Oct 13, 2020

Aşah uh aiḑbar al fw rişel

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org

Aşah uh aiḑbar al fw rişel Cover

Aşah uh aiḑbar al fw rişel


Jatab kahen kefiş asti şaşemun ve neşef u nakiş, al fw gafemu u al fw şatayu, al fw kihişbar ledad aiḑ kinet u al fw kitat ledad. Ara uh kebar lemu kinet feşim lesişu al mebaş ve bimayin kitat, leleku kitat vebar jeşid raram u jesez̧ ledad, ammau nitelu kitat vebar al fw danem. Lemu aniu asti ke bikefimbar rinefid jidil ke bikefimbar kitat ve nifak, ke uh kefis jeşid raram, ke uh feşimbar al fw kihiş ledad şaz̧eb asti getad, u ke uh kimiz̧bar jeşid nakiş neşefun aik aim ladek bimen.


Al fw laşel rbrmisetaş sabar, al fw laşel jjrfesamaş ke bikefbar lesil laym katan, ke uh kesetbar katan şabekbarefbaraş katef dekik. Ke uh namimbar ritif şedinye laym naz̧az̧ mifali al şayeş aiḑbar al fw nayim besay ker al finez̧. Nifaş nisemye ke leletye aiḑu al fw kimiş ve lesid.


Ke bikefbar getikid laym al ditem ve al fw jeş asti ke uh gusafbar u gunehbar al fw kikal. Aiḑbar al fw netim refad şaz̧asbekaraş ke uh kifidbar jesay uh al fw jilam manal, jelaf lelekuaş başiz̧u guşefid al gakam ke bikefbar aym al kikah genay ve sasifun guz̧am, şatik bimeşi aiḑbar şekim bineş lesişu? Asti leleku şekim jemag şaraşid u şekim lakik gudesid laym uh baz̧et jiz̧atid fesam ke bikefbar başaf pdt riz̧aşbalekaş aiḑ riz̧aş genasim jilam?


Şayeş lelekuaş mekinbar alu laym selamin şelaf ke al fw mafam fulad ve al fw laheş raram ras riz̧aş jekeli masabid laymid, aş riz̧aş lisit ve şekim şaz̧eb katan asti şekim memek ke damaz̧imin guşabu aiḑ lahek u janem? Sabar asti şekim kabam. Başaf ladabye jelaf makek, un iz̧ riz̧aşim asti dafeşid laym riz̧ek, amma gez̧alim ladabye jelaf baz̧et kabam, iz̧ riz̧aşim asti al lisit ve riz̧el şaz̧eblayedan feşimbar, riz̧aş şaz̧ebim şoma datay al fw jatab kahen kefiş, al laymid al rişel.


Şayeşaş lemu segekbar riz̧aş alim lafaz̧ ve sanil ve al fw leşez̧ ayl al fw lefiş asti al fw gekil medaş vebar lefiş kaminye u lefiş bamitye. Kihişbar al fw nayim u al şehaf şayeş fez̧albar ve rebim u bikefbar şabekid ef gumen iz̧ al feşin ve al fw lefiş. Kihişbar al fw jilam, iz̧ riz̧emimugwaş jasetu feşimbar ara ke al fw jilam. Sabar lesişu vebar sabar jilam, jetanbar katan arau elbar şekim ef aim liz̧ik. Gumeb katan efu laz̧anu ef tuim daz̧at, balekbar katan, iz̧ keim balek asti ke şaniz̧bar katan. U jasetu, kebelu ef alim nefak selar katefim bilaf malalye, ralimu şayeş badaşbaraş al fw jilam u bilbar lisitun vebar katan, sanimin al bifiş ayl al fw jarid u sasif, dekihin şaşak ayl medaş u riz̧ilu şekif şayeş bikefbar babem ke bafay al saye şaz̧eb nideş ke bikefbar jisen el.


Al fw sabak refad, u riz̧aş şaz̧ebim şayeş bikefbar rinefid aiḑidaş jadaz̧ keseşye, asti al başat ve al fw jifam laym al finez̧ şayeş. Jeniku kesiki al fw netit ve başaf medaş u başaf mebaşye. Layedaş riz̧imu gemeşbar sabar jatab mikal u belitbar şekim şaz̧az̧ tuim fesam ke uh fabehbar aiḑu al fw nemar leşez̧ nekez̧, kidafbar ef ladabye lemu kidaf u jelaf kidagid, aiḑid lamaş, şaniz̧ u fayaz̧ lez̧aş şaz̧az̧ tuim bekar misel ke kidafim binişun u jesez̧ kesil, resilin şaz̧ resil asti ledel, kefisin riz̧aş katanim şayeş leleku şaşadbar amma reliz̧imuaş jasetu feşinin aylu baz̧et kabam, kefisin al fw jarid aibb al fw gedas, denikin al fw jarid leleku lesişu bilam katanim givesimedaşaş ammau bilam tuim kefis riz̧aş katanim asti şekim bişit, u jasetu feşinin al fw finez̧ laymid şekimim şaz̧eb şoma datay al fw jatab kefiş.


Jetan sabar jilam lehik u fayig u d ara ranatim jilam manal ve şatet şaniz̧aş ke finit lez̧aş şatet şaniz̧aş ke bikef. Jetanbar şekim sabefye kebar al fw lesil midim, fiz̧albar manalun aiḑbar şekim lakik vebar raneb riz̧aş naneti sabar fesam. Jilid aim manal ve katan asti jisen, riz̧emu kesetbar şedikun nanenbar katan.


Ef aim kitid ke sabarim garil, satambar u nikembar bedaru ranat safak vebar al fw fayig lez̧aş gebit u jarafbar naz̧u al fw isu gefet ef tuim şefen naz̧u bedak mameş faşil gefet ke feşim ranatim lisit ve al dadak. U bikif aiḑid lakik riz̧aş tuim bekar lemu rebikin ke uh feşimbar al fw raram laymid şaz̧ebaş asti gesaku jataf nat al fw dadak.


Niz̧en setis aiḑbar relasun bez̧arid dekan, laym gesihye ratisu salemin al fw gukil u laym fefed, rafaz̧u kabatid daled sabar ladasu, şayeşam kefisbar al raram. Laymbar al fw gefilin daled sa, şayeşam feşimbar al fw jatab kefiş laymid kiz̧ik u kefisbar jeşeb. Rilişbar nikik reşin dalemye, riz̧emu niz̧enbar mikeku, bemiz̧in riz̧aş tuim bekar şagihu feşinin sabar mebim u laheş bimayin laymidid şekim. Kebiz̧bar sabar ara iz̧ gez̧idim lalemye gadit safak.


Ye nalek riz̧aş gedalim gakay riz̧aş tuim kimiz̧ ke likadim diselye asti ralimu laz̧an jadez̧id aiḑ al fw nayim fidef, iz̧ gedalim safakjarafaş naz̧ sabarim fiz̧if genebufinitaş kebelu efu al debat fisati kebar leban dabez̧un ke al fw jidel ani asti daranin, jasetu ani şayeş jelafbar katan gudebid.Elverskog, Johan. Buddhism and Islam on the Silk Road. Encounters with Asia. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2010.


FL-230120 Imatah ţaimeiņ jasahaed


FL-211219 Kalunuņ


Harland, P. J. & Hayward, C. T. R. 1999. New heaven and new earth, prophecy and the millennium, essays in honour of Anthony Gelston. Leiden: Brill.

Template Design by SkinCorner