Apr 16, 2021

Fayasaţi fanar ginaran

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Fayasaţi fanar ginaran Cover

Fayasaţi fanar ginaran


Ranat u kamanaţi ginar bo bayal, ef šomar bašiţan datay fanari baneţ aidd fakefi, šedisan mar kimiţ rešakaţe u semeši femam, mar jimim ditem aidd kiţasaţ ve mar kasisan nigiţ kabal gegek. Ritif ginaran fesinar mar femanaţ, sedil ve individualaţ asdaţ fayasi bayal šayad jarakan asd ganaraţe u kišafari aibb lesilare, kašafi u kiţas, kesil ve rasinaţ. Riti astaţ al degeš, fanar ginaran ke damaţ gišabaţ kišafi aibb lesilare.


Lideb ginar šedisan mar nadatar rešak ayl rešedaţ red u gegeh, mar jiţat ditem ve mar ditanar nigiţ nifefan ayl ar lefemaţ u fafar ve riken. Ginare fefar mar rešefan, ditem ve natetar asdaţ damane bayal šayad jarakan asd al ditel, šamedan nahif u kišafi ayl lesilare, al gedebar u semeši mar katef lešisan matem. Riti astaţ degile, nafef ginaran ke naten kišafi mar lesilare.


Riţif fenifan šefi memik ef memik alu sabesaţ lišah keţas: mameš, kamam ve larim bo rasiš. Sabayar sabesaţ keţas kemeţ našaf mar fešinani u rešakaţ, ditem ve semelan betas.


Alu mameše bo rešal keţal u fešinan, kiţasaţ ey gidinar bil jiţaţ femam laţanan katan misam ranat lebalar u feman, ranataţ niţamaţ rebiš u jiteţ dilis, ef aidd lesil u bitake jetašar u semeši šaţaran mameš kemas, ef šomar kefis katanaţ, fi lelek jetanar. Aibb ke matem u kiţes feman, kiţasaţ gedef ayl dimeţ jilal bašiţ lašelan minan red, kiţasi šomar kefis bimay lašelan ganitar raresaţ nat rešak ve riţim bašiţ šahid rešedan. Jadaţaţe u kiţasara asţ baţetar jiţaţ fetig mar gidadaţ bilar gebak.

Fayasaţi fanar ginaran 1

Alu kamami bo ditel keţalaţ u fešinan, beta menin našen ef katan laţag naţ galeţaţe kefaban ast, laţan katan misam katef lebalar aidd lakišaţe rebiš, šaţaran katef našanara asţaţ keteţ mar sabay našen lesim šomar datay demašar misaţ ve al aym. Riţil katanaţ gedef naţ šafasi ve bayeb kefaban, aidd šaţeb naš mar gatete ve mar lidebaţ bimeb bilan jiţaţ bakebar, ef masel našal mikaţ mar mamešaţe diselan ed riţek ve bayeb mar lidebaţ bimeb. Šaţar betas misam al jifam kefab, kanad nadef ve nifakan ditem gilamar. Jifa šasik baţet nebiše mar jiţatan betas u semeši ast, jilal el šabef refeţ kesifaţ man u madinan ve kefišar ki šomar daţat šekem nesas jimedaţ.


Alu larime bo rasiš keţal u fešinan, bimayaţe lesilar u al raraţar asd menin fineš ayl rafif ve rafifaţ, lašel ve lašelan našen ve keteţ semen. Sayeman, mar miam ridaţaţ, riţil asd lesiš lesilar monad (aibb jatane, kiţitar ahudar). Jilalan ef ke monad asd nadedaţ aidd gedef kiţas ve fešimi kefaban u kesilaţ, katanara asţ fabefar nadim, ralim ki katan nideţ mar katef mar bil jiţaţar keteţaţ ve gišit. Sadeb lesile bedilan finet ayl kišafari.


Sabar memik midad bašiţ bileţ fenidaţ ef lesilar u jaţil raranan ke farimud. Aidd lakiše kefabar, šafafan bekas ve sayab u rešakaţ asdaţ gifan laym ar raram ifar lesil bemabaţ u monade. Aidd šafasi kefabar, al fišad u gadit miniţ u monade asd laţan našen jilalan refeţaţ garel šatil rasen u maselaţ. Aidd bayebe kefab, monade gebišar lašelan našen asd, gelag katef naţ baţetar gedadaţ fefad mimeţan u mameš gisel. Az jeseţaţe bayeb, ar niţak jaţil raramar (šaţeb lesil nigiţ miniţaţ u monade asd) kiţes gelaf katef naţ lesiš ar geţalar nigiţ dadaf ey ar safakar.


Gidad, aidd jifame kefabar, larimaţe keţalaţ u fešin misam katef lebal, iţ gaditan jifamar bimayara asţ ar fimik kabam, ar makeb bisilan u nihah aibb meline semenar u gegeh.


Aidd sabar nifis, jifaš, gesakan aibb bimayaţ fasagi u gedebar, ef ritik asdaţ šeded mar jimedaţ lidekan, asdaţ bakaš lebalare u rasišar fešinan. Ef lasige kabal u kol bimeb, riti astaţ al lasig nigiţ aibb fineţi semen ve sadebar gesayane u kol bimeb aibb riţef dileg raraţar. Aidd riţek larime fešinan misam katef kikalaţ matem. Riţef jadaţara asţ mar gayik ditarar, mar gisabaţ keţeki ke šayeš bišaš riţek beţam mar semeni, mar bil lesilar, ditelaţ, feken, u riţef limakaţ gitam šayeš. Ey lešisane matem u gedebar, ritik asdaţ mar ladel kilab kigik riţef jilaţaţ, mar miţiš semenari, jilalan riţem ar semen ki kefit katefar ve midad desadaţ katef rebiš. Naţ al lidis maleš u ritif sabes keţas u fešinan (jiţatar u femanaţ u kiţasaţ, keteţar u ditem ve individualaţ u rasin) fayasi bayal asdaţ jasaye ginaran. Ritik jayašaţ al kašaf u semeši. Ritik kimiţ katan ranaban, sešaţ ve gišit. Ritik damaţar šefi ayl bimay. Riti astaţ fanaraţi.