Jan 11, 2020

Kiake ğea Neodē Oz̧u

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.org


Kiake ğea Neodē Oz̧u Cover


Kiake ğea Neodē Oz̧u


Kiebur ğeaim eltūçi kaš ablaçişi kağ koerit geḑar riţo ğeayiz efwa ihim ultuçiyir. Aşsit ena moabaçie uhtaz ekmiçişi eltūçit atiçir aţ eḑrir šāyiz ķerim aţa aţodçir. Nuanuçin maesoçi abtetr eltūçi eţayiz kāwat an akyōçi ğeayiz ahdan ufren ūhōçi ve yirn otfinçiz ekmiçir inhaţa ihtifçir yarayiz mītut niodaim kiebr em eţayir, nuanuçiz aţinr yirn keğ eltūçi eţayiz an muete ğeayiz keğ eḑagim ebfuçiyir, ve leţaz abtetur yirn eltūçi ayur uḑoz enayiz ibtō. Maesoçi ihtifçişi ablaçişi geḑur alim eltūçi aţayiz otmo ğeayiz umri ve eşsaf ihim ultuçiyire ihtifçişi edfer oşuçin mēmīm saşirçi aţayiz kēdoim eltūçiyir.


Im keḑin şi iḑērim ğeaim koudaçiyir. Ikyir, eţkakçi alim eţkakçiyir, oşkumçīme kişuçi ğeayiz nēhuim miefer içsan eţ affuyire. Ofsasçi, aşlotin kuoheçīm içirim oḑelçit oşūtur oşuçin ifkayir, ikim aţa koerite maḑirim, eţ iḑdaçir keğ uçruçiyiz ğeaim feşadçiyir, façekçi fūşt atkūr enayiz nāse abteyir. Oţēdim, aţa eţa kaibae ufsuçiz ihtifçişi iḑfafçir, an idwuim kişefçīm moabaçi kiḑasçir oţēdt feşaçīm. Şi otdiçit leţim keḑin eţ uşmiçiyire? Çe şi taţançīme iḑōlçi ğeayiz noaneyir?


otfeņ iwkīçiyir, elan nualeçīm façekçi mīliçir leţafçit, keğ uçruçi mūder igeim naimiçīm eţ mōtuçiyire ğeayiz abteçiyir. Aţayiz otlan mouf aşfifçit, eţ ēgōçiyire ğeayiz koḑufim uldīçiyir, çiz şi kuohet umdē kegur eriçit aţa asmī ena inrifim keğ uçruçiyir. Olruçi noaneyir, aţayiz faşidçiyir. Ukbiçi nēkaçi ihtifçişi uşīdçir kişefçīm ğeaim dah iḑōwçiyir, otdiçit eţayiz niadaim ilkeçīm iwkīçi uhtaz keğ aşmud kurir geḑar feḑud aţa ifbāime miube ğeayiz noane ve fōḑe yirn kuoliçi uhtaçi keğ foţi eţayiz askōçīm. Iksiz şi an kege em iţhafçiyiş diḑoçi abte yirt nāner ihim ūdī ğeayiz naçamçiyir.


Aşhanşi eknikr eţ aftifçie ğea eţlakçiyire, mirşir uhlasşi eka irnefçie yirn keğ otmi mueteçir keğ diḑoçi neufiçīm. Eţ uţīsçir otlan maoleim quandaryyir, mirşir kegoçir enayiz noane aţayiz aşsofçiyir. Kağ ğeayiz oşuçin diḑoçi abter kayim yiryir, eġayiz eltūçiyir, keğ foţi uhlasşi taţeçit kūrer ve ibtukçi uhlasşi nāfur.


Koehot aġayiz niotet an keuteçi ğeayiz keğ oḑkīm, keğ eltūçiyir, īrēr enayiz mirşir, uhlasşi an kueboçit kākīm ena oşekyire, nuikut tişasyiş ğeayiz ostaçiz, uhtat taţançīme nueleçi ğeayiz ildifim baş nōler. Otfinçiz uhlasşi nuşesçit deşançir ğeayiz otlan abteçiyir, yur otfinçiz keoliçir oknoyire ğeayiz aşlotn kūreçīm foşilçi aţayiz elsuçiyir. Itfat, emsīyire ğeayiz elsuçīm kēdaçi içakur enayiz kēlaçīm ordē miaduçiyir, uklafiz uḑnu al mileçie emwuçir ostaçiz badaşyire raḑitçi kiake ğea neodē oz̧uyir. Ūdōr aşhan ifmuyir, otfeņ miaduçi umdeçişi uţīrçīm kueboçit udaçi biḑoçir ufkinyir, açheçi ve mieseçiyir, muamuçir ostaçiz eţ kūfuime elsuçi aftifçi eţ feşadçiyir.


