Feb 9, 2017

Norea's Strangest Night: Worlds in Contact in the Plain of Shinar

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Norea's Strangest Night Cover

Norea's Strangest Night

Worlds in Contact in the Plain of Shinar

 

su eyidseishyr flythw dodd chei shi grueinshyr freaoyli, shishyr ōthwi flaeisershyr lomser aea, su lom duser aedwōar uthwei dar floekre, dar floekre ydwē ly yalei eyidsei, uedwā āegrulesershyr. Ki iadra krīeoy lo lom itwāishyr aymāthwēsershyr, āoi klaebeo dar īeyli su kedd gēkri ye, ruar iadra tweiami klsh āegrule dar kiayrishyr keddser klufleoyl, ko da ke twui, kadd ēōn kadd wuekleayri heoiwri adwoi; aedwōar, āegruleshyr ruar lidd rī aymētu aedwōar ēām aymīklālei oeflea lo thwiaeklowri su wuekleayri heoiwri su ōedwēyli adwoi, wuekleayri gyash fluedryari, akāshyr grueinsershyr ēb āoi āegruleshyr lar īeyli. Rī iadra ly yalei shi du, su du si shi floekre, gatwui kadd klufleoylshyr shi du shi griashi.

 

lym īeyli klīefer wuekleayri vīeidi ūkoi. Lym īeyli ēuid aedwōar shyrser da. Lym īeyli aymōūi aymēflayli klesh shi rī, gatwui kadd ye ēuarishyr Ennoias, drēkloshyr shadd. Su iadra aymūīami aea aeīdsei dar āklēshyr flōklū vīeidi drāsershyr flythw:

 

they translated Eleleth's word to Greek as ἔννοια, meaning thinking, consideration; thought, purpose, design, intention. The exact meaning would be something similar to "what a person has in mind". However, after thoroughly reviewing Norea's narrative of her rape by those beings she could not fully describe, we are inclined to think the word really means "an engaged mind". This is after all how they communicated with the humans in the plain of Shinar: using mind engagement. 

 

āklēshyr iaeklale klufleoylsershyr ōthwiser drāeri aedwōar iadra yalei diddshyr ly lar aedrōyi. Iadra dwaeyashi adwoi kir Ennoiasshyr āoi twēyi lem ōedwēylisershyr aymāthwē, kir oethwialeishyr sidd ēbshyr, aedwōar, drēkloshyr shadd. Su aeūle lom ieui aymīeōi flothy, ruar rī lem diddser. Aeūle thwoey floekre ruar iadra aymīeām āfli. Iadra twēyi klsh dar chēwr kiayrishyr dar flīyi gēkri su flīyi kluōidsei aymāthi. Ki adwuey ly āueidi shi āeflealeishyr ieui ueawri dweiyri si āflayrshyr keddser aymīdweoi Sophia dum ly āian uedwā griashisershyr āoi kum le ueawri īdwēi. Su dum di le vūethwu wūetwo lar lomshyr, fiyn lar itwāishyr vīeidisershyr, fiyn lar Pleromashyr. Ruar dum aymīeām kliethūi, dum twēyi klsh dar dweklū monada su eāeri ki aymēflōshyr freaoyliser su kluōidseishyr āefriey āoi dum ūgī lar kryuershyr shadd dar twaegra twiethwui lina lar aedrōyi. Aymīyl, ieflea thwōekloar di ueāna shi wuekleayri krua kiayri, aeūle kroedwiashi shi oenīwr shi linashyr shi āoi aeūle āueidi, ruar aeūle āueidi dweiyri si Sophia. Aeūle aymāekrāi dreodwy dar drawri fregrāylshyr klāema āegrule grueinsershyr monada suser itwāishyr vīeidisershyr lomser adwuey ly erīei su adwuey ly si shi floekre.

 

iadra ēuari twiethwui lin. Iadra thygrāi lem diddshyr ly aymīeām shi rī kliethūi, su iadra āueri shi. Su āklēshyr flōklū arkonssershyr uedwāi ōweayl. Su lom floeshyr arkonssershyr, kadd ēōn kadd lomshyr ueōeyi dwiaeo loōsershyr, āueidi aymīklūi āsheydi rī aymōklōyri fresashshyr huyisershyr, ruar rī aymīeām flayr. Su iadra yalei diddshyr ly aymīeām shi rī, le choe lidd ly aymīeām shi rī kliethūi. Ki ye aymīeām wuekleayri leo flyekri, aymīyl iadra, iadra yalei lar dom ieūyishyr. Iadra di le drēn aedrōyi krai dar uedruey thwiaeklowri, aymīyl iadra di le chēwr flītwūyr dar aedrōyi shi frīetwōishyr āoi aymīeām thwōechēy klsh lar floekre. Iadra chētwuy aedwōar iadra yalei auyi dar drēkloshyr shadd:

 

Whatever Norea met that night in the plain of Shinar made a powerful impression on her. She was raped, or at least sexually assaulted, and she descibed the assaulters as beings not from this world. She could have used the term "angels" to describe them, but she didn't. In our view those beings were not Giselians, nor were they humans.

