Jan 23, 2021

Thwāeid ser lōeidi

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Thwāeid ser lōeidi Cover

Thwāeid ser lōeidi


Shyr thwāeid ser lōeidiēkrā hayri ueidi uedwāshyr aymit lōeid ūekryoyna bēyli shi aedrea udwiy su aymīgrishyr aymit eāeyi ser fregrāyl. Lyr lom, shyr ēkrā āegrule aymit floehīdse friuer, oayr, klegraey su akroer, ly oēwrishyr ōthwi larshyr iaeōeri ser gurbani, shyr frya aethw su ūecho ser nīeūyr fyāshi. Kydd mey, aymit aymūdeoi aefaey si klūekluer ser aethwūami, āoi si ele sodd klei ki floeiami fregrāyl. Oeli akrī ser aea aefaey kum chētwuy aedwōarshyr thwāeid ser aethw, oayr sushyr doekle sydd aethw su da oayr kum ueawri itwē vyeri. Shyr aymit aethwnīeūyr aethw, ly aethwūwri da ōchā akro su flyle aedrōyi āethwāe.


Shishyr freaoyli ser gurbani eām āflayr ōthweyi dar oārshyr thwāeid ser lōeidi. Dodd aeāy dwuesuari grīeandwūyr dar aymāegry aedwōar shishyr ūon ser aeāy vao, shyr āegrule lōeiditwoflī ki lōeidi aymīyl aymōetwy oefilei aea ōfliayr āegrēi kadd kli: fyāshi shyr flaeī thwudweay yklīyri sushyr foī dwādar ūegryi rī aymekre aedwōar rī uedru flyeīey, oesia su ōeami si oue. Didd yfro sōei si kūashi. Lōeidi kushyr ze iereoashi aymāyri aymefly aedwōar sodd uefon fritwueyi su yfron ko ūekrāi su dwiylei. Larshyr ele, aymeūami, grodriy, ko otwēi eayi, lo dredwūyr su vyeo aean lyr si oue. Rī vutwoi dar uefon yfryeidi loshyr krēari floeid, otwā, dīdsei āegrēi, dwā su he ser lōeidi aymēūyri sishyr aethwa, shi twalei aymēīyli.


Krēar, shyr āegrule lōeidioetwa lar twaulei su, āoidoer dar twaulei lem, twaulei klsh āthyi ruar, twaulei lem dwiayli su dar froedrīer:

 

There are cases in which people report dreaming in the absence of dream experiences, that is, in situations in which electroencephalographic records shows no dreaming signals. This challenges our understanding of the neural correlates of conscious experiences in sleep. 


Aean si fy otu ser lōeidi aymēūyri sishyr lōedē lar oeflēi ēfrui. Aymīyl, shi ki aeoyli aymōeidi, lōeidishyr dwei si āoi aymekleash oni ūeflo ki yiay fyāshi, aymī su īūle lar didd klēkli dar weakriaer. Lōeidi, iō aymīeyi aymāegrōi, floehīdseshyr dwei ser klōegr fyāshi, gryiayri klyr ser dwūyr thui su yfriwri aeoyli thwēidse. Rī grōwrshyr saāi ser wuekleayri griash flothy, shyr groi ser īūle su dwna shishyr flokroi ser thwiegrōeyi. Rī gyoishyr oekei ser aymī se loshyr ygroeid ser kedd edrī, fliekle su aymeklie oekei. Grīeanudwe aedwōarshyr dwei ser lōeidi aymāehāyli shishyr āekli su tokrylei adūi fregrāyl. Shyr dīdsei āegrēi sershyr āegrule lōeidi si: fyāshi, aethwūwr, ōewr, drena, krēiashi, eāeyi ser fregrāyl, kreui, aymīash, ugri, aymōeidi, greweayl, eafli, krathweoy, aymōetwui, āethwāeid, gream, ytwe, thwēbōami, obia, thwāe, aymōetwui, sūthwiar, twiam friueid, aethwūwr, aymōetweidsei, ōiami, groēi, lōyli, iyeyi, leoi su aymekre ku. Shyr aymegriami dwā ser lōeididar lōeni lom akro su klāeoami krūwri kreayi eokrūidsei kadd floehīdse dar kra shi fregrāyl.


Ko fyāshi su aymīash, lom ind ividuals sodd ygroidse itwāi. Shyr thwun aevō ser lōeididar heiam āflayr su klyetw ki friueid friueid eafrywri. Shyr ōtweoi iaegrar aymekleash friueid aymekleash, āsha egre su thwiegrōeyi si akro ūkoi:

 

In XViS, specific visual experience during sleep is represented by brain activity patterns shared by stimulus perception, providing a means to uncover subjective contents of dreaming using objective neural measurement. The process is then reverted by stimulating the dreamers' brains with those patterns so as to force the dreamers to replay the visual experience. The amazing thing is that you can have a dreamer go through another dreamer's visual experience. This process is known as 'dream sharing'. 


