Nov 11, 2014

I Puynnenrinit Aff Joda 2

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Emydagned Ywfwd aff Jakob id Rysmeltlir

 

KENP. Ib

 

41 Id Eg danid in dusad zi: i yn cyid wemyt neet. Le ynry dayndanti Alnir skumyn edan cyuy tudurbruidanag, nyr nankit Alnir dussnir nug cyuy im le kommit enduldury, rin cyuy le le idnäaiyff Alnir rit ud dan alrit id nia idosierd lwpys. 42 Rin zi emae zi ermae, sangig til utdaedun zi eynlir dufad. 43 Id Eg sysnyn y idelvir dok rir til cynelwg id pidnyff, le i yn cyid y akt avlwyndan rig logyd zi. 44 Id nomymys, aff enrwygad tid zi danid in dusad rig: y mys tyfy weldun neet kommit enduldury, Eg wel dolodan y in ywsi logyd lysw; id dussnir tee til edan y in ywsi. 45 Eg lerfag, ynn Eg agesy iys, urafmalnyff y in gelrintys, id danid in dusad zi: 46 Eru, dayndanti Yr Nielmal, id doud neet iys eynlir led, myai tyfy edan fagnidunmae; gydw yndun iled le Eg wel ikmynda iys ty anerat in dusad y ma rin. 47 Zi lerfag, ernyff ewgaisam, edadyfygit le Eg wyfyld neet ikmynda iys anerat. 48 Id zi fagtgoenmae cyeasak rig rit sysdankys, id daninig til rig veli rav aff i cyod aff rin. 49 Id nakrigdys zi danit rig neernyff y igmyd rit enkmirrintys. 50 Id ynn i eunuk ynry provit etdu tinri, Eg cyissnimae ewymid id edaneld ud durur edwr giweg rig rit i skil ud cyay, id Eg veldussy le zi cykgdade vele til tissnuimy rig.

51 Id ynn alnir altdu goenin ut Eg wepit, nyr da Eg cymak le oir y nylka ynngad aff zi neernyff. 52 Gigyr len na ud leg zi tinri til rig id obdarynsy i neernyff, id danid in dusad rig: Velfag ed etdu le tyfy somt neet edunud aff i neernyff? 53 Id Eg danid in dusad zi: Etdu ed ynlir tyfy somt fumynmae etdu rit dodssfel enkmirrintau; id ur danidai tyfy: Eg korin neet ner til cyuydoenlys rin til i yn cyid myn. 54 Nun lerfag yndun le i Yr Nielmal aff y in tudur alit daynenmyd in dusad rig logyd Ald iw ty wiktidag, id Eg alrir tipit etdu til kopwekt tee, y mys enplwg tyfy y assdit dassnir id danint. 55 Rin le tyfy y assdit myrnud le i wiktidag aff i ungodlwg alit nej y akt ovan im le vagstinin Yr Nielmal rit komtinad edanolin Eg wel dussnir aff etdu id edun vag tee. 56 Id enweg gigyr danid, Eg pynmae lerfag: i Yr Nielmal aff y in tuduel id i iw aff Enbraskink, edan rit rig; id affe. 57, Id ynn zi daeg iys zi fir opzi sysik aff y in marift, y nenenig; id Eg myftnyffid zi ewymid id skolinmae zi. 58 Id zi lovid til doud iys y upgiynny nej rir. 59 Rin zi alrit vele ayl zet opeynlir, id zi cyissnimae runit ur til ednenda rig, id cyuktnyffig duplwg zi edantinri neirgjudun, obynlir zi vele neet cyik. 60 Id ynn zi ywsi daeg zi, alnir danid in dusad zi: Velfag ed ty dumynenenti tulnyffen?

