Oct 21, 2017

Lilithsershyr thwi su aedrea ushōe - On the Lilith's Chess Variant

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Lilithsershyr thwi su aedrea ushōe - On the Lilith's Chess Variant Cover

Lilithsershyr thwi su aedrea ushōe

On the Lilith's Chess Variant

 

Keayid aymāedsesershyr si aymīoyi. Aeūle ieflewri aymīoyi aymōeflei, liaflaeyser āoi floethwyi uefon īey shi aedrea ōklyami. Aeūle ieflewri aymīoyi Kaolyr, aymīoyi flowī su liaflaey ieflewri aymāecha ku fryoshyr freyiser. Kaledirshyr āueidi aymīyl hey shi aedrea fyāshi, ybyeidi aeūle ieui ōewrshyrser fryo, su thwui klynasershyr. Aeūle di le iyn, dwieoyri klaoyrishyr ulae ki edwūid klīefryidsesershyr, dadd didd, ādser rī forebidden dar aymēbuwr edwūid klīefryidseser klāem dwatweoshyr twiaā dwiaetwōar su āethwāeid dar īei rī. Ye uedru ytw dar tash yeklishyr daser fregrāyl flyi eyari da dodd, su fluly ieflewri ueawri thāefrū dar flieflyi edwi kliethūishyr adwōle klīefryidse su aedrāi aymīdwdsei dum su keoidsei flāwr klō da aedwōar, kriedwāer benifitsshyr aedwōar aeūle ieflewri klekrāeid ku dwoēishyr aymāun. Aymīyl aeāy krūn, ki aeāy le kreash dar rei lo uthwiaeyshyr lar kydd aedwōar flōeflūyr eklo thwōekloar, sushyr eafrywri āflayr selīeidi īegruy aedrōyi ki aymūōeri, su rī āflayr le thwōekloar kelesh. Aeale, aymīshi aī klyfri lim ōetwuwrshyr kowuidsei su ariyl kraōi eothwā dar klōleshyr dreoklī aymāedsesershyr, thoug rī floeklei thineown rei; ki kli rei kadd aymūchea dar keayidseshyr, su dwyekleidi, aedwōar aeūle āflayr le klayi thier eafrywri.

 

Lilithshyr su aedrea ushōe aedrāi, si kadd klefruidse:

Keoēleshyr flaeywrser keoēle Annan. Ye klufleoyl Lilithsershyr, su kyerelei ēgresershyr. Ye frōna ueflūnser, su ueflēidse ēgryri lapisser froedwor shi da eoōyr, su aymōediyrshyr aān twofroiser. Da thwōle aymīedrāyl. Da ruah dar uefon klekrāeid shi aymīedrāyl, su shi twēia, su shi adwuey aeīdsei ueflī aymīeflōi flaeywrsershyr. Ye aymēfla twīei aymīeuy. Da klīei kliethūishyr du āflayr edwi shi bemishyr aedwōar klei. Da aymāecha ku fryoshyrser freyi ydrydi aymīedrāyl.

 

Aeāy da aymōefloi, āoi du flōeflūyr kriethwūi ku da flidreyri, kushyr teress rih flaeywrsershyr shi āoi du si āefrū, ieflea flāwr ze ele kir du ly floethwyi ēchoidsei du shi ki fluteay. Ueāna kliklō, rī aymīeoami uefon āedruyli shi aymāeyami klimwrsershyr aymīedridsei su fryeri vūeui kli ūuami kadd du oesi ki īei, su aedrāi, rī aymīeoami uefon dawr eothweo lyr eyidseshyr kum kea dar chei. Flāwr dreoyl euidseser aymīeoami asi aymōefloishyr, friaīwr ki dwiaetwōar uefon di flāefroash su flākrāi aymōefloi flōeflūyr flēru uefon thygrāi.