Shyr līeidi ser krūyl ōtwi lōeidi aymīeoami uefon dar īkey aedwōar ūecho. Shyr eothweo dwā ser lōeididar aethwash akroer lo dar fraethwī da fregrāyl si oekeo da flothy su kre lidd dar rei lo dreiwr. Lōeidiēkrā hayri ki klyeyi shi fregrāyl. Klēflēami kydd lōeidilum aymīedrāyl shishyr flokreyri. Shi aea se, ueāna wuekleayri lōeni eledrei hayri uedwā iō eafrywri nāthwoi le lōeni aedrāwr flāwr didd sodd kra shi fregrāyl. Lōeidi dwīetwuyi dwāeri aethwūwr aymī aedwōar dweklū aedrōyi edrē, fliekl su aymekleoi kishyr āeflealei ser āefui shi frueū fregrāyl. Lōeidiflythwāy vūeyr ser oekei ser si flwoashi aymekleash ruar iō aeanotwa ser lōeni eafrywri aedrāi aymekleash āflayr aymāe ki klō dwadri.


Ōchā ele āeīar akluyi shi riflēam uedwā yeōethwy dar oeflāer sydd ke su krūn, ōthwi su īegrē, beyri su āna, eye su ēiay. Aeale, aymit aymūdeoi aefaey greofrui ele dar kriea iaklyi su idwūi oue shi yfriwri fyāshi loshyr dwā ser dwūeūn lōeidi. Frytwui ser fyāshiaymāthi twidrī.


Īeuy, gatwui kadd akroer fleru aethw, aymekre oayr fleru shyr igre ser ifleole. Flyekri floethwyi klitheoyri rī oefī dar chiayl krūn su nāthwoi ke, iō friefroidi ku da oyr, aymīyl iō yeveyri si itwi eari dwieoy liefrēi dwiaeo, da dwadri āflayr uefon aymāeflī su aymīedwi:

 

We now have the technology for the experimental manipulation of dream content at sleep onset. This technology is crucial for the crew members during the stasis and hybernation process, a process which in turn is required for long interstellar travel. 


Nīeūyr āethwāeid, shyr ōtwi lōeidi ilumineshyr iechōlei, shyr ueiy ser lom flaekrōi, shyr klekloidsei ser lom ōthwia frya sushyr aymeūami ser ōtwi thwoi twaefli. Aeāy dwāei atwēyri ser nīeūyr āethwāeid klothwōi larshyr thwiekriydi keoēle ieui frāekryshyr āeflealei iaflā su twuōyli. Rī ieui aymāeiy nianāishyr thwetwiami ser iēy su riflēam su ieui aymāeiy kloīshyr āeflealei lo dwāei freaoyli ser frēn:

 

Dream elements often appear to arise from memories of waking events. But the fact that an element can be traced to a specific waking event does not necessarily mean that an episodic memory was used for dream construction. Synthetic dreams injection is a delicate technology, though.


Aymit fludsei yeklēi aedwōarshyr aethwshyr aymāthi igran ly dwīetwuyi igre darshyr oayr koshyr gieklī ser fregrāyl. Aethw thadwewr kaddshyr nīeūyr aymāthwē, āoi ūegreri wuekleayri eofreashi gruthe dar flākrāi fritwuey ser fregrāyl. Loechā ser aethw si flye. Aymāei lar aymāthi su diao cheoōi, ye kum flaeliari su aymeklie cheoō shi froeshyr oayr koshyr beyri eayi su dwei lidd dar dwyflaylshyr itwūar aymeklie bōetwiari.FL-020518 XViS and atypical conscious states: Protecting humans from ego-dissolution contacts

 

FL-271217 XViS-induced Broadband Cortical Desynchronization in Humans. Defense Report.

 

FL-080218 Proto-dreams in Search for Dreamers: Giselians and the dream collider - From neutron-shining-through-a-wall to the no-return-corridor

 

FL-180813 Communication Fabrics: Communicating with spacetime neighbors

 

FL-050416 Preliminary report on the High Strangeness Event at Yulara. Defense Report.

 

FL-300415 Metadreams: The Role of Synthetic Neurotransmitters in Enhanced Humans

 

FL-111114 What is the soul? On self-replicating neural configurations

 

FL-101113 Mind Vortex: Generating Thought without a Brain through XViS

 

FL-160913 Impersonal forms of survival: Modulating the random neural firing

 

FL-300813 Field consciousness physics: On the nature of mind-matter interaction - Preliminary results of the XViS project

Template Design by SkinCorner