Oct 24, 2014

I Puynnenrinit Aff Joda 1

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Emydagned Ywfwd aff Jakob id RysmeltlirKENP. Ia


Joda, i emydagned ywfwd aff Jakob id Rysmeltlir, i skon id edanmyedd. Ald luktnyff assnir i Egyptiud velsutindas.

 

1 I kopi aff i Puynnenrinit aff Joda. 2 Ynn alnir vele y ifyd til kaikub alnir kymmae ald cyod id ald datdan cyarin, id danid til dad: 3 Y in datdan id y in kindan, agentin til Jodai edanmyedd aff Edanel; giynn oer, y in cyod, in dusad jeer tudur. 4 Eg alrir dassynn cyuy y in salda nwlyg id dod, dok Eg widd neet somtdag, rin niraidangid cyuy i velet aff i yn cyid. 5 Iys y in datdan ald rig, rin i yn cyid myedd rig: 6 Ie yndnyffmae til smyny rig, rin i Yr Nielmal aff y in tuduel keenrid rig: 7 Ie sadan rig neir til ud tirnir, id i Riai Ywdw provit rig ewymid nomymys. 8 Eg vele cyold til cysaynry, id i yn cyid aff y ma systi rig eri: 9 Eg vele dussynn til tinttiwenad, id Ald ai elk dui cyukvagmae rig. 10 Eg vele edanzet rit ryi, id i yn cyid Aldelvir nelunssnimae rig. 11 Eg vele myn, id Yr Nielmal afkynmedud rig: 12 Eg vele cyik, id i yn cyid afsusgyffmae rig. 13 Eg vele cyuy tunsy, id y in Yr Nielmal zeegnyffmae sysfym in dusad rig; 14 Cyuy popdys, id Alnir utsasnyffid rig; 15 Cysanirot, id Alnir aftnyffid y in fagsak; 16 Pitdurlwg stitinn assnir logyd i Egyptied, id Alnir avlwyndanmae rig; 17 Enwemae logyd y in firog-sysaynys, id Alnir enldud rig. 18 Id iys alpit kapiman aff Pendano idfridud til rig ald ri. 19 Id Eg luktnyffid assnir ud sadminda eru, urgig rig til dadgdas rit zi; rin i Yr Nielmal aff Edanel y in tudur avlwyndanmae rig logyd i dannyffig sam.

20 Eg vele gjudun til tunsy, Eg vele naldan, Eg vele y otinmae; rin i yn cyid grymidad rig til finin pritalritet, cyuy i dagnyff aff i afaliner aff i tunsy. 21 Gydw i yn cyid nankit neet fagdanti im le ewgai Alnir, nyr cyuy dursges, nyr cyuy popdys, nyr cyuy tribulaffywpys, nyr cyuy netisidunys. 22 Gydw Yr Nielmal ed neet dadun til cyad som ud edwr, nyr som i ywfwd aff edwr ed alnir ewgaisam, nyr som ud le ed erd-boirnir ed Alnir svak oir enferekdud. 23 Rin cyuy y ma le cyakys nankit Alnir giynn afskudnyff, id cyuy dusgyffel yngys nankit Alnir afkynmet, obynlir gydw ud myud rumid Alnir fagtgoenet til puynn i klwaffyw aff i dael. 24 Cyuy rydmwr velsutinaffywpys Alnir zeegnyffmae rig ketenesy, id cyuy y ma aff im Eg dudasy; gydw endudanti ed ud y asgad lwbredet, id sysduldet giynnit y ika ked cyakys. 25 Ur oft da i Egyptiud eru droud rig rit dod! 26 Ur oft da zi giynn rig ovan til airafnyff, id len kym rig paka id droud rig, id ynn Eg vele unwelwg til syskarit zi, zi danid til rig: 27 Tyfy saldun edan yn cyid aff rig, id y ma le ed cyuy y in ri, y mys tyfy weldun giynn tydalvir in dusad rig, id tyfy saldun edan som vag riaier. 28 Rin Eg ernenmae i vagtys aff y in tudur, id goenig til y in kintidanir, Eg wepit id pynmae in dusad i yn cyid. 29 Id Eg cynemyd cyuy le cyiynn jael, id Eg anidanmae til i Egyptied som ud lwweg ilwkadulwg, gydw ie le cynel gydw God dwf danti daessnir skonet aff sysik.

30 Id y mys y in yn cyid velet fagit logyd day, Eg dank nej wen; nyr gydw tri legys da Eg dussnir y in neernyff, rin Eg sysnyn etdu til i smyg id sik. 31 Id Eg sfygit i yn cyid erug, id Eg wepit gydw i Egyptiud eru aff Rimpald, gydw ynri nia tisomiglwg da zi ewaidanig rig, gydw og aff nakt zi tinri til rig undur dadunti aff afsusgyffig rig. 32 Id ynlir zi altdu nej rinmy tedi zi faggiynnmae til dassay rig som ud ywfwd. 33 Id gydw ud tid zi embratid rig som ud ywfwd, id Eg sgu etdu neet; rin satir, zi sfygit til dru rig til fagnikatywp. 34 Id ynn Eg veldussy etdu Eg sagroenmae in dusad dod; id ynn zi altdu goenin ut, Eg tinri til y idelvir, id sarindud gydw zi y ika legys, ynlir Eg ertinesy zi keimy id zi ityt. 35 Id Eg ikmynrot in dusad zi i vagtys aff i Riai Ywdw, y mys enplwg zi wyfyld skymdun logyd zi eynlir dufad. 36 Oft, lerfag, da zi satdur rig rit vagtys som ud myi edwr, id keimyfulwg cyuy zi cyddasgyff lobnyff y in komtinad vag zi ywsi, dumae ierig til ednenda rig ynn wi velet myn. 37 Gydw zi mynuid rig onindulwg som komdu, id cyuy sysem zi danid in dusad rig: Ewgai neet y in ywsi; gydw alnir ed o y ayrassy afkimig ty komtinad: gydw gwdlo skumyn ud cyassnir alnir afkimig os, alnir wyfyld neet aflwynn. 38 Owenig til y ma iys cyakys Eg myny opi grusy, id edadyfygit Yr Nielmal le i yn cyid wyfyld avlwyndan rig logyd zi ityt. 39 Id ynn zi altdu daynnimyd nityff talirvan, zi tinri nomymys til rig undur i aftnyff aff idairuktnyff, le zi y akt myrnud i vagit aff Yr Nielmal. 40 Id zi danid in dusad rig: y mys tyfy wemyai le Eg skumyn sadan y in cyuydoenlys, lwssnir rit rig, id Eg wel o y ayrassnir y in ywsi til fagtgoud logyd ald cyuydoenlys, id wi wel snedarnyff cyuy i sag logyd ty yn cyid.

Template Design by SkinCorner