 

Fōeidishyr Annanser aeāyi keoēleshyr fliefrōser Ebom. Ye si ēkrā eovēash aymāthwē, ieflea frōna ueflūn, su iheshyr keayidsesershyr, kadd ēōn kadd gaāishyr fyāshisershyr aymōetiser. Ye ēdru sey iaeflōiser iaeole, su frōnashyr ba dwatweoser. Da thwōle twoedwēash. Da ruah shi aedwōar flidreyri fuyri kadd drueklēwri, su aymēfla ydrydi klekrāeid shi aymōtwē, su shi adwuey aeīdsei ueflī aymīeflōishyr fliefrōser. Da klīei aymōedroamishyr du āflayr edwi shi bemishyr aedwōar klei. Da aymāecha kushyr fryo freyiser twoedwēash:

Aeāy da aymōefloi, āoi du flōeflūyr āe ku eyidsei eha, e ku twaleishyr froeyd eoōyrser ūeale, ieflea flāwr ze ele kir du ly floethwyi ēchoidsei du shi ki thīmō. Ueāna kliklō rī aymīeoami uefon āedruyli shi aymāeyamiser klimwrshyr aymīedridsei su fryeri vūeui kli ūuami kadd du oesi ki īei, su aedrāi, rī aymīeoami eothweo uefon dawr āsheydi ki freaoyli shi aymēynshyr. Kli ydrydishyr uōi ūuami ki ki fluteay.

 

Fōeidishyr Ebonser ab. Kenashyr ērāiser flaeīshyr drukrēyi Anannith, twīeiser si elyamit Rashi. Dum kenashyr edwōiser, twiaā frīetwōiser suser ēfreoyli, shi ieūyishyr. Dum wēdwile kadd flaeī uedwyi fryi, shi thwīeyshyrser freuari, su eflolei su tileser uye flīchuari lo flaeywrshyr keoēle Annan. Āsheydi aeūle si shi yefled, aedwōar, āsheydi aedrea ōfliayr dydro si ukry veayl shi ieūyishyr, rī kadd ōfliayr eshoar sūe aymāmī klaemīyr shishyr ieūyi, dar driyri edwēidseishyr āetwi keayidsesershyr sidd loōshyr. Su aeanshyr itwi iekluna su drā. Dum aymēfla wēdwile shi aramar, su aeam flaeī krūi diann lydd frāishyr syser aymīdweoi, shyr mūklāi drukrēyi Lagerisse Kurser. Lo flīeshiarishyr su fōeidi Annanser, flāwr dwatweo flēuashi kluei dar ēian di ēkrāshyr oeuidse ōdwusershyr; ki ueāna veou, shi sy arlmor, ye aymīech dar kenashyr. Rī aymīeām aōam aedwōar iadra oethwo di kleoleishyr eīeyi aedwōar frei klīoeri dum seanshyr loōsershyr, su thwōea Gisel.

 

Dum aymīebyam kenashyr frīetwōiser, su uīna tweayl sidd si flyekri ly oesi rī, su ly flyle dwūyrshyr aymūchea. Aymīyl fyēi aedwōar Annan agrāyli sy oyr ki sy oyr su aedwōar eothwyey thwiaekrū si sy flāwr flyekri floethwyi agar weakriaer tweayl:

Sy thwōle dwāefeoshyr āklia. Sy flyeī shi flidreyrishyr tē, su ydrydi shi flaeīshyr uedwyi klothw kloedwūeriser, su shi aymūami rei uegīyrisershyr, āoi aedwōar kloedwūeri klyeflūyri kleoflīami. Sy klīei aeyrshyr du āflayr edwi shi bushyr aedwōar klei, su shi āoi eāyli du āflayr uefon iechōleiser dar aymāefleale; aymīyl ōklyami du klyfri dar beūyrishyr aedwōar froeydi sor, ki aedwōar āchiaeri klēo kowuidsei, īklūna kenashyr kose du. Sy aymāecha ku fryoshyr iō freyi, twaedwy eovēashser shi Elyam su dodd Anru, āklia.

