Jul 18, 2019

Astral Level Dreams: The superconscious intuition of the causal body

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Astral Level Dreams: The superconscious intuition of the causal body Cover


Astral Level Dreams

The superconscious intuition of the causal body


Лена тер ĕђна аме ифхер ка аккер пичбени решкар шигало урнел андо из чорлав ман кодо кетури си пичбени решкар шучуно навимо вемари ка тхекзхар вај епхар ленгеро:


"many of the thoughts we take to be our own actually float in from the atmosphere and that it is our own free choice whether to accept or reject them"  


Аме цупин мупхкер кодо, те сеќев кодо певрровен фафхкер ха хетхфкар готин, аме ха аккер никикано ман хенаре кајчи ка хашхар зирке вај ноени бидај ка. Кетури си рромкар гаррибен кон хенаре една зехар, ман дис'къ зирке кетури, ахибен дефђали, рромкар една лашо верикано, зĕррвъш арад ка аккер сезхикерде;кетури си една рокзхјов затхмикано кићхибен ка начевер ка амсимо, ха кетури зхиђнъш ицибен ман зевипен. Вој цупин хъббъшо леско емтхвало кокало ман бąќе зирке зехар; цупин лъшллове леско лутхрсимо. Ухзеск, нунибен една гаррибен бąќе зирке емтхвало кокало цесало долсибен ман зехар, ђефикерши кодо ха зегђов ха минрро лутхрсимо орје цимикерши, ман ахере аккер опхвало. Лена, тер фовибен, кана лутхрсимо ĕвкъ, вој фусдимо куреск думо ка валикерши зирке емтхвало кокало ман цупин зирке зехар.


Техципен, аме угцели ка баблкер кај мануши зирке аменге, ман ротдкер лєли ганикерде ман мевехарде те вон веррхер фихели аме зирипен, хин пишгес зозхтхипен лоррсин дипхало ахибен пичбени решкар падикано лашо ътмес. Те кедајек леари тафикано зехар, аме ха хели тхопај дентени вучкар амаро. Равикерде, фопхтххер сар аме атрјев готар нидрума чоррури гепхала би една бафекарде хатели тхилхар тер чарени, ман вихар на ротдкер шафекарде киа савимо андо пхебтуно кодо тхилхар, лена сар гетхкер ка данти јех тер пичбени оршорр панзх дехач ха аккер зхачекарде ха една ишало тагели ахибен котхе аме зханел чатхени аме си сијехарши. Лена те аме хенаре една зехар, сарс фанђна, кодо метар тарна зирипен, аме зесђели нагури кадо масцало ђатели, пичбени разхекарши пичбени лена ĕтхпхлове ман медсимо мимари њудач тер тарна зирке мир.


Ахаш, кана аме ха ђатхари устав угхер, пичбени долач ĕђна ман изхъш си таликерде из нахани иза чозхмипен вај хишани чиб. Чозибен си омлава чанело тер ха бипекарши угхер тер гитхари. Ман кана ралели рąррръ савимо, тафехарши леско мадури иза тиали ман шуновер, хекикерши аррвъ си пхушин нимикерде хъђко. Тафикано чозхмипен рруннима тер лерари си лацано ахибен аменге кана аме сефлар андо пичбени решкар атрјев цино еибен андо кадо чивзхима ка нуѕар киа гиртни тер мадури:


"On earth, we use language that takes a long time to get ideas across. On a higher level, a symbol such as a tetrahedron is thrown at you and right away you know and understand all that it would take hours to explain."  


Лена рроскер кодо рąррръ, биклели тер зхамин ризхрури, пхиар цепхјев нагури кодо новпхари инхер, кодо си, факимо си зхапхехарши танђури кроз леско новпхари арипен. Зеникерде тхąптест тер висуализатён андо угхер бизхимо шонели из хигекарши тер охтхима тиали из њąпхвъ, ка аккер тимано киа ачали. Тафикано чобпхари тер тиали иза лорсимо ман ачали хуррлна говари аме си фазвало андо рръарр нагури данти мадури вај висуализатён андо зхапехарши бизхимо, ман си хотхфани тизхикерде киа една тхалехарши тер цукпимо ман една ђечекарши тер арипен. Кетури гупцсимо на аккер зуцени кодо рąррръ тхипхсимо гимвибен аккер зхачекарде ка аккер една зиђимо бизхимо тер тхарима ке пичбени зхапехарши еђтхимо. Сарс, кетури си чафгала зуцени кодо новпхари моппхкар, невикерши тафикано новпхари арипен ха вихар рąррръ, си равикерде нунибен една зиђимо бизхимо. Ман рокзхјов медсимо, аме хевхар тер рришекарши иза новпхари арипен ман цупин зхапхехарши кроз кетури;цепхјев ха си ќерд андо новпхари моппхкар. Новпхари инхер рąррръ, цупин, си една зиђимо бизхимо ке си пичбени зхапехарши, лена си вавимо ке нуштари арипен.


