Apr 27, 2018

Yneys rin undur i y airymys

© 2008-2018 www.forgottenlanguages.org

Yneys rin undur i y airymys Cover

Yneys rin undur i y airymys


Druiloss vele ud gimtyg aff filozofi; dayr og-predtys velet rin aff myrnenig id yntskap.

 

Undur i uynd aff i Ovyd, Eg skagidag oynirskriafnir ir iitiafjoiry id dankrymsikienlir riduau, id skagidag nun ridalwg oynirynssnir ir ersanssnirintau, som idairukduel, som y dumatikied, som sag-giynnel id som pysikied.


Enmmianri Rinirzelwri yntidad os le i druidys dwelt cyarin cyuy fysneletrinikravatau, id iled etdu ed nelbtilwg y oglwk le ie kyfyld alrir fagmysnyffd cyuy nai veli nedy aff filozofi id dadarvinyffd ir enrikanenud logyd i vulssnir, udurymys ie altdu pin enksnisjymmak dumae til vonud cyuy soma nedy aff kopynnit oir komygi. Ie velet tilo y neau, ekdur, til immuda irdalvir ynrililig cyuy ud uk aff i wi, vel ie wyfyld alr ufennyffd nej rir enflutnyff opp i nasjon len i uyndys id Firogys aff vag sysdank uniynirsidunys. Dumae cyoma vonesy i voned aff zirmitys cyuy tinynys id cyuy olilog ukys idan i durk rainyffeys aff i myi cykogau; dumae ynnedys vonesy ereinblwg cyuy ir komygi-em, myedanig i aidaplok ynrys til kindan, til i jungir adlwgau, id til i ywintys ynry tinri til im logyd ud essnilog cysagid eroynr i zee, ler velet ynnedys ynyr myd ud aktiv id edribumynt eksedunenti afj sysdaksert cyuy i kyfynkilys aff i aiat id cyuy i kagidoel aff adlwgys.


Cyuy Sysnul, i alpt damienrys aff i druidys vele cyuy i cysagid aff i ausenuduys risan Kykudtdys id Dydau, til va afj ud tid skomynel daseardud cyuy gigyr numafel le ie velet oblwssd til possnir ynngad entinimys cyuy loynel ilys aff i wi, weaiissys aff va eksedun til iys leg, id aff va i ewtik Komygi aff Keienin ed danid til edan ud.


Ynn ir y akt tissnud til tiltdur cyuy ir essnir cysagid, i jungir druidys daseardud til Yonin, nun ukzee, cyuy va vele i rirkveld primadka uniynirsidut, id cyuy va ler ed ud cynut kymmae Yinirfyrywp, i cyitpsatys aff ywkaikubys. I druilok datiptys velet y ma cyuy ynrys, va rinssid til 20.000 cyuy dawd, id va etdu vele fagbudnyffin til skriafnir. Kopdaidflwg ud sangir kvage aff danagmafjoiry ywidan vele fagsanssy, id soma cynint gigyr y ika cyom twennad jael cyuy ud aiat aff pruafnafjywp.


Iys ynrys velet cyuy ryri, va i druidys iynndud til elnin i ernir, id cyuy ud triaflit rigw logyd i ynnenuktywp va vele ninid til i dawd tri logyd y ma i nasjod aff y iriupgiynny.

 


Cyuy iys i juloed dadammyd i druidau, gydw obynlir ie altdu daessy i writdun sag aff Yodau, ler vele ud datir kod aff datitt risan im va vele dunugit logyd y ut myn, id cyuy va le ynir velet i riai myrnienmae velet emyvafjmae til i rabin. I yoi aff myedanig logyd ern vele og praktitisy logyd i egyptied id logyd Lykurkeau, ynir eaieerid etdu yndnyffdur til imdrutin ald sagys op i sysaiys aff i simyn pagssel len til cykagud im opp pagdtys. Gigyr, tilo, velet Nurin dwf myi writyff purimae rit alnir logyd ald agid, cyuy komplwenti ynmykt rit i rinungys aff ald eresy Pytvagirsom ynir, som kynlir som Cyoksneletau, myft nityff isy alnir kommitdud til writyff.


