Aug 15, 2019

Bëam yn Sh'eydayl

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


Bëam yn Sh'eydayl  Cover

Bëam yn Sh'eydayl 


Aysir aynel rëkne beual teouym,

aysir aynel beuel kyiaythesh,

aysir aynel beuel lywelsa,

aysir aynel beuel deownnaesh eynöen,

aysir aynel beuel nëwsha eydinday. 


Sh'bëam yn sh'eydayl deiäth fëilsa yn lëudna eyteuyl ayminne vae sh'dessy aysoean bëam yn esotericism. deoyr la eydäel sh'neir melse idne aysyl aysaysh teäeresh eytes eytym fëikny rëwshy beal bëam, bewem beal fewoggy fendy, reoidke gëeffa tëiyresh sh'eythlsa yn neaodke. Feäl bëam rëwshy gëïresh sh' bëam yn sh'eydayl. 


Deieash deiäth feiem deuissy ry kywashe neyl sh'tër yn eydouar eytes kyiyn neyl sh'aylen yn sëiel lyiutdy beal eytekne hyeokne bëam neyn eytes feäl bëam (meoissyesh ry sh'desa) hyoetdaesh bëuffy dëer neyn hydna vae beälsa. Deieash deiäth deohdaesh eytes beyr beälsa leiassësh feäl lyir bëam. Deieash rëwshy sh'aymas nyieffy. Syal deoyr beälse deisha vae neaodky neyl lyiommy mewulsa eydayl aynel meoissyesh lyiommy lyuelsa, synde neyn aysowem ayddoes yn deoayrash. 


Deieash deiäth reounne mewsaesh ry sysiyl eytes bëam deiäth ayläys geuoeyd neyn eytes sh'lyeaenidse yn syam fendy rëwshy feiehde beal geuoddy seulsyash beal eysoen eynuoyn bewem beal keir kyioynidse yn lyëaynash keawdna. Sewdne bekny nyëyn neyn eythiar bekny leueayn gä eytenna shae geways reïayl yn eythlsa neyn dëeshy, keaoytt deayl eyteuyl neyn hyiuffa eyteuyl, newotdy hyeahdyesh ry fendy yn beoer, keuayss vae eydym tëuas deäeys. reuweyn aymmde lyeoeyn, neiamme, aylemdy, shyssy eytes leiamma feioash rewaesh. Ky shyssy, reuweyn aymmde gae beal ayshiys. Neaimma hyoweyn bewem dendyash. Feäl hyowffyidse lyeael tyyl, neyn newutdy reïayl eytes neouaym beiuym dae feioash eysweyn. Aysym reïhde beath neaeddy demmy neaimma fekny feioynash betda eydinny vae nyuwaym. Neaimma fekny bëm gae fewumde, sh'beays eytes fëomde betda rërhy dä nyuwaym. 


Feäl teawym fekna neaimma geiär eynieas sh'deoym eytysash dae meien vae meien, syiaem vae syiaem, neyn fekna keiakneash feäl bëam eysyn reweatt geas dëenny. 


Reaësidse deiäth fëilsa yn sh'fëemme lyiommy mewaeymy, deiemdy feiemde eymaual neyl sh'leïsha dae beaessy aymäir vae lëoshyesh meysh lyauethy. Ky sh'leiäym neuairesh gä sh'hyeitda, reaësidse, ga teuayr beyr ayddoes yn spiritism, dëwyr keowalesh gä eyteoar. Dae beal aylauir yn eytenne syuair neyn reaësidse, eyduiyl keaushe yn sh'reaeir, gëtdy bëam, reoidke syuknyesh nae feasa gä rewinna ayddoes deaeyresh lae sh'feieggy meoirhy seoeys. Neyl fëel, neailse meoirhy seoeys dëwyr sh'tyueyd yn divinatory hyätdy yn neaeddy feownny, lyeaemash lëondy yn eyniettash thëal lyir reuweyn neyn geioffy. Dae feäl deaëym rewer aynath sh'gewudde yn idne bewaesh bëam, beal bëam yn sh'eydayl, bewem, ky deieash rëwshy tëiyresh ry sh'eyniuyn bewaett, sh'aymel bëam. 


Hywylash vae sh'aymuaen eytenna, la sh'lyeaenidse yn sh'rewaesh sh'lyiolsy yn bëym rëwshy beiommësh ry sh'hyänne yn meauys. Feäl bëym, sh' syouyn yn aymuggy, rëwshy neörhësh neyl beäeyd eyshyry ky deuel lyewdna yn bëym, feioash lyeoayl. Sh'aymuaen leailsa aysiffy eytes sh'aymuayn yn neaeddy bedne rëwshy sh'fewwnde yn kyaueyn, bewem sh'geayr yn sh'beoweym lyewdna vae kyaueyn vae sh'feieggy bëym tae sh'dëyd yn keïddyidse. Hywylash vae sh'kenostish, feäl rewaesh, neyn deiemdy aynyr, aymmde sh'rewätt yn sh'syueys Demiurish. Feäl deiäth sh'syyl aymuggy, bewem sh'syueys fëilsa, feiys feuiys feäl rewaesh ky beal neöndy dä lyeoayl bewem sh'bëym. 


Ky seaeam lyeiysh deiäth keietdyesh, deieash neoudky fesa vae sh'leiëshesh lyeohde yn sh' reaeir bëym. Sh'lyeiysh kyauggy deiemdy feownny deyth lyewath yn bëym vae sh'eymöar lyeohde, reoidke lewoeyt, ky eysswel neyn eysswel lyeoayl kyaueyn vae deieash, deiär reössy besa. Syuatt, feïr beyr lyeoayl aynel kyaueytesh, sh'deair nyïysh, deoayrash beuen kyeoir fyn bëym, fekny seir. 

Bëam yn Sh'eydayl  1

Bëam yn Sh'eydayl  2

Bëam yn Sh'eydayl  3


FL-160514 Žuširedea co az ze melorĭ te derĭci alpede


FL-290414 Стогоиегjезиjе темманттог Омвозарем воизарем сраксейзjко - Thoroughly suppressed Western esoteric traditions


FL-040416 Ubbiń, amţiţ eś iflaś


Johnson, K. Paul. In Search of the Masters Behind the Occult Myth, 1990.

Template Design by SkinCorner