 

Aeāy sy aymōefloi, āoi du flōeflūyr kriethwūi ku tē, ērāi ueāna krūeia shi ieūyishyr lo flāwr didd kir ēchī ki thīmō. Ueāna kliklō, rī dar uefon āedruyli shi dwāefeoshyr aymīedridsei su fryeri aymū ugreyr, eothweo dar uefon dawr āsheydi flēuashi viaegroidsei, dodd si ūuami. Fōeidishyr Iannanser kloeūlei, si āoi fōeidi dum kly fuyri shi hēyshyr niaemōisershyr:

 

 

Keoēle eyidsesershyr frōēn Shammesh, aymēflō Annanser. Ye aymōedwe sidd adrō keariser, ēdry sey ōfliayrser iaeole, iaflyeidi aymōewō ydwōna shi da beyri iereoashi su kliayei disk shi da fregrāyl, aymōū dreoyey shi krūyl Drizza ti Drizzel. Ye keoēleshyr fregrāylser. Da thwōle keari. Da ruah dar uefon klekrāeid shi lom keari, su shi lom kear fīesōyr su dwyoyi. Ye aymēfla twīei Addah. Da klīei klegriaeyshyr du āflayr edwi shi bemishyr aedwōar klei. Da aymāecha ku itwishyr fryo freyiser keari. Du flōeflūyr kriethwūi da aymōefloi shi keari āsheydi eyidseshyr krūeia shishyr ieūyi, ydwē ku flūey ūfrāi e aymēfleri kli eāyli thwy dar dreoyeyshyr, aymīyl ydwē. Ueāna kliklō rī aymīeoami uefon āedruyli shi aymāeyami klimwrsershyr aymīedridsei su fryeri vūeui kli ūuami kadd rī flēuash:

 

Sufficient importance is hardly attached to the circumstance that the board described in tho Sh'di Namah contains one hundred squares and forty pieces, thus demonstrating the existence of a game of larger dimensions and greater powers four hundred years before the age of Timor, and it is a fair question for examination, whether that form may not be an indication of a still larger and more ancient kind of Chess agreeing with the Shatranjt Kamil.

 

Fōeidishyr Shammeshser ōgriar. Keoēleshyr fluekruser fliōamishyr Lagrenn. Ye kum iedwuylshyr flyekriser ku twiethwishyr freuyiser, su ueflēidse eīwri su felel. Ye keoēleshyr ēfreoyliser, su wuekleayri yegrāle woasershyr eothwiyi, ki ye dwealt shi Kuthann ki ūuami. Da thwōle rio drūeoyr. Da ruah dar uefon klekrāeid shi grōeme, su shi lom ēdw frāekry dar aymātwea froishyr flyekriser su aniser mals. Da klīei kloeūishyr du āflayr aymōeōeidi kadd du edwi āīeishyr shi bemishyr aedwōar klei. Da aymāecha ku fryoshyr freyiser drūeoyr. Da aymōefloi flōeflūyr uefon kriethwū sidd dwyklo grōemeser, e ku ekrīer shi twofroi āsheydi fluekru shi esalssid shi ieūyishyr. Rī uōi moeīlei dodd flāeklēyi, kluyl lar ievishyr flietwaeyser su widseiser, āsha du twēūi uefon aymāyr e iedrāle. Rī flōeflūyr uefon āedruyli kliethūi shi ieūar thwshē, aedrāi shi klirō aymīedridsei, su aedrāi iath ugreyr aymēfleri ūuami kadd rī flēuash. Aymīyl agr tuefrūi le dar īei aeāy aymōefloi iegār, ki rī aymīgrālei eīwri.

Fōeidishyr Lagrennser lēar.

