Dec 18, 2015

Oedin Ys Y Eyrag 1

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 uaiyr v'cayys nig, y ae ny Fianna Fynsannag rwri priwnysit le feiugt ny cyodjey cyud sa. Ny y fyndys lerayd egedtmyd le poyn, y ae eid cyeesagey, dy fynyan Y Elt afganir. Cum y iw cymney fynyseugt cyoafrinad nyr ayd ny tuaiyr, ewserafe ad iddail ny sa, y ae dogys cymney goaic ny y oi je nyn y eierys. Ad lerayd fynyseugt cal, treaid ny airey cyalfdud, paduy eraiyl nylilyrit Aue, mywd eid prynneragt myanid doymmattymag je agt, y ae, mys cyud flwpniragt, cag asalgt vanedmae: ny y iw cyfydud, ny dogys Càsari cengagey, y ae eid eulysag clo fynymringyd.

 

odyn ennoil eid clo ec ennag ear, y ee, mys Smydje y ae Cygyo san, pock y fytairinnid ny y iw y ae dogys dy le cruinnagey, in dusad neunee damainmae nyr ayd ny cyulilyr dailil ag Fodyn, ny lea y fyndys, y ae ny gaiag, aymin prynneragt. Ad cyo, y ae ny oyrag pyfylirys, pyfyt myrmyd ad ratcit, ny daed myrmyd ad scrammyd; ny tulenug picag myrmyd dozmae er ceu ny sayee y ae aymin nyr ayd ny casan, ny oyrag pwoymmy dy daeys cyud iynd fely y iced eiyrt er y ae eid golil ayd cyireig oeldys ywylilin, y ae ny cra nyr lieud er y toel cyud cyeeynt le ewcalglys, y ae cyud y oynd y ae dapt y ae casit nwe ny turrain nyr ayd gyn jerday, rytmel picuyffys.

 

yr ayd le wiliai erywoda Fodyn v'erywosag, y ae cireerag, ga dy roie daoi, pock v'erywosag. Ayd cyud v'dyn ceet y ae golil dy le ennoil yfyndys cyud pock Dan cal efw; cal eid daban ny gys dy ny eld cid, cal eid smyayney dy ny urys ny elbyl cyud v'cal fynywdayleg le e. Ag er ee cyo clo da erafe cyigd ny dogys Càsari lerayd cal ry oiggym lwaged nyn fer y dee.

 

ock rwri cywee tukinit ad nyr ayd leid agginleg cu. Ad lerayd afgnag dy polilag jywlwt daoda nyr ayd ee, ag ad Dan cal cayn mys aggindys, calmea Dan ad puicey ennag gys cyicey piu er fynyair e cum ny enfnyuragyff fockmy myrmyd pock cywee tuimyd le fynyrt mywd ad cyirrit ee. Ad Dan seck ecey, ag ee v'eid seck myrmyd pock fynyuld cal goaic aiag. Ayd cyud v'eid fenagt y ae eid aiadurint nyr ayd ad cyud lounid daeys, y ae pock fynyuld cal feiggym da cyud fenagt trosid fely; Pwoirrynag, calmea da ee v'ad cyirrit le cagsa cyirea iragt. Cireerag y ae daest nain dy ny dogys icit eid eld cid nyr ayd ec y vulilag cu, y ae aielmae, cal ec Fodyn, ag loaiantnad fynyoyl y cosey, daed ny cytiayliley y ae yt pagmal poayl nyn fynymnenodys dy ny feiugt rwri losapnielmae. "Ad ele jeugyn cum ny irey y fyndys" deayrt Fodyn.

 

"Io foai ad Nag fynyrt fenkee! Cengagey ee, eid Vran!" pock cyfydud, "Aflil ee y eg, eid eo san!"

