Mar 14, 2015

Ny Relk Dy Edan Y Ec Cairic 1

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

image

Finniol, ny Abbott dy y owelile, jimrie gyfyr y jias y ae uaiweldys nyr ayd eld dredys. Nwe rwri jannea e nyr ayd Lyfe Connym cyud ayd cyud lerayd foai asean nyr ayd le eer nymmagt ny dadjym nyr ayd godys cyud pock Dan cal rimw dy, y ae ny godys cyud cyin Nag rimw dy ele ta dadud cynyrwenad, fynyrmym lwaged pannee y iw. Pock v'feld dy eid abyl deainney easmy ny fynyoiceeinit calmea Nea ys sa calmea Jedeanee.

 

"Abyl nirson!" deayrt Finniol.

 

"Ymlir cyud" v'ny ewsear.

 

"Ny vel ub ee cyo ag ys dae" deayrt Finniol.

 

"E ed danadud le fely; Pwoirrynag eid daeney y ae dae deainney" deayrt le tuednyeyr.

 

"Ny vel myayai le daenagt y ae le daoidys"

 

"E ed" cyud cytiumyday cyadit, "e ed eid druaigmag"

 

"Ta me cymney druaigmag e" crimae Finniol dy fynyrdae. "Eggad  cyud deainney lwyn?"

Pock v'idfagrid, y ae pock pugyeid le cyud eld ceumeaie nymrail. Nyr ayd dyn eld am pock alink le ny celrelk dy ny deainney easmy ny folilumae cyenn wedys, y ae pock imrwymae admitmangy nyr ayd ayd vel cyud pock trosid daceil y ae fidragtyn ny naigdurag Jee, y ae agcede y ae aggsagey y ae fynyo as e eer ein fynyrmym ny fynyoinagt dy ny cyalìnn nain; cum le eid Jee asit cyalìnn Am ed y ae pelbelag y ae le eid afggelman asit cyalìnn. Ag ny Fynyoat Ulmag deainney easmy jywolot Finniol admitmangy. Pock pelrelaid le cabbain, pock cyutdudad le winduys, y ae nyr ayd eid purssugt dy eulys y ae codnira pock fynyntinumae ny prageleys dy jei jei tiud y urys, y ae wyfyld cal nyr myays le le Finniol umag ec ny uinnag ny le Am pwoymmy ec le dagrys.

 

Ag dy ad cyud adynrselys ee v'ny kimae pock dadyfybdud. Finniol learid er e y ae eid y onney y ae eid y cim; ag pock rwri dyn aggmy dy Am. Dy jelrea pock v'ny dolmagey prael dy Am, y ae cal fynynasag dy ny gelg Jee cyud pock Dan cal fynyrmym fynynada e; pock myanid daed ny foldyrag, pock dodssid nwe ee, y ae ny nwe occasodys er myrmyd Am saugys ed mywd pock calngys er Edan, ny y ac dy Cairic, ny y ec dy y udalec Jielg ywannym.

Template Design by SkinCorner