Nov 16, 2014

I Puynnenrinit Aff Joda 3

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org


Emydagned Ywfwd aff Jakob id RysmeltlirKENP. II


Jodaed i onir aff y ika plodys logyd i wiktid issnuinad aff i Rimpiud eru. Gydw ud idudasam pufetik naggkadam, dassnir Y Nirs 73-74.

 

1 Y e dassnir, lerfag, y in kindan, ur rirkveld cyakys sysduldet y nirtit, id pidnyff rit snelwg. 2 Gigyr y e tilo, y mys y e folssnir na komtinad id narinad rit sysduldet id pidnyff, rit cynelwg cyuy afstidet aff alrit, i yn cyid wel kynlir risan du ynlir Alnir myeb komtinad. 3 Id velsoeynir i Riai Ywdw kynmyt, gwdlo obynlir nwlyg, oir cysaynry, oir cysanir edan fymnyffet ud edwr, i yn cyid ynry kynmyt cyuy alnir, gydw i danti aff ald komtinad neet nur avlwyndanet alnir logyd eynlir, rin og enlidut alnir gwdlo som rig. 4 Gydw cyuy veli yngir i edwr ed myfdunmae ewymid, ob cyuy led, oir cyuy vagit, oir cyuy insgyff. 5 Y in datdan sgu ur y in tudur myedd rig, id dok Eg da neet enlit y idelvir cyuy y in sysai: obynlir Eg vele ud tedi, Eg altdu i ewgai aff Yr Nielmal cyuy y in alrit; gydw Eg sgu le y ma cyakys wyfyld nedan fagit. 6 Id Eg da neet myftnyff y idelvir assnir im rit eynlir afdulnyff, rin Eg eramae y in datdan; id ut aff dasnikdun gydw i, gwdlo ynn Eg vele ernyff cyold, Eg kagrimae logyd cyassnig i Edrinelwduys le Eg vele ud ywfwd aff Jakob, ud rirkveld edwr id ud y asgad. 7 Doud y e og, y in kindan, alrir i ewgai aff Yr Nielmal cyuy y ma jeer ynrkys vag jeer ogys, id nedy jeer datdan. 8 Gydw veli ud ynry doenet i sag aff i yn cyid skagidag edan myedd logyd Aln. 9 Id ynn Eg tinri til i doenkoltirnein rit i Edrinelwduys, ie afdunmae rig, cyassnig: 10 Kudit tyfy ud cysayn? Id Eg danid le Eg vele ud em-boirnir cysayn, le Eg y akt neet dadun y in datdan til cyad.

 

11 Id i eliai aff im danid in dusad rig: Tyfy kudit neet ud cysayn, gydw gwdlo ty anidanenti nankit y atin etdu cywdud. 12 Rin Eg danid le Eg vele ir cysayn. 13 Nun ynn wi tinri til Egypit ie airoyn afkimig rig, va aff im skumyn konin rig id dussnir rig. 14 Lerfag etdu daenenmae ked til y ma le Eg skumyn myeafnir cyuy Egypit rit i rirkmir aff ir dani, tilys ie skumyn pakorin pryffenig ynjel. 15 Id i yn cyid sysnyn rig sysfym cyuy i ogys aff i rirkmir, id alnir idfridud in dusad rig ald ri. 16 Id Yr Nielmal mydanmae alnir logyd y in ryl, id ikdasorid alnir cyuy sysri id gydmad id cyuy riolin darvagtys. 17 Id Eg vele rit alnir tri y onatys id fiv legys. 18 Id y ifyd le tid i Rimpiud eru, i wef aff Nindupred tinri neir cyuy ud kenrywt, rit rirkveld numm, ynlir zi altdu agesy logyd zi eunukys afkimig rig. 19 Id zi ticid zi ywsi le i rirkmir altdu vagin rik logyd ryl aff ud jungir eafryska, id ie cyassnir le alnir altdu somdatirdlwg pin aycud ut aff i wi aff Kanenenud. 20 Nun, lerfag, issnir sysdakted in dusad alnir, id dussnir fagit i dut til ty ri; gigyr skagidag i Yr Nielmal aff i eafryskys mydan tee, gydw danti logyd eeynn ed opalnir. 21 Id Nindupred vele o y ayrassy logyd zi vagtys, id kommrwymae i rirkmir til edan provit, id danid in dusad alnir: 22 Va ed iys le Eg agud afkimig tee, le tyfy aiemyneai nirsod ut aff i wi aff Kanenenud, id damyneai im gydw cysayns?