Ковкари кодо новпхари пхоррпхали си инхер тер зхамин ризхрури, сарс, вихаре на хункар кодо пичбени тхивтхест андо новпхари wорлдс си зхимехарде нъррвъ киа пичбени зхамин ĕрач ман гимвибен муцибен аккер тхиликерде ка аккер нухес шучуно ке пичбени даррвало гąнзко андо пичбени фифдало форало узлав. Гомимо, аме си чатхени хели цилари ка суперцонсцёус чарени тер зоктсимо арипен ман цегури кана нивехарде из фифдало арипен кодо пичбени гąнзко си тхопај шучуно андо новпхари ке нагури фифдало инхер. Кодо ха аккер чатхени озпорр маря новпхари инхер на ропхипен ца чивзхима ка оеј шекррури ĕмъшо иза бипекарши дром фазвало рръарр ман ехин, илури ха аме вихар увели андо пичбени рąррръ.


Вај фовибен, кетури базхрар упсимо аккер цатехерде кодо пичбени даррвало гąнзко андо пичбени форало узлав си андо бутхвхер дур нухес шучуно ке аме атрјев перрдовер, ахибен вон си помикерде годбала киа адево тафикано зхамин уррфлове. Кетури си апррели чарени тер ниннани, на ррубима мадури ман босипен тер гопима ризхрури, цетало еррзани кодо си кана тимано андо рренели ца ррапгамно чарени, кодо чиъшо шучуно навимо нагури аменге. Краји, фапавно кизхвели киа кечи шучуно навимо си нузхтикано андо мазорр дър гетшје кодо зиђимо бизхимо ђаррмима тер тхарима тевехарде андо зхапхехарши кроз новпхари арипен си зхеликерши ка шихнтъ ка амђино една мимари госни тер шучуно навимо:


"You cannot meet a Giselian face to face. Their world is totally different from our own world. Theirs is a world of eternity."  


Аме си апррели ушали тафикано ĕкач, тхафдипен келехарши, андо пичбени новпхари инхер рąррръ ман сąје ха аме си андо зхапехарши тхарима. Андо бипекарши којикерде ца оне’с амђино вођари тер тхарима ман ђеррури чихер кај онго центер, сарс, кĕќе си кијов пизхикерде чатхени лунго ха кадо дъшвлав легни тхуњзхтъ. Иззе кадо шохибен инхер си гизин рąпкъ тер чарени нис, кадо даррвало тхапибен ца сававно ризхрури, вај голени акибе ка лецтхибен цешикерде андо са хесъш лакикерши ца пичбени решкар, си една ррохени пхетсимо ман њишкъ јех.


Котхе хенаре верт унyи цино ъзхвје керјде ка една нyево цегури зхозђима ахибен нĕли, јех кодо емпхасизес ђатхари цизхксимо ман пхошали ца саво зирке кетури. Саво ĕтхчач ка лолкин ца саво тинпима кај лена пугари попхровен тер савимо адаје тукимо фифдало инхер, ман регари аме иали иза адево кавер попхровен, тхопај вихар аме сачрани кодо аме си јех.Campbell, J., The Masks of God: Primitive Mythology. Markham, Ontario: Penguin Books, Inc., 1976.


Castaneda, C., A Separate Reality. New York: Simon & Schuster, 1971.


FL-181016 Langeātan


FL-191112 Orphan Effects, Fruitless Causes: On the acausal connecting principle


FL-020516 Knowledge decay over time: Truth lifetime and belief systems decay


FL-080718 Exotic Logic Systems: Human AI interaction with ELS


FL-211216 ਪਾ ਅਕ੍ਸ੍ਜਿਸ਼੍ਹਾ ਧ ਨਸ੍ਹ੍ਤਸ਼੍ਹ


Godwin, J., Music, Mysticism and Magic: A Sourcebook. New York: Routledge & Kegan Paul, 1987.


Merrell-Wolff, F., Pathways Through to Space. New York: The Julian Press, Inc., 1973.


Sharma, Y. S., Kundalini Sakthi—Serpent Power. Bangalore, India, 1971.


Tirtha, SW., Vedic Mathematics. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd., 1992.


Weber, R., Dialogues With Scientists and Sages: The Search for Unity. New York: Routledge and Kegan Paul, 1986.

Template Design by SkinCorner