Feb 7, 2021

Eyidshyr āflayr keoidsei dum

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Eyidshyr āflayr keoidsei dum Cover

Eyidshyr āflayr keoidsei dum


Eyekushyr rōeowri, sushyr chedrū ser krūn su griebelei shishyr āeflealeietwūi, iadra aftarshyr, ager ku iaegrar klaoyri. Kishyr kreklei ser beto sushyr oenīwr sershyr krūn myūle, iadra yalei twiaeana lar yegreayli dar yegreayli.


Āflayrshyr eyidse keoidsei dum sushyr aymāedse thwōekloar lem dum roei āeflealei? Āflayr kedd dyeāyli uedruey weakriaer flaeywr? Aeāy drufer kum dar uefon welei, su aymedwei, ki eām si frya shi wuekleayri wīuyi yegreayli. Shyr weoi ser lom fregrāyl ku loō kum ueawri frāekry aeowr dwiekoi si twieāshi. Kretwia aymōiami aedwōarshyr twieāshi fliōlei gīn kley fleoklēwri eafrywri shishyr kliethūi iaekle ser efreoyli. Eām nāthwoi le fleuashi flūeash hun dar fyēi aedwōar klēo noyli sershyr loō ekliar shywyashi klei kli thwyn. Weakriaer efreoyli fliōlei uefonshyr kroefreowri ser aeāy dum shāōeri thwoēwri su aymefleri aeīdse krai ser aeāy āeflealei.


Eyidshyr āflayr keoidsei dum 1

Kedd greami si flykry oeri līefrōi dar oegrashyr flyiyri yeiyli iaefru su klitheoyrishyr thwyekidsei sershyr āeflealei īethwēi. Aeūle āe fleoklē ser āegrēi kushyr fleuashi ki sūtwia ōewr su iaegi. Ēyeri aymōetwer ser adwoi viarishyr efrawri su dwīāeid hethwūei ser aymeklōashi. Fy groidse twietwaeri krīeoy dar dwūeyi flōēi dwīyli su tīe. Iō eām efry dar dweai kieo noyli, eām flōeflūyr ieflewri kieo greathwe aean flōeflūyr uefon didd āeflealei e fiekrean.

Gryer eām fliōlei aymōiami aedwōar adwoam ser flietwaey ieflewri athwei aedrāwr ruarshyr ūuami doddshyr kliethūi āeflealei efreoyli, āsheydi eām āueidi eflō lo shyr aymekre flifla āegrēi:


"krūwri frōethwei lo eotan klyna dodd āthyikeana ku shishyr dwēi fregrāyl sershyr thwoey āeflealei, rī wedwile groyl si aymeklie ōyi, flyeyl aymeklie hyi e twer su aeāy hyi ruar kedd laeyi su aymeklie fregrāyl flōeflūyr krāflēi grēthwyer shi aefrūeyi odray".


Sum lidd edwe ko ōfliayr aefrūeyi odrawri shishyr aymīgryi ser ōfliayr āeflealei edweoi. Flōeflūyr eām edwi ko aeyr āeflealei efreoyli? Greale eafrywri ieflewri le ādwūlei ueawri ytw dar gaāna oūe shi aedrea aeīeidi loshyr klyekl sershyr aymeklie su aymāthi aymīdru ser kedd ūuami. Shyr grueolei bufli kum thwyekidseshyr thwūethwū sershyr eovēash aymeklie eouyl. Aeāy kum ueawri dēyr si klēkra nuīle thuedrea su īūle shi lom driea su ehuwri ser fregrāyl shishyr āuari āeflealei. Aymefleri flwoashi aeīey krai keoidsei kadd kluyl kadd dar aymōiami aedwōar eām ieflewri dar klēdwūei biakrāi ser flūeash theaflui loshyr du, flāwr floe lo āedwen shi grēthwyer, aymīeyi uedwā ser ki ūekry.

Eyidshyr āflayr keoidsei dum 2

Aymefleri aeīdse kedd thwoēwrimina, le uedwā ser ki dum floeayli su veoi, aymīyl uedwā grean kredse ser flyekri kum lem asūash da flaeliari su aymāthi oekei. Aeūle ieflewri kluē, shi klyethweyl, aedwōar īklūna aymefleri klaoyri ser aymāthi thwēn sodd uefon klekrāeid, thwoēwri tweūi fruedwea, ki fleaueri aymōethwyi ygri āflayr oeni rī. Āthyi sodd aeāy klaoyri ser thwēn uefon, āoi ydwē sodd dadd iaegi?

Eyidshyr āflayr keoidsei dum 3

Grīeanflyi da aeāyi ādwule ruar iadra fre darshyr friui twekla ku aeāy ūflyi. Tweiami su shishyr driaeī aymōetwoei, iadra gui lar flāwr diao griflyi su aymekre aymīeām klaethiayl lar si aymōebia tygriaeri. Frueū, iyn, iadra ueūle dar aymōeflū kishyr aymāthi thwēn āoi flōeflūyr dadd flydr. Eām ieflewri ueawri ūklūeid aedwōar thwowo ser iechōlei flēieri dar dwaeyi ue uetwōeid ōfleayr ser iaegi, flyi twāthwōeid ser reflu loshyr thweieri dwe thiaegrūi rī ūkroam. Iō aean dreieāeyi dar dadd iaegi, sodd si iaegrar yegrūyr klitheoyri rī?


Āflayr le aymefleri klaoyri ser nīeūyr gardrāle uefon flēieri? Sodd eām udwei shi kli dwiena? Aedwōardar aymōiami, nāthwoi eām udwei shi eotwū, ki flāwr iaegrar yegrūyr sodd idwūi īeyli shi odray ser īklō oeben?Aspray, Barnabas. “The Guide to Gethsemane: Anxiety, Suffering, Death by Emmanuel Falque, Translated by George Hughes (New York: Fordham University Press, 2019). Modern Theology, vol. 36, no. 1, 2020, pp. 230–232.

 

Bracken, Patrick J. Trauma: Culture, Meaning and Philosophy. 2002. University of Bradford.

 

FL-310812 The Actual State of Social Anxiety: A semiotic study on social modern discontents

 

FL-240811 The Erosion of Human Knowledge

 

FL-150115 Parallel Societies and Ethnocentric Thinking

 

FL-040313 Ty enokve ilkrir åakseg syd eddetdi - The native language of anxiety

 

FL-151020 Ya soqi wúsá

 

Graham, George. The Disordered Mind: An Introduction to Philosophy of Mind and Mental Illness. Routledge, 2013.

 

Podmore, Simon D. Kierkegaard and the Self before God: Anatomy of the Abyss. 2011. Indiana University Press.

 

Scheer, Richard. The ‘Mental State’ Theory of Intentions. Philosophy, vol. 79, no. 1, 2004, pp. 121–131.

Template Design by SkinCorner