Nov 14, 2015

Ny Cennel Dy Smydje 3

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 


CABLOL III

 

ae ad negyd red Ug iymv raimyd pitdurnad noi ny fynyo, y ae crait y ae clwait e fynyo driagt er . Y eaelan eid pelb um ny fynyo Cèsari nyr ayd cyud jurna, y eaelan eid y iym dobafran. "A, cyuppsandur! A, sactiyir dy irey neud ys cyweeturt!" deayrt Ug dy elgysag. "U wyfyld ayd glwminag goaic ee dy pock fynyuld aspelkys ea nu? Ywsw wyfyld pock syseck dy pock onnelk; cyaue ayd nuinnad urys, ayd cyfyd tiysag groaed, ayd pibafrnee, pogt mygys, y ae ayd cyfyd sasyndue elbyl. Pock wyfyld cal nyr gari le ea cireerag, drog veanny!" "Alynir ea vel dy Ferkeys Fodynlwat," pwoirrynag deayrt daest,"te deainney ny  cal lwdfys càn?"

 

Edidan rwri dy jelrea vel dy e.

 

d le Ferkeys Rie cyalil fynyo mys ea" crimae Ug. "E cymney gys aioneys ayd. Ea aym cywee rwri eid cèsag gyaut ayd. A, drog veanny!Ea Nag efw ywsw eid cèsag cyfyndys y ae ee nipys ny ceet aym y eed mys eid casey prea, calmea ywsw aggag y ae ciu ee feelys y ae ee tummys noi eid pogt cas. Robafrir! Y egmal! Drog veanny!" Ea aym cywee afud kippit, ag ea cymney fely; Pwoirrynag kippit cireerag. Ea cyalil cèsast ny elrain dy eid nyr le y ae ee nyrlys nyr er oaie y ae piduys ceritie y ae dragys jei ceuylilag. Ea cyalil aiyrmal cyalnnir poneys ywltinad cyn oie, y ae caigney ad noi gagduy. Ea cyalil cayn y ae cycrag ec ny afnir cas aidauney ny oie, y ae pibafrnee nyr ayd ny fuygt, y ae ea cymney cywee goaic irey neud ys glwminag daest."

 

ae ee v'nyr ayd ad cyud durmys y ae nyr ayd cyud paic cyud pwoirrynag doelnain le Edidan y ae ad jyfyrneymae nyr er oaie, cal cyud ny fynyo ta dammyd y ae cyrank, y ae eginmae dy ta dai y ae nyr ayd deagid.

 

Ad alink le Ferkeys Fodynlwat ys celrelk, y ae Ug imrwymae admitmangy.

 

"Myayn cyud fynyic ceumeaie," deayrt ny saman.

 

"I cymney cal giede cal," deayrt ny dadunid calgdur.

 

"Y yfy nyrneud ceet aiag ceumeaie ny fynyic, ny ea nyrneud pac y eg mys ny fynyic," deayrt ny groamag eldayir.

 

"As aym fer fuydae," crimae Ug, "Cymney ceet aiag mys ee cyo fynyic, ny ayd fer y dee vel ereggyrt er y ec ee le Fodyn."

 

image

Ec ny enmys dy Fodyn ny saman afgànag eld as le er cos.


Pock fmyw le idsir le le fer y dee, y ae Ferkeys e ein alink le ny eld dagrys dy ny celrelk.

 

"As aym dadjue," pock crimae nyr ayd eld y indys, "ed eid fynyic."

 

"Ag fynyic ee ed," grumyd ny groamag saman.

 

"Gygir ea erseayl," deayrt Ferkeys le Ug, "mywd ea aym kicmae ny fynyic ceet er sysdlo le rie y ae Rie cymney fynyrt ea eid aelag."

 

"Llwfe y ae cysaynt, aym y ie fer y dee, je Fodyn, ny y ec dy Uail, ny y ec dy Paedcin," deayrt pwoirrynag le Ferkeys.

 

"Llwfe y ae cysaynt fynyoyl le Fodyn," pock daggyr. "Fynyri aiag ayd ny cabbain y ae fynyrt ayd calgduragt, ag tuagail ny fynyic ceumeaie, cum Rie dyn lwdfys cànys."

 

"Te fynyic fynyriys nyr ayd," ny calgdur daggyr.

 

"U ed talt?" crimae Ferkeys dy fynyrdae.

 

"Fodyn dandys ea ee cyo fynyo dy goaic elday dy in dusad pock fynyriys cum e," deayrt ny calgdur.

 

"I gindys ec cyud," Ferkeys grumyd, "fag Fodyn sguys cibbyr cyud ayd cyud cal nel eid deainney nyr ayd ny dailil gwti ag dy eid lwaee cum cànys na Rie aym."

 

"Ueynir cyud Poymydyn fely; Pwoirrynag, fer y dee, Rie aym giynn Fodyn ys calgduragt, y ae ayd cyo ec aym poyn ed ny fynyic. Giede ea goaic e ny poansag er?"

 

"Effa Rie fynyuld poansag nee erafe le Fodyn ee wyfyld fely; Pwoirrynag eid fynyic," deayrt Ferkeys, "agh Rie fynyuld cal poansag nee erafe le Fodyn, cal fynyrt rie ny fynyo."

 

image

Ug cur ny fynyo driagt er nyr ayd le fer fuydae.

 

"A, drog càn!" deayrt pwoirrynag.

 

Y ae eedt pwoirrynag jimrie erseayl cibbyr peaiag mys e fynyoiceud, y ae er sysdlo le e eer asean nyr ayd ny cyi.

Template Design by SkinCorner