 

23 Rin i rirkmir fir aff ald marifit, id edadyfygit alnir, cyassnig: Eg edadessnk tee, y in yn cyid, Eg yndun neet va tyfy cyassneai. 24 Id Nindupred danid in dusad aln: Ynnti, len, ed i eafryska cysayn? 25 Id alnir danid: i Edrinelwduys idfridud alnir in dusad rig tilys ie skumyn pakorin. 26 Rin alnir aflwynsy alnir neet, rin kommrwymae alnir til edan aidannid id naldan. 27 Id ynn alnir nirsedud cyuy iys aiatrinit, Nindupred danid: Sadan i dut edan provit. 28 Id ynn Eg vele provit cyuy, Eg da oe danedenti til Nindupred gydw alnir vele triet cyuy dank aff i konserel aff Pendano. 29 Id alnir tilok rig cyiri logyd alnir, id danid in dusad rig: Kudit tyfy ud cysayn oir eri? 30 Id Eg danid: Ud cysayn. 31 Id alnir danid: Ynrys? 32 Id Eg danid: i Edrinelwdus. 33 Id alnir danid: ur lodai tyfy vagin ir cysayn? 34 Id Eg danid: ie pyfygit rig ut aff i wi aff Kanenenud. 35 Id alnir danid in dusad rig: Trulwg tyfy lwssdit; id daktyngir alnir kommrwymae rig til edan aidannid id naldan. 36 Nun, i Rimpiud eru vele cyissnig durg ud feddur aff rig dumae Eg vele ernyff naldan, gydw zi ri vele ner, id zi danit in dusad alnir cyassnig: 37 Ty afilwairinit ed unssdakit; gydw tyfy doedit air afud ud eri edwr ynry alit pin aycud, som obynlir alnir velet ud dadagdasag. 38 Id ynn Eg systi nej enirnyff cyuy y in aiatrinit, obynlir Eg vele naldan, alnir aginmae rig til edan ifanssmynmae, tilys, alnir danid, i essnur aff i jongir skumyn korin.

39 Id i eru danid in dusad zi ywsi: Velfage doedit tyfy iduni i tinttiyn id kynilboirnir dlomryd cyuy popdys, ynry y fygit ratzir til edan zet aff eriet, id edan ynndunmae opp? 40 Gydw zi yndnyffmae til dassnir rig ut aff ud dufad aff cyi, rin Eg vele nia yntsam afkimig y ma iys cyakys. 41 Id alnir danid til zi: Etdu ed neet i snisjymmakdu aff i Egyptied til dussnir le va afagenet til ynnedys vag pruvnyff ed giynnn. 42 Iys, lerfag, alnir danid afkimig i rirkmir; rin som gydw i dlomryd, alnir y ridun edan ifanssmynmae. 43 Nun na y iw id twennad legys tinri i Edrinelwduau; gydw ie altdu agesy le Jakob y in tudur vele afgadafnig y ika afkimig rig. 44 Id ie tinri id danid in dusad rig: ur ed etdu le tyfy danidai le tyfy wsomit ud cysayn? id lo, wi alrir myrnidd le tyfy kudit i ywfwd aff ud y asgad edwr cyuy i wi aff Kanenenud, id ty tudur ayl afgadafnet gydw tee cyuy maskedik id astys. 45 Ynn Eg agesy iys y in skulinlys velet loyodasy id y in alrit cyrildunmae, id Eg lyritd rirkveldlwg til y nenud, rin Eg myebnyff dassnimae y idelvir le Eg skumyn neet dadun y in datdan til cyad. 46 Id Eg danid in dusad i, Eg yndun neet, Eg enym ud cysayn. 47 Len, lerfag, ie tilok dadun til damyn rig, le Eg skumyn neet edan fonin cyuy ir alnydys. 48 Gydw ie ewgaimae y in tudur, myai alnir skumyn korin id utlwin opim ud grievyfys ynnssenti. 49 Gydw ie altdu agesy le alnir vele y asgad rit Yr Nielmal id rit rin. 50 Len danid i rirkmir in dusad im: Utsasnyff rig logyd i afilwairinit aff Nindatri. 51 Id ie tinri id aftnyffmae rig, cyassnig: Cyassnir le tyfy wsomt pyfygit logyd os rit syd, id alnir wel zet os eri.

52 Nun i Rimpiud eru danid til zi ywsi: Konin i dut; gydw Eg agud, danid zi, le ie enda damynig alnir. 53 Id daktyngir zi danit ud eunuk til i Edrinelwduys, id afdunmae im til damyn rig. 54 Rin cyin i eunuk wyfyld neet edud til konin rig aff ir pred alnir pakorinmae, enweg systi trienlir aff i, id alnir systi yndunn til ald yedtdys le ie afdunmae ud grot pred gydw ir cysayn. 55 Id zi danit enrwygad eunuk, cyassnig: Gwdlo obynlir ie fagsangnyff tvo y edom, giynn i, doud neet cynir i sysri; nur konin i jong, id pryffud alnir til rig. 56 i eunuk lerfag widd id sysnyn im asgad ywkys aff sysri, id alnir daessy rig; rin til i Egyptiud eru alnir danid Eg alrir giynnn ud rwe. 57 Id obynlir Eg sgu iys Eg eld y in ermae, myai i eunuk skumyn edan dadun til cyad. 58 Y e dassnir, lerfag, y in kindan, va rirkveld cyakys Eg dudasy le Eg skumyn neet dadun y in datdan til cyad. 59 Doud y e og, lerfag, myeb ud enrwygad, id rit sang-mydnyff ud y e ud enrwyeda dwf feltys. 60 Gydw Yr Nielmal raynit cyuy i enenad aff datdan, id cyuy i afdul aff ud alrit le dussd nug cyuy myeb. 61 Id ynn y in datdan tinri til Egypit ie myrnidd le Eg altdu pakorinmae ir syd in dusad i, id upbrayd im neet, id afkynmedud i. 62 Id na i dod aff Jakob y in tudur Eg myedd im rir riklwglwg, id y ma cyakys vasoeynir alnir kommrwymae Eg da ynri riklwglwg gydw i. 63 Id Eg myinmae im neet til edan aflwkdunmae cyuy i myeneai afer; id y ma le vele cyuy y in dui Eg sysnyn in dusad i.

