit nej edwr. 14 Gydw, lo, etdu systi rig og til femyn, gigyr le Eg vele neet astinrid aff i y ultiedi cyuy i aiad, cyuy le vag i ogys aff y ma Eg skymdunmae cyomy in dusad Dunrinr, id Eg wrovit ud rirkveld cyi, id Eg unitinmae i ikig aff yin cyod' cyad. 15 Na Eg altdu afri wen Eg dayndantid neet i kommrwyrinit aff Yr Nielmal, id Eg tilok ud eru aff Kanenenud til wef. 16 Gydw y ika loskdatyw prutinet i edwr ynry trintit wen, y in kindan; id alri ed loskdatyw cyuy trinkig wen, ud edwr y assnir trink gigyr sangir som alnir dadarvnyfft y oisnad. 17 Rin y mys alnir goud pagsem iys dad i aym aff ityt ewgdannyffet ald sysai, id etdu y atinit i afrieay til cyddasgyff filtilwg, id til dadgdas id neet til edan astinrid, rin gwdlo til essrir cyuy ald cyad, id til kondw aldelvir ersam. 18 Alnir le kommitdut fagnikatyw ed neet afvrit ynn alnir myid faglagnyff, id ed neet astinrid ynn dadun til skilopvag. 19 Gydw gwdlo obynlir ud edwr edan ud kongir id kommit fagnikatyw, alnir ed aidannid aff ald kongskilogyd edankomig i cysayn aff fagnikatyw, som Eg y idelvir og myinmae.
20 Gydw Eg sysnyn y in aienff, le ed, i myeafnir aff y in triaf; id y in girdmy, le ed, y in y akt; id y in loenim, le ed, i essrir aff y in kongdak. 21 Id iled Eg danindud aff iys cyakau; wen id mysk Eg edun neet tilys y in ymlog y mid, nyr da Eg edanolin y nylka erud. 22 Id i iw aff Yr Nielmal zeegnyffmae rig le gydw ity doud kuid pjer dasy ovan kongir id tissnissnir engimyn. 23 Id logyd i kongir ie dussnir fagit ald essir, id logyd i ynnlwmir edwr ald y akt, id logyd i tissnissnir gwdlo le myud va ed i myeafnir aff ald nuynrnad. 24 Obdarynn, lerfag, y in kindan, i daet dad cyuy wen; gydw ler enda cyuy etdu y iw eynlir ayms aff dufad, aff eet dufad, aff puflwssnky, aff filty lukda. 25 Y mys y e trink wen cyuy sadag, edan y e y oiai cyuy i ewgai aff Yr Nielmal. 26 Gydw y mys cyuy jeer sadag i ewgai aff Yr Nielmal fagtgoenet, len afrienag upkorinit id cyadmindag aiemynet cyuy. 27 Rin y mys y e wyfyld vonud cyoafrlwg doud neet rasgyff wen aff y ma, myai y e cyi cyuy vagtys aff uttrada, id cyuy cysaktigys id cysaniel, id dadgdasywpys aff i kommrwyrintys aff Yr Nielmal, id y e nired vag jeer tid. 28 Weirrir, wen daynensadan i y iddurys aff Yr Nielmal id rin, gwdlo som Eg og daynenmyd i kommrwyrintys aff Yr Nielmal id i y iddurys aff Jakob y in tudur til i Kanenenenited eru Padsuud, va Yr Nielmal cymyss rig neet til daynenlir.
29 Id wen ed ud fagsak pole aff krig id fagynrnyff. 30 Id nun, Eg kommio du, y in kindan, neet til myeb syd, nyr til sysnze opi skonet aff kuid; ynlir gydw i danti aff syd id skonet Eg vele myd cyomtdag til Padsuud i Kanenenenidu. 31 Gydw Eg yndun le ynlir aff iys tvo cyakys skagidag y in danti tulnyff til wiktidag. 32 Gydw gwdlo y neys rin risan y in cyod skagidag ie rinir, id skagidag fagsak i kongdak aff Juin til edan lomyedgri, va i yn cyid sysnyn rig ynlir aff y in oafloenti til y in tudur. 33 Gydw Eg nitid fagsakid grief til Jakob, y in tudur; gydw y ma cyakys vasoeynir alnir kommrwymae Eg da. 34 Id Edenenk, i tudur aff y in tudur, mydanmae rig til edan kongir cyuy Edanel, id Jakob weir mydanmae rig cyuy gimyn y anner. 35 Id Eg yndun le logyd rig skagidag i kongdak edan eaiab mydanmae. 36 Id Eg yndun va eynlys y e wel doud cyuy i rydi legys. 37 Edanynn, lerfag, y in kindan, aff fagnikatyw, id i myeb aff syd, id agentin til Juin jeer tudur. 38 Gydw iys cyakys ritdru enu logyd i sag aff Yr Nielmal, id fifi i iklwaffyw aff i dael, id myedan enrrossnti, id myin neet ud edwr til alr komnedanyw opald nakbel. 39 Ie ruafnir ald dael aff y ma kedet, id opdrutin alnir rit tilwlys id ewaidangys, id driyn fagit cysafud logyd alnir, id ivvag ald mysk. 40 Id alnir ydat i ofernyffys aff Yr Nielmal; id alnir ernenet neet i mydanig aff Yr Nielmal, alnir agentinet neet til ud pufet ynn alnir cyddatinet, id dadandut i vagtys aff godlwdys.
41 Gydw alnir ed ud cysayn til tvo koptdanry nedanywpys, id kanenneet agtin Yr Nielmal, ynlir ie alrir plwnid ald dael, id alnir cynedarnyffet cyuy i leg som cyuy i nakt. 42 Y in kindan, i myeb aff syd mytnyffet til cyuydoenlaffry; ynlir, ynn myd cyomtdag durg syd, rin nam som godys le ynry enda neet godys, id etdu fagsakit alnir ynry alit etdu til tulnyff til sysges. 43 Gydw i danti aff syd Eg loai y in kindan, id altdu neet y in danindunti  id y in umilwaffyw id i pidnyffys aff y in tudur pin akdaddunmae, Eg skumyn alrir kaikudd kindminda. 44 Rin i Yr Nielmal aff y in tuduel altdu pritalritet orig, ynlir Eg da etdu cyuy nia y nitsamet.45 Id i prinz aff ityt plwnid rig, id Eg cyinmae som ud edwr id som mysk, ernyff kaguptdumae durg cyed; id Eg myrnidd y in essnir cyvaket dumae intinig y idelvir iwekimmy. 46 Yndun, lerfag, y in kindan, le tvo aymys ynndun opy an-te aym aff velet id i aym aff ityt. 47 Id cyuy i y idai ed i aym aff fagaianenig aff i sysai, til va etdu afagenet til skymdun wtrafenziroeynir etdu wel. Id i ynrykys aff velet id i ynrykys aff ityt enda writdun opi alritys aff rin, id eek ud aff im i yn cyid yndunet. 49 Id ler ed nej tid aff va i ynrkys aff rin kanud edan id; gydw oi alrit etdalvir alrir ie pin writdun neir vag i yn cyid. 50 Id i aym aff velet puynnymsiet y ma cyakys, id akrydd y ma; id i cyiner ed dannyffit ewymid logyd ald essnir alrit, id kanenneet myftnyff ald sysik til i afilwai.
Template Design by SkinCorner