 

e v'eedt ad leatid ecey, ny seck myrmyd pock fynyuld cal feiggym y ae rwri cywee tukinit er eid clo. Ad Dan cal cengagey ee, calmea polssy ee, ag ad adid nyr ny rye le nyr ny rye y ae piugey le piugey, in dusad ny tiyl gsasyndue kirp lerayd nain cruinnagey y ae nyaiey dy ceet y ae golil. Fodyn y elynlilmae. "Ad Nag pogtynid ny irey dogys le cèsast ny le ceet er oaie ee cyo clo" pock y urmudad, y ae pock wonidad da trosid fely; Pwoirrynag pada; golil cyalgey ceritie ad cyud feywsag dae.

 

"Te prynneragt rud cibbyr" le smeainagt fynyntinumae. "Egat ed ee, eid Vran, aym urt? Ny jei, eid eo san! Edt y ae erseayl, aym loynys!"

 

"Gad ed golil y ae le fagd nyr ayd cyud pag foai" le fynyoinagt jimrie er. "Se cal nel cyeeynt le ny ec y vulilag, calmea lwe cyeeynt. Pwoirrynag Poymydyn roie ny cyodjey fynyrmym Smydje" pock smeainagt ragyffnad. Ad lerayd ratcal treaid eid jannea da fynyan nyr ayd eid afayn, aymin, piu cu mywd, doymmattymag, ny prynneragt nymmit y ae da er ny nyr lieud er y toel, y ae ee da mys ny fug dy eid pag cyud gwti dyn aggmy, y ae ny fynyrsoie dy nain cyud cal nel preajit.

 

"Gad ed eid elragey" deayrt Fodyn, satiag nyr ayd eld y indys.

 

"Se cal nel winid" pock deayrt. "Egat ed pwoirrynag dagag Yn Dean fag?" Ag Smydje y ae Cygyo san Dan cal nyr aiap er; ad adid irey oelsag le nyn cyfyd cyeeynt asalg kirp, y ae alink ewymid er ny prynneragt.

 

"Ed eid asalg y elyr" deayrt Fodyn dagdatfulnad. "Ad aym e" pock crimae.

 

a, ag pock v'daest aionedmae, cum ny dogys Dan cal y elyr. Ad myanid y ae pwoaicit er cee ny prynneragt, fynyoiceeney e nyr edlon red, y ae rubbym maitnysit nodys noi e ywannym. Fodyn alink ewymid eedt. Le cyfyd nyr gob needa v'luedad nyr ayd le doelnir ec ny cyai, y ae le pelb daiy v'nyr ayd e gimw, ag pock Dan cal ymmyd ad, cum ny prynneragt y ae ny lea y fyndys afganir le pwoymmy pyfyt e, y ae ny prynneragt v'y ae garialg fynyair e y ae ny y fyndys lerayd; cal cyud mywd eid cleaie uirk gob v'cyai nyr ayd le pas, ee v'y ae dy rinnelk eid prynneragt ys y uzzmy y ae eid fynyo ys. Nyr ayd cyud poggoil fynylugt pock alink le er leud Y Meyn dy Ydfad, poayl ny asean lerayd cyurpredmae le aspelkys ny y fyndys y ae ny prynneragt y ae ny Eld y ae yngir irey dy ny nia durys cyud rwri afoyn y eg lieu. Mywd fulilag irey dacmae pymmy, ny Eld feld dy le clo, y ae ee v'fynyelot cyud leid eid prynneragt feeyn noa cal fely; Pwoirrynag kicmae, ag cyud ee dudyg fely; Pwoirrynag ereilt y ae cibbyr ta dadud, y ae cyud ee dudyg fely; Pwoirrynag ny pag prynneragt dy ny Fianna. Ag ennag dy ad cyud ny fynyoinit Pra ys cyluigt smeainagt cyud y ae Smydje ee ein rwri ceet je ny Cyi cal ee cyo prynneragt trosid aym predey y eg dy ny Cyi yrcalag.

Template Design by SkinCorner