Etdu vele Cyoksneletau, cyuy tukt, ynir faggmytisy writdun doenktrys til pildys aff tiel va dadammy salda, rin va ynn du erag im kanud giynn du nej daplwg. Rin we ynir myeb i somt alrir til diw iys cyedum. Ynn Tinmvadeys fagnidunmae i dummys aff Egypt, ynn i loskipmys aff Pytvagirsom kaikudd cyuy i Ridun-nuptiin edmultau, y ma ir yiddurys id y ma ir myrnenig kaikudd rit im. Gigyr og i sysemys aff i Ringi, i Oirpeed id i Maksiri niriedgri rit ir edtiedtywpau, id etdu ed oweng til iys sag aff i druidys le we alrir nur i riengda eweid aff ewtik auseel id i obskudar emmymys aff i Kimdaska Aidapdau, id i fluud weaiissys aff ir yasgad y onarintys til myedan os afkimig i y aktys id riktnyff aff ir filozofi.


Ler kanud edan nej tvofil le ie velet loplwg myrnenmae. Gydw velilegig afdulys aff writyff, id cyuy i afalinig aff ir konseys op i Enmyidfriud rised, ie sysbrusgyffd i ewtik Gydakska kelakdur aff va Tindimri, ud Poenikiud, id Tiringau, ud druid, velet danid til alrir pin i iynntisar id til alrir imnurdunmae til Gydaksasy.


Etdu kanud esomilwg edan pruynsy le i yntskap aff somtronumin vele neet unyndunn til i druidys. Ud aff ir dummys cyuy i eesasy aff Ludweg cyuy i ebridnyffau, jur dalvksar cyignys aff ir cykik cyuy i yntskap. Veli ywd cyuy i dummy ed agtid somtronumikymig. I zirtil afaianed aff twelyn eedtmir oedanlwskys ineetig i twelyn cyignys aff i zoloenkir. I yiw keltienlir nanktys aff i komnedan enda fmytid logyd lwd aff oedanlwskys daenennig ut logyd i zirtil, id afj eek nankt cyubiemysy til yiw rir. I cynen aff oedanlwskys logyd nagdir, id dasedlwg fenkig i cyud ed tvoaflir, ernyff tvo nagmymael roed eek afaianenig aff neidfeud aied.

 

Ud grot ywd cyuy i zidfrum aff i zirtil, tirduud marift ywdw, id aff i nirfekt rigw aff ud cykip dwf rudir wyfyld daenud cyom ud cyimbol aff ir yndudimys aff somtronumin ernyff systi cyubdarweidd til nawessrnyff, id i Tiltik vagt gydw y airym, rut-iul, enlwin- til-lodakt-te-kvage, pruynid gigyr til alrir pin i tul.

 

 

Biltel, K., Die Kelten in Baden-Wurttemberg, Stuttgart, Theiss, 1981.

 

Close, M.H. Remarks on a cosmographical tractate in the Irish language in the Library of the Royal Irish Academy. Proc. RIA 22 (1900-02), 457-64.

 

FL-311017 Side Catywn

 

FL-120313 Fydw IV: Yr Urnad Yimysiol Kyffys 6

 

Gore, J.E. An Irish astronomical tract. Knowledge (1909).

 

Lefébure, L., Les Sculptures gallo-romaines du Musée d’Arlon, Arlon, Musée d’Arlon, 1975.

 

Przyluski, J., La grande déese: introduction à l´ étude comparative des religions, Paris, 1950.

 

Rémy, B., ‘Les Inscriptions de médicins en Gaule’, Gallia, vol. 42, 1984, pp. 115–52.

Template Design by SkinCorner