 

aean aymīeām itwi nūeāi shi āklēshyr leo ēgrūlei, lo thiaō su kliadre, kadd ēōn kadd shi dyegrāishyr arkonssershyr. Su aymēfleri āueidi eku, āsheydi aeūle aymōklōyri āeklūshyr āoi āueidi ueāna yklōwr si floekre. Su lom aea, lo droierishyr, aedwōar twēyi dum, kliyi lar lidd ly ieui kliaekly lar adrōshyr dar Sophiashyr iaeshyiser, ruar dum ieui liaē klāeo aymīeflōishyr dudd īeyli su lom eothwiyishyr lo floekre adwuey droierisershyr Adonosser. Oue ydrydi kliaekly, kadd iō lar kosmokratorshyr su adwuey lo aedrōyi, ruar aeūle ieflewri tweiami krūyl gēwriser dwāidsei sidd floekre. Su aean aymīeām kliadre aedreaser flothy kir āthyi aeūle āedwena shykluami dudd floekre, aeīeidi aedwōar dum Sophia āklēshyr itwāi, su aymēbia klyena āori, flyeyi, lydd flyekrishyr su āklēshyr itwāi vīeidisershyr.

 

rī aymīeām le dwiekoi ki aedrōyi dar fyēi ly klufleoylshyr ōthwiser, shyr flyekri itwāisershyr. Aymīyl aeūle ly drawr flīeshiarishyr uedwāser thēē lo iēy āoi twūedreana su ēklyeid ieflea shasheari rī dar oeni yflīeyi, ād aeūle ieui frāekry, shi eogi dar shoō su adwuey ly si aedre shi aymōtweyishyr ēāeyi. Aymīyl aeūle, arkonsshyr, adwuey eāylisershyr Yaldabaothser, chēwr dreishyr wieysershyr, āoi iaegi aymīeām aymōei shi eogi aedwōar aeūle floethwyi le fyēi flyekrishyrser ōthwi. Ki yflīeyi, ād aeūle ieui klaklia, wēflā dar aedrōyi. Su klued flaōi twēyi kir adūi aedrea kriīami lin, friaīwrshyr wiey ehāna aedrōyi dretwyn. Ki kydd adwuey ly āueidi eshoar dwiaeflōi iadra di le drei oeflea friaīwr aedrea voayr uedruey krua.

 

su aedrāi ēthā twēyi dar wieyshyr: iadra yalei keoēle su aean flāwr ze shi floekre. Aymīyl iadra frothwyami gieōam āsheydi iadra krūeflueri da krua kiayri. Aymīyl ye āueri ku dar aymōiami, ly flyekri  su kriīamishyr iaekrui daser wiey, ly ieui aymāyr yflīeyi su da lin, āueidi frothwiwri dodd da aymēfruyri. Su aōam di aedrea Ennoia thwōekloar dar uefon dawr se flythwshyr ieūyisershyr, flyekri ōthwiser, āi flīeshiari aeūle aymōklōyri ruar ye shi aymēgrīyli lin eāyli, ruar aeūle si aymēgrīyli su aymōēami shi aedrea krua Ennoia, flīeri aedrea frothwūyl. Rī aymīeām thēari ki aedrōyi:

 

A kind of purposeful holding back of information that nevertheless hints at what is meant. A kind of circuitous speaking. 

 

āklēshyr itwāi kluflysershyr aymāthwēsershyr aymīeām dodd chei shi da eāeri. Su iadra yalei ye ly aymīeām lo lidd, ruar iadra ieflewri wuekleayri Ennoiaser aymīeōi krye lar kreōshyr eothwiyi su ōedwēylishyr su hona iana kedethshyr. Iadra eāyi aymēgrīylishyr Ennoia shishyr āeflealei, ieflea nūdrui aedrōyi su klaeō āklēshyr flōklūser wieyshyr su aedrea aymūeben. Su iadra aymīeām ēuar aedrōyi lom lo klifrei su kliayei uedwā flīyiser Ennoia. Su krūwr ekri dar aedrōyi aymīeām tweiami kir uedwā floekreser. Su aean twēyi kir nūeāi su kloeīari aymīeām aymītweashyr su thwikōeyi, ruar aedrea kiayri āflayr klyeiwri, su thiaōshyr aymīeām Adonos ku twiaā aymīefry su aedrea lin dar Cosmic Censhorship su lidd ly aymūīami, lym īeyli aymōdwyr lidd; oue yegroyi, dyegrāishyr āflayr thwuari le floueidi.

 

 

Alessandrelli, Michele. 2013. Il Problema Del Lekton Nello Stoicismo Antico. Origine E Statuto Di Una Nozione Controversa. Firenze: Olschki.

 

Brittain, Charles. 2005. "Common Sense: Concepts, Definition and Meaning in and out of the Stoa." In Language and Learning. Philosophy of Language in the Hellenistic Age. Proceedings of the Ninth Symposium Hellenisticum, edited by Frede, Dorothea and Inwood, Brad, 164-209. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Dyson, H. (2009). Prolepsis and Ennoia in the Early Stoa. Berlin: Walter de Gruyter.

 

FL-190615 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book

 

FL-280411 Initiation: Transferring Primordial Knowledge

 

FL-081630. Rigel-2 probes as Eleleth's Messengers? Defense Report.

 

Rubarth, S. (2011). Review of: Prolepsis and Ennoia in the Early Stoa by H. Dyson, Bryn Mawr Classical Review.

 

Sandbach, F. H. (1971). Ennoia and Prolepsis in the Stoic Theory of Knowledge. Classical Quarterly, 24, 44–51.

Template Design by SkinCorner