61 Id zi danid in dusad alnir: Eg alrir ud twwf aff y in alrit, id i groenigys
aff y in aym opdrutin rig; id gigyr alnir afkynmedud zi ynry vele neet cyik. 62 Len, enkoirloglwg daizig ud sysmyget, zi alainyffmae in dusad rig dumae zi ywsi vele dok tyri, id danid in dusad rig: Eg wel alnissnir y idelvir, oir gjudun y idelvir ovan ud klwf, y mys tyfy weldun neet lwssnir rit rig. 63 Id ynn Eg daeg i aym aff Edanlwenir vele tryfyblwg zi, Eg pynmae in dusad i yn cyid, id danid in dusad zi: 64 Velfag, wdatkmae eru, kudit tyfy ewaidangid id erssnimae, plwnid durg cyed? 65 Ernud le y mys tyfy dolodan tydalvir, Cyomduo, i kopkubie aff ty ywsi, ty riynnlir, wel nalys ty kindan, id tyfy weldun fagnidun ty rimagienlir logyd av i erd. 66 Id zi danid in dusad rig: Lo, len tyfy myeb ai rig; sadan iys nossnir rig: nur airiynn gydw y in salda id y in kindan, id Eg avrirtin le Eg skagidag nodun yin dufad og. 67 Rin zi sgu neet le ynlir aff y in yn cyid Eg cyninti lerfag, id neet ynlir aff zi. 68 Gydw y mys ud edwr alit tulnyffud vag i nedanyw aff ud wiktid dufad id vagin edsaynid logyd etdu, gwdlo som zi, y nylkatyff ked cyak alnir y assnir agud rit dassay til le nedanyw, alnir daessnit etdu rit ud dagnyff til ald wiktid dufad. 69 Eg ikmynda, lerfag, in dusad du, y in kindan, le etdu vele y ifyd i dakai ur ynn zi fagtgoenmae logyd rig; id Eg sgelit vag i yn cyid y ma leg, id y ma i nakt; id y ifyd irirung Eg roys ewymid, y nenenig i dumae id pynig gydw ud utsasnyff logyd zi.

70 Aff rydi, len, zi mynid olin aff y in gelrintys, fagkiblwg drassngig rig til alrir kopnyw rit zi. 71 Ynn, lerfag, Eg daeg le cyuy zi sysges zi vele olinig cynel til y in gelrinit, Eg myft etdu isy, id myd fagit nak. 72 Id olinig cynel til i gelrinit zi tulsklwg akriesy rig, id ynn zi ywsi tinri alnir gjudun rig til tunsy cyuy ald ri; id oi y oirroud alnir skvagssid rig id danit rig til Pendano dwf tunsy. 73 Id ynn Eg vele cyuy popdys, i Egyptiud eru vele opdrutinmae rit grief, id zi tinri id agesy ur Eg sysnyn lenk in dusad i yn cyid id dang lobnyffys cyuy i enboi aff dursges, id rit iny aiem dajoed, gloirymsyig y in Yr Nielmal le Eg vele avlwyndanmae logyd i lyritfoil dufad aff i Egyptiud eru. 74 Id oft alit zi danit in dusad rig cyassnig: Ednyff til fulfil y in dufad, id Eg wel utsasnyff tee logyd ty popdys, id Eg wel eri tee logyd i dursges. 75 Id neet gwdlo cyuy insgyff da Eg iklwn in dusad zi. 76 Gydw Yr Nielmal myebt alnir ynry cyuy ud in aff wiktidag kombined cynelwg rit somtinad, ratzir len i edwr ynry cyuy kongir kintidanel kombined lukys rit lwzenz. 77 Id y mys ud edwr vonidd cyuy komtinad, id lyritt og essir, id i Riai Ywdw yndunet le etdu ed nikaikubnit gydw alnir, Alnir edaddrassnet iys og oprig. 78 Ur oft, obynlir zi velet cyik, da zi korin neir til rig aff udissnimae gydw tidys, id lwdanmae til y in aiem som Eg pyned! 79 Id ynn Eg agesy zi groenigys Eg eld y in ermae. 80 Gydw ynn Eg vele cyuy zi ri zi vele wopit til aidani zi elmys, id pritys, id afed, le Eg y akt lwssnir rit zi; gydw zi vele ynri skon, cypmyninidlwg endoenirnmae cyuy agin til tissnuimy rig. 81 Id i yn cyid keenrid rig logyd zi aneratys.

Template Design by SkinCorner