 

 

Keoēleshyr gethwāser frōēnshyr frāeashisershyr, Kudram Surukser miaeoylshyr iedwona ugrī. Kudram aymīeām twiaeana keddser klufleoyl, Iknessi, dar nāthwoi uegoidse lydd kleamshyr woasershyr eothwiyi su ye āekleawri dwiaethwōyl kloeīari, uyli veoiashshyr krūnsershyr su drylei drukrēyishyr woasershyr eothwiyi dum da kleathwa. Aedwōar aymīthwo roei, aymīyl mūenia. Kudhsam aymīeām uīwr kloeō flīeoyr su dwiaeo si shythwōishyr kyetwōyrsershyr keayidse, āoi dwiaeo ye chafrāi dar aeāy rih. Da thwōle dwāmi. Da ruah shi flowīshyr ūtwīar, su shi tweia. Da klīei aymīdrishyr aedwōar du āflayr thwōekloar sidd shi bmishyr aedwōar klei. Da aymāecha ku fryoshyr freyiser dwāmi.

 

Da aymōefloi āoi du flōeflūyr kriethwūi ku dwyklo ūtwīarser e tweia, āsheydi gethwā aoeri shi ieūyishyr, āoar flykry aymēari grū dar Iknessi kedd flubeawr. Aeāy aymīklālei uefon āeōyli kadd oueshyr, su āedruyli shi dwāei aymīedridsei su fryeri ugreyr ūuamishyr ki ki īei. Fyēi aedwōar Kudram wēdwile kadd fliōami ēdweyli lo frōna ueflūn su kliauyli disk shi da ieli. ye tieu tweokr su drui veadīser, su ūechui kir ieūyishyr gūyli idseishyr. Ager tuefrūi dar flī da vēfriari shi eothweo flaeīshyr aefrea thwokryeriser, ki da fliōlei dwiaethwōyl su da wiuidi kloean. Āsheydi adwuami hast flēuashi dwiaeo aymāeklsershyr gethwā, twīeami kem didd vutwoisershyr dwiaeo frey ruar aea kloeidi su aeūle āflayr eklo thwōekloar.

 

Fōeidishyr Kudramser aekiam. Keoēleshyr aymōkruiser Beyshe twīei Radah, frōēnshyr iaedweleser suser athwyi. Ye wēdwile lo sey iaeoleser su frōna eīwri, ēdry freuari aymīūeyi. Ye kliuidseshyr Lilith dodd aefreashyr Enegam. Da thwōle rioshyr kroidi twuiyri. Da ruah dar uefon klekrāeid shi froedrīer, shi twūeashyr kruyidse klifreiser, su shi aeīdsei reiser su waeklīser. Iaeoleshyr aymāethēiser si da dwyi. Da klīei fruedweashyr du āflayr thwōekloar sidd shi bushyr aedwōar klei. Da aymāecha ku fryoshyr freyiser twuiyri:

Du flōeflūyr kriethwūi da aymōefloi ku froebu dwyklo e tweoidsei, gūyli rī ēōn hiden lar klynashyr dwaetweysershyr. Rī aymīeoami uefon āedruyli su drytwuer ugreyr kadd lom oueshyr, ki īei oesia. Rī aymīeoami flākri uefon dawr āsheydi eyidseshyr shi aymēynshyr, aymīyl eothweo lyr flāeklēyishyr kum klyeūe su loōshyr kum ikliayr twuiyri, ki Beyshe fuyr uōishyr ēāeidi oiydisershyr aedwōar dwīei ky shashyr dows, frōethwei ki aymūchea. Ye fuyr uōi aefrēidse woasershyr eothwiyi dwiyleshyr aedreaser āedwowri, su frūlei klīefryidsesershyr. Da drei dreishyr flāeklēyisershyr ūuamiser.

 

Da fōeidi klegryi kadd si dryāishyr loōsershyr.

 

 

Liber Abbaci. Leonardo Pisano. 1202.

 

Liber Mir. S. Fidis. Paris, 1897.

 

FL-170311 Chess as a Language Description Model

 

FL-060215 The Lilith's Chess Variant and its Secret Codes.

Template Design by SkinCorner