64 Id ir kindan velet y in kindan, id y in kindan som ir darvagtau; id ir salda vele y in salda, id y ma ir mydnyff vele y in mydnyff, id y ma ir cyisges vele y in ifaynad. 65 Y in wi vele ir wi, id ir dadun y in dadun. 66 Id Eg enlydud neet y idelvir risan im cyuy enrossniti ynlir aff y in ynldlwg essr, rin Eg vele risan im som ud aff i y indaie. 67 Y mys y e og, lerfag, snedarnyff cyuy i kommrwyrintys aff i yn cyid, y in kindan, Alnir wel enlit du ler, id wel mydan du rit ked cyakys gydw ity id ity. 68 Id y mys y nylka ud zutinet til doud eynlir in dusad du, doud kynlir in dusad alnir, id pyn gydw alnir, id y e skagidag edan roduerid aff i yn cyid logyd y ma eynlir. 69 Gydw, edanolin, y e dassnir le ut aff y in afstidet id sangmydnyff Eg tilok in dusad wef i dogdur aff i predit aff elwonulwys. 70 Id ud rwe dunmyntys aff sysri velet giynnn rig rit zi, id i yn cyid systi im til darynn rig. 71 Id Alnir sysnyn rig og skonet som ud plom pagsem i skon oniys aff Edanel; id Alnir dadarvnyffid rig in dusad ymlog ymd cyuy ai elket id cyuy skonet, ynlir Eg vele gimyn cyuy y ma cyakys til Jakob. 72 Id agud y e, y in kindan, og i dagnyff va Eg daeg. 73 Ler velet twelyn kudtys needanig: id i neud velet enet losnirdad ovan y ma i erd, id gimynyneys og i tri.

74 Id Eg daeg le logyd Juin vele poirn ud oskuld trassnig ud dymfyd gelrinit, id logyd zi, vele poirnir ud mynn, tyri snut; id oald myft dui ler vele som etdu velet ud mynn; id y ma i tiel alainyffmae assnir alnir, id i mynn oynirtinri i, id fagnidunmae im id trod im undur fut. 75 Id ynlir aff alnir i ewsys id rin dajoed, id y ma i wi. 76 Id iys cyakys skagidag korin til nedan cyuy ir dazon, cyuy i rydi legys. 77 Doud y e lerfag, y in kindan, obdarynn i kommrwyrintys aff i yn cyid, id nedy Mywe id Juin; gydw logyd im skagidag upkorin in dusad du i Myn aff Yr Nielmal, ynry dussnit fagit i cyi aff i ynlyd, ud ynry snedanit y ma i Sysnikatilys id Edanel. 78 Gydw Ald kongdak ed ud eynirsayg kongdak, va skagidag neet nedan fagt; rin y in kongdak risan du skagidag korin til ud gwdi som ud elmklotir dwf skinkmotin, va na i cyorir nia anidanet. 79 Gydw Eg yndun le na y in dod i Egyptied wel aflwkdun du, rin Yr Nielmal wel enynniss du, id wel pryffud du til le va Alnir lovid til jeer tuduel. 80 Rin y e skagidag pryffud ewymid y in afd rit du; gydw ynn y in afd enda ernyff dussynn ewymid trafenzir, i yn cyid skagidag edan rit du cyuy lwkt, id Edanlwenir skagidag edan cyuy dursges rit i Egyptied. 81 Id pryffud y e ewymid Cyorinaff jeer y uir til i ipnud Roma, id ner Rysmeltlir jeer y uir pury zi. 82 Id ynn alnir altdu danid iys cyakys alnir ai dasgyffmae ut ald marifit, id kaikubd aff ud ked ymlog ymid. 83 Id y ma Edanel afgadafnimae gydw alnir, id y ma Egypt, rit ud rirkveld afgadafnig. 84 Id ynn i kindan aff Edanel widd ut aff Egypt, ie tilok rit im i add aff Joda, id ie purimae alnir cyuy ebrorit ald tuduel, id i jael aff ald salda velet ud rwe id rydmwr jael.

Template Design by SkinCorner