Aug 25, 2014

I puynnenrinit aff Zebulun 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

I Dakai Ywfwd aff Jakob id Myen.

 

KEnP. I

Zebulun, i dakai ywfwd aff Jakob id Myen. I ynntilir id pilmiropedit., Va alnir myrinenmae som ud dasulmat aff i plod assnir Joda. I kopi aff i vagtys aff Zebulun, va alnir enimae oald cyod vag alnir kaikudd cyuy i rwe id firduidd jel aff ald salda, tvo jael na i dod aff Joda. 2 Id alnir danid til im: agentin til rig, y e cyod aff Zebulun affedan til i vagtys aff jeer tudur. 3 Eg, Zebulun, vele poirnir ud ked sysdank til y in eliel. 4 Gydw ynn Eg vele poirnir y in tudur vele ikdasorid ynri tieloglwg, pole cyuy fyos id zirdys, ynn rit i aialritird rodys alnir altdu ald alynnyw. 5 Eg enym neet syswet le Eg alrir cyinmae y ma y in legys, cynedan cyuy insgyff. 6 Nyr dok doud Eg ernud le Eg alrir doenin y nylka y uppgiynny, udur i cyi aff nia yntsamet va Eg kommitdud assnir Joda; gydw Eg kovnimidad rit y in datdan neet til cyassnir y in tudur va altdu pin doenin. 7 Rin Eg wepit cyuy sysem y ika legys okondw aff Joda, gydw Eg ewgaimae y in datdan, ynlir ie altdu y ma edesy le y mys y nylka ud skumyn ikmynda i sysem, alnir skumyn edan cymyni. 8 Rin ynn ie yndnyffmae til dolodan alnir, Eg endjurot im y ika rit duur neet til edan feltsam aff iys cyi.

9 Gydw Cyirioid Sysy tinri assnir Jodatil dolodan alnir, id alnir danid in dusad im rit duur: Jair rig, y in datdan, alrir pritalritet opi skulinlys aff Jakob vag tudur: myny neet oprig jeer alndys til edgri unfeltig plud, gydw Eg alrir neet cyinmae assnir du. 10 Id y mys iled Eg alrir cyinmae, rit komdunig komtede rig, y in datdan, rin myny neet oprig jeer dui, gydw i danti aff Jakob vag tudur, 11 Id som alnir stitin iys vagtys, wenilwg som alnir da gigyr, Eg vele unkadam til pjer ald sarintaffys, id tissnud til y nenud, id y in vonenir vele skudunmae ut, id y ma i cyubaianz aff y in skulinlys vele myedanmae. 12 Id Eg wepit rit Jodaid y in alrit luid, id i joitys aff y in krodammyd, id Eg vele neet kadam til aiejud. 13 Id ynn Jodadaeg rig y nenenig rit alnir, id im komig assnir alnir til cymyny alnir, alnir myd isy rig, edadessnkyff i. 14 Rin risantid Dauedann enroys id danid: Korin, y in datdan, sadan os neet cymyny alnir, rin sadan os gjudun alnir til ud aff iys trok tird, va vag tuduel garynnssid id fonin nej vadur. 15 Gydw gydw iys fagsak i yn cyid fagsmyss le vadur skumyn uppkomnyff ewymid cyuy im cyuy agin le Jodaskumyn edan dadarvnyffd. 16 Id ie da gigyr, tilys ie cyold alnir til i Edrinelwduys. 17 Gydw cyuy ald pred Eg altdu nej iel, y in kindan.

18 Rin Cyirioid Sysy id dakys ynngad aff vag datdan tilok i pred aff Joda, id pyfygit cyrwymys gydw irdalv, id ir wiynys, id ir kindan, cyassnig: 19 We wel neet edun aff etdu, gydw etdu ed i pred aff vag pruir dwf plud, rin wi wel cyomdatirdlwg mydan etdu undur fut, ynlir alnir danid le alnir wyfyld edan kongir ovan os, id gigyr sadan os dassnir va wel vagin aff ald dromys. 20 Lerfag etdu ed writdun cyuy i writyff aff i sag aff y odys, le y nirsoeynir wel neet myftnyff ewymid dad til ald pruir, ald ywdyd skumyn edan nia myesid, id ie skumyn cynuk cyuy ald sysik. 21 Id i datdan aff Jodayndnyffmae neet le ir pruir skumyn vonud, id i yn cyid myesid logyd im i ywdyd va ie woida assnir Joda ir pruir. 22 Gydw ynn ie tinri til Egypit ie velet nia myesid logyd i darvagtys aff Jodauman i dwdfwd, id gigyr ie systi oedanedenti til Jodana i y od aff kongir Pendano. 23 Id neet nur da ie y atin oedanedenti til alnir, rin velet cynuk opog, tulnyffig neir vag alnir fagtrit, id gigyr ie velet dadun til cyad vag. I Egyptied. 24 Gydw na iys i Egyptied agesy y ma i eynlys le ie altdu doenin til Joda. 25 Id na alnir vele cyold y in pruiel cyaff neir til edun id trink.

26 Rin Eg, durg jair gydw Joda, da neet edun, rin elmklotid i tirn, cyin Juin ewgaimae myai Cyirio, in, id Sysy skumyn alainyff av id cymyny alnir. 27 Rin ynn ie daeg le Eg da neet edun, ie zet rig til elmklok alnir, sik alnir vele cyold til i Edrinelwduys. 28 Id ynn Dauedann tinri id agesy le dumae alnir vele fagit Jodaaltdu pin cyold, alnir urafmalnyff ald gelrintys, id afgdafnig, danid: 29 Ur skagidag Eg cyissnir oi sysik aff y in tudur Jakob? Id alnir tilok i syd id dan na i rirkmiel rin som alnir cytiedunmae til finin im alnir pakorinmae grieweg. 30 Rin i rirkmiel altdu myft i dad yngir id Yeldud durg i Troglodyduys logyd ud kagit tririn. 31 Rin Dauedann vele grieynid, id affe nej neernyff le leg. 32 In lerfag tinri til alnir id danid: Y Nenud neet, nyr grieyn; gydw wi alr fonin va wi kanud cyassnir til vag tudur Jako. 33 Sadan os cymyny ud tedi aff i goenaffys, id inin cyuy etdu i y andul aff Joda; id sadan os danin etdu til Jakob, cyassnig: Y Nedun, ed iys i y andul aff ty cyon? 34 Id ie da gigyr. Gydw ie aidannid av logyd Jodaald y andul ynn ie velet damynig alnir, id dadun opalnir i gelrinit aff ud cysayn. 35 Nun Cyiriotilok i y andul, id wyfyld neet giynn etdu ewymid, gydw alnir yndnyffmae til dasy etdu rit ald cyay, som alnir vele afys le Jodavonesy id le alnir altdu neet cymyni alnir. 36 Len wi y ma roys ewymid id danid in dusad alnir: y mys tyfy giyndit neet ewymid i yandul, wi wel cyassnir til vag tudur le tyfy myn lodai iys eynlir cyak cyuy Edanel. 37 Id gigyr alnir sysnyn etdu in dusad i, id ie da gwdlo som in altdu danid.

Template Design by SkinCorner