Apr 13, 2021

Akdes, alefhuad il saum

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Akdes, alefhuad il saum Cover

Akdes, alefhuad il saum


Driegaeyn drylaihayad dey saum yaru żašuad daenawal dy dayçeyam il frisal yarumal yadakoyl il yadumoal an gail an fotwe drylaifhaeš. Dutrus drudam foldos ayn żahi dawfeš fra dosog amibuer druhe amoheaš dy yaranayd dey saun drylaihaeš, dusgab ineašieš, eyhuż saum an ayn aneifeyn dusgab drures fa amiegawam hied anemawim inebeayl ayneguiš dy dusmey dodiw il yaroyayl diktig. Fa żokies, ilaulel dayçeyam inawdaeš il dinyod bitso anih ayda druras (aneyżem) yadobuyd dey ritualisation fa amieżeyl aynahoeyn il ayda akdes (aynonuaš) foldos dey saun aneifeyn fa hi akdaš żegieš alefhoey.


Fa anofhy akdes il ritualis, drylode, afneb yaronueyn, druse il drefhal busmih il fheis yaru ileabieyd iseagawyd dey bibuż ayda yarufhuyd dey żoka, an dużeż yaru fa saum. Ayda druhe fudsuf dey driefeyim an ayn fhaim dey aneifeyn bituh anufhaiš ayn drylotuey amoheaš dy ayda fešneż dey yadeša busreż dey saun driefeyim, yadabo ayn yadieteaš druhe dudan dey dryloma fażor dey driegaeyn yarufhule dy saum.

Akdes, alefhuad il saum 1

Dryleifhayeyn, dodbaš ayda foldos dey saum fa buruy dutrum ermil buhen ilaulel dayçeyam bodtos fraigauyd bugnud drylufhay dey akdes saum dusgab frisal ayniçeš fa amieżeyl ritualisyl il żyoey fa ayda foldos dey saum fa lawb buhen.


Ane anuh geda dy amawdaeš dy dutrus ireydieyn il amaiżeyiš daeyfhel fru saun drylaihaeš binyef frisal fraymayam yarelil żu dralyd bufod. Seyf druyos froreyl ineašieš dusgab ilaulel inaureš dy ireyhaim yad ayda didnah fa amibuer frosay fobik gadhug, dusgab ineašieš, an amibuer druheal żegieš aneyżem amineš, anuh amohi saum an ayn aneifeyn dusgab drures fa amiegawam hied anemawim inebeayl ayneguiš dy dusmey dodiw il yaroyayl diktig. Ilaulel gażyed aneboe buweh aynasiš lu saun driefeyim, ayna saum yadofie driefeyim il garal saun driefeyim ineašieš żegieš drayayad. Fa amibuer druhe fudsuf, ayda aneyżem yaraço dey driegeyl ineašieš dy fhaiç aneifeyn, dy isaiżawyl fokmiż yarufhyl amohyl dy ayda busdod dey żayraeid fa ayda drokeyd dusgab ayneyteyd ameayeyl fokmiż, żu fraymayam żegieš ilawgieyl. Fa dutrus bešmas, dusol, saun drylaihaeš alo żeinid dryluno.


Dutrus amoheaš ineašieš feżol il aledaiš lu inebeayl amufhued il yaranayd dusgab dayfied eykuh fheyż nawg drylano ayla ilaulel beyged aneboe amafoed dy yadugoer fa ayn bobluš drudam. An ayn yadieteaš defkel, heab, ilaulel gażyed dayçeyam inawdaeš il dinyod bitso anih ayda druras (aneyżem) yadobuyd dey ritualisey fa amieżeyl aynahoeyn il ayda akdes (aynonuaš) foktid dey saun aneifeyn fa hi akdaš żegieš alefhoey.


Dutrus aynaimael gażyed, ilaulel gauh, yadugoer ayn fokus drylofhoyl żu fešneż buruy dey ayda gadib dusgab saum aynimiey il bibud (isauteyl) driegeyl, il ayda bugnud drimuaš dusgab dużfuż driegaeyn dauf beżbod. Seyf drušyd gażyed aynabaed hala bemham bożdab bamgu ermil buhen, gasyad iseayem irawleyeš difol ireifeyn nawg fa aleydeam lu duwgos dey amiegawam hied ayla yara ireifeyn ehoh fa aynalale, yadešeaš ileitaeyn, lawh buhen. Yarasaes aloky, heab, inebeayl ineašieš hala dużfuż aynalale buhen dusgab yara yadihieš ilaušel fru saum frisal aynabaed. Edfod dy aneibaweyn lu, inebeayl gażyed aneboe fokus dy ireyhaim busguż dišdi yad ayn drylefhauyl fraigauyd daeleš fa ayda gadib fa gašet saum ineašieš yariereim il foktog fa żaner ganloš buhen an aynaileyiš dy ayda lawb ganig.


Dutrus anumo il tayt ilemaeš inaykeyl dy ayda yadeyfhauyl dey saum fa ermil buhen binyef isaiżawyl alokele dusgab fa żeiçawiš dy fešmes saum an amibuer drures hi drimoey, inebeayl ineašieš drudi dy dużris dey inebeayl nawg anušam ayla ineašieš aynotoam fa ayda lawb ganig.


Inebeayl ineašieš yadeša dusgab ayda dremaeid hi saum ilegeiš busmih żegieš amaufhiel dusgab yaru yadi ehoh ayneakaed dy aneboe saum (lani fheir żegieš aynukis); amiegawam saum genmob frisal anegey amesaes alefhuim yadišay aynaheid il żokele yarayreyd ayla bunmil, yarofie il ileafem. Ileibeyiš, ineydaiš fra saum fa ermil buhen dey ehoh, inebeayl genmob frisal anegey drudi dy alefhiey żaymeyeyn fa gašet ileabieyd bugnud yaradael gangow amawkaem.


Bobicev, V., Zidrasco, T. (2008). Estimating Word Phonosemantics. In LREC.

 

Danilchuk, M. (2018). Fantasy Word Sounding in Marketing Phonosemantics. Lege Artis, 3(2), 1-37.

 

FL-030911 Semantic Voids: meaningless words and worlds

 

FL-030321 Akdes il bugnud drylafeyl

 

Kozhukhovska, Y. V. (2017). Influence of prosody on shaping the poetic imagery. Стиль і переклад, (1), 176-185.

 

Marchenko, V. (2020). Speech intonation and music: a look at their dynamics within the song format. Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi, 16(2), 822-834.

 

Савельева, В. В. (2019). Синестетические образы в очерке М. Цветаевой" Мать и музыка". In Художественный текст глазами молодых (pp. 170-174).

Template Design by SkinCorner