Aug 11, 2014

I Puynnenrinit Aff Juin 4

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Juin y atid ud wewed cyimimy afkimig tydanny id ud wi pupeky afkimig i y agymys aff ald lwdanur.


KEnP. IV1 Id nun, y in kindan, Eg kommio du, myeb Mywe, le y e y assnir enbudnyffe, id enlit neet jeerdalvir assnir alnir, myai y e edan utdurlwg fagnidunmae. 2 Gydw til rig i yn cyid sysnyn i kongdak, id til alnir i predtead, id Alnir zet i kongdak edannedun i predtead. 3 Til rig Alnir sysnyn i cyakys opi erd; til alnir i cyakys cyuy i eeynid. 4 Som i eeynn ed ossrir len i erd, gigyr ed i predtead aff Yr Nielmal ossrir len i erdlwg kongdak, udurymys etdu tulnyffys fagit durg cyi logyd i yn cyid id ed doenmiaffmae logyd i erdlwg kongdak. 5 Gydw i iw aff i yn cyid danid in dusad rig: i yn cyid koda alnir ratzir len tee, til dru ner til Alnir, id til edun aff Ald pagid id til erbidnyff Alnir i enet-eruktys aff i y nelnyff cyakys aff i cyod aff Edanel; rin tyfy cyaldun edan kongir aff Jakob. 6 Id tyfy cyaldun edan risadit im som i zee. 7 Gydw cyom, oi zee, sysdakt id unssdakt enda tilsmae y ifyd, cyoma dussynn til tinttiwenad dumae cyoma enda ritinmae, gigyr og skagidag veli danti aff rin edan cyuy tee: cyoma skagidag edan imnuynriedgri, ernyff dussynn tinttiyn, id ynnedys groud rik logyd plundurig i afsitnyffys aff ynnedys. 8 Gydw i kongys skagidag edan som zee-modduel. 9 Ie skagidag cyvymu rin gimyn fedtiau: i cyod id dogduel aff eririn skagidag ie edsayn; riys, sandys, fyos, syd skagidag ie plundur: 10 Id rit i mysk aff y ika skagidag ie felfulwg needan i danynd id i daneau; id ie skagidag pagserin cyuy eynlir cyuy kovtilriag upmyfdunmae, id ler skagidag edan tulsk pufetys gimyn dumniai id ie skagidag nirdasut y ma daeduyfys rin.

11 Id i yn cyid skagidag pryffud opim ielnyffys ud assnir enrwygad. 12 Id ler skagidag edan koptinuenlir krigys cyuy Edanel; id risan rin aff enrwygad danti skagidag y in kongdak edan provit til ud gwdi, tilys i danlvaffyw aff Edanel skagidag korin. 13 Tilys i anidanig aff i Yr Nielmal aff daeduyfysag, le Jakob, id y ma i Sysnkatilys y assnir myebnyff cyuy ermae. 14 Id Alnir skagidag keeay i y akt aff y in kongdak gydw ity; gydw i yn cyid afvrit til rig rit ud alynir le Alnir wyfyld neet fagnidun i kongdak logyd y in dad gydw ity. 15 Nun Eg alrir y ika grief, y in kindan, ynlir aff jeer mywdag id wjukalnleraftys, id cyuydoenlaffrys va y e skagidag praktitin assnir i kongdak, folssnig im le alrir kedtindu aymys, loweur, id imopys aff fel. 16 Y e skagidag y atin jeer dogduel cyffenig riedys id enrlodys, id y e skagidag y igmy cyuy i enbomiaffywpys aff i Sysnikatilys. 17 Gydw va cyaks danti i yn cyid skagidag pryffud opdu fenmin id niskatilnti, dod id i cyay, edan myen keeksangir logyd enemys, id daynlwgys aff erendys, i slukdurnyff aff kindan, i danni aff wiynys, i plundurig aff afsitnyffys, i dannyffig aff i dummy aff Yr Nielmal, i mynyig fagspilnyff aff i wi, i edsaynrinit aff jeerdalvir risan i Sysnikatilys. 18 Id ie skagidag y atin cyoma aff du eunukys gydw ir wiynys. 19 Tilys i yn cyid afsusgyff du, ynn rit nirfekt alrit y e daninit id cynedarnyff cyuy y ma Ald kommrwyrintys, id Alnir pryffud du ewymid logyd tinttiwenad risan i Sysnikatilys.

20 Id na iys cyakys skagidag ud y airym upkorin til du logyd Jakob cyuy ermae, 21 Id ud edwr skagidag upkorin logyd y in dad, gimyn i ryrfys aff daeduyfysag, 22 Cynedarnyffig rit i cyod aff rin cyuy riesges id daeduyfysag; 23 Id nej cyi skagidag edan fonin cyuy alnir. 24 Id i eeynid skagidag edan onindumae in dusad alnir, til skudun ut i aym, gwdlo i mydanig aff i Myi Tudur; id Alnir skagidag skudun ut i aym aff danti opdu; 25 Id y e skagidag edan in dusad Alnir cyod cyuy velet, id y e skagidag cynedarnyff cyuy Ald kommrwyrintys enet id rydi. 26 Len skagidag i cytiptda aff y in kongdak skinud fagt; id logyd jeer ralokym cykagidag upkorin ud aiem; id logyd etdu skagidag groud ud rod aff daeduyfysag til i Sysnikatilys, til afilwai id til cynedan y ma le kym opi yn cyid. 27 Id na iys cyakys skagidag Enbraskink id Edenenk id Jakob upkorin in dusad salda; id Eg id y in datdan skagidag edan alttys aff i triafys aff Edanel: 28 Mywe enet, Eg i tvoet, Jodatriet, Edannkonfiti firt, Cyirio tulai, Edankenir dakai id gigyr y ma cyuy agin. 29 Id i yn cyid mydanmae Mywe, id i iw aff i Dadanti, rig; i y aktys aff essir, Cyiriop; i eeynn, Dauedann; i erd, Edankenir; i zee, Zebulun; i afrgys, Joda; i mafrynenkmy, Edannkonfiti; i lumienrys, In; Ein, Cysafmytdunlw; i ryrfyys, Sysy; i y on, Astir.

30 Id y e skagidag edan i folk aff i yn cyid, id alrir ud fengir; id ler skagidag edan ler nej aym aff ityt aff Edanlwenir, gydw alnir skagidag edan gjudun til i fur gydw ity. 31 Id ie ynry alrir kaikudd cyuy grief skagidag upkorin cyuy erud, id ie ynry velet smyg gydw i er dwf danti skagidag edan systi rik, id ie ynry enda dadun til dod gydw i er dwf danti skagidag ynkig til salda. 32 Id i kudtys aff Jakob skagidag daenud cyuy erudfulag, id i ailys aff Edanel skagidag flwg cyuy sadag; id y ma i folk skagidag gloirymsy i yn cyid gydw ity. 33 Obdarynn, lerfag, y in kindan, y ma i sag aff i yn cyid, gydw ler ed ogydw y ma im ynry olin cynel in dusad, Ald yngys. 34 Id alnir danid til im: Edanolin, Eg kaikub vag jeer ogys iys leg, ud rwe id neidfeud jael ymlog. 35 Sadan niman pury rig cyuy koailwg ennagril, nyr duer onindu y in skulinlys, gydw iys skagidag ie ynry enda kongys doud; id pryffud rig ewymid til ebrorit du. 36 Id Juin, ynn alnir altdu danid iys cyakys, fir cyommye; id ald cyod da enlwt y ma vasoeynir alnir kommrwymae i, id ie purimae alnir cyuy ebrop, rit ald tuduel.

Template Design by SkinCorner