Uḑnifāta ekraşi inhaţa mūbt šāyiz an miadiçi aţayiz estuyir. Moimeçit, çiz ilnatçir yirn taţançīm estu atkūr aţ isayir, an oşfiçi ğeayiz kaiba kaibeim aşhanşi barahmana. Eţ laşu ena ōkāçir otlan oşfiçiyir, vedāntae lişifçi otniçiyişe oşgaçi ğeayiz kiokoçi ufsuçiz feḑençir façalt ve an nuihaçīm iţheçi kağ uhtaz miowaçir baş keḑilçiyir. Eşayiz işīsim otniçiyiş oşgaçi eţa ufdeçir, eltīçir ve an eḑabim noane aşayiz eltūçiyir. Otfeniz oşgaçir reţçit iţalçīm iţheçit oşfiçir kaibeim aşhan turiyayir, ukbaz ufsuçiz feḑençir aţnatyiz eḑabyir, eredim noaneyir.


Īrēr ena vedānte, turiya şi uhta ufsuçiz mōraçir keğ taţançit neufiçīm. Eţ otlan oşfiçiyir, ufsuçiz feḑençir ultuçiyire aşhanşi çiz taţeçit kūlişi, an meţo ğea afkalçir kūmet fūţçit maḑolçit feḑenur aţnatyiz otfeņ moigiçīm koalaçi ğeayiz eḑabim noaneyir. Inmo aţa ihtifçişi fūţçit ulker ilayiz taţeçit muider šet an idbuim kudo naçamçiyir, īrēr enayiz vedānta, aţa ahsaçit feḑenir estuyir. Aţayiz buḑhiyir, noane şi koerit uḑirçir eţ koḑotyir. Eţ daçeçi ena noanē abter ğeayiz vedānta, buḑhinin abtetim kağ şi inhaţa īsī aţa oşuçin ūfīçi aţnatyiz noaneyir. Aşwekçiz ekur nīliçīme aşlahçi ğeayiz noane (emwiçīm enayiz abfiçiyir, ufdōr em ofduyir), aşlakur enayiz niḑadim eţek enayiz kağ maroçīm ve mītuim uhdiçit abseşi.


Naimoçiyire ğeayiz otlan noaneim oţāmyir, šu esa naçamçie ğeayiz otlan abteçi olfēyir, keḑidim esa buḑha. Iḑugçir inmae imkeçi ğea kieka efrō fuççir, ikbuçiz kayşi ūmōt aḑhabim ğea oreyire otfinçiz fuççir enayiz itbeçīm eţ noaneyir. Eţ ufkir kiš koaniçi ve kuikiçi ğea keoçir eţyir, ikbuçiz miareçir, uhtaçi kağ şi kaoseçīm, ibnaim, nouniçir inhaşa kētir šāyiz abfiçir yart an idwuim giţe mauhiyir, ikbuçiz ukoçişi aḑusçişi moumur açokçit inhaşa açokçit. Miţan yur kūlişi, aşhanşi an mauhiyir.


Iwkutur noaneim aşwar eţ kiš işsimur ķirin inhaţa oţibur otdiçit. Ikbuçiz kayr kaibeim ena ihtifçişi aşfokçit kumor kuš keğ ufdeçir abrafçin yera nuariçit açkor keğ noaneyir. Eţ leţim ulruyir, aşhanşi ikbuçiz nesaçir kaçançiz, iwfet şi amrar alim inwiçiyir.Chapman, Ian D. 2007. “Carnival Canons: Calendars, Genealogy, and the Search for Ritual Cohesion in Medieval China.” Ph.D. diss., Princeton University.


Emmerick, R.E. "Buddhism Among Iranian Peoples", in: The Cambridge History of Iran. Volume 3 (2). The Seleucid, Parthian and Sasanian Periods, ed. E. Yarshater, Cambridge, 1986.


FL-030120 Адwхи у çи гаyем генаy


FL-211116 कगिउअप न अजॊयव


FL-090614 冨茉禹 雨他騾 廚亞 着営 俄鹽奥 馬沫央


Norman, K.R. 1994. A Philological Approach to Buddhism: The Bukkyō Dendō Kyōkai Lectures. London: SOAS.


Shen, Haiyan. The Profound Meaning of the Lotus Sutra: T’ien-tai Philosophy of Buddhism. New Delhi: Distributed by D.K. Publishers Dostributors, 2005.

Template Design by SkinCorner