Apr 22, 2021

Šat ra ki du kigis asd?

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Šat ra ki du kigis asd? Cover

Šat ra ki du kigis asd?


Gani ast aym baţet kahen šamanan. Lešed safarar katanara asţ ralimaţ linad ke al šedik ganit fi lelek mišafar falig katan. Katan gesif lašelan aym ar rebimaţ bo baţet kahen šadak bo bitakar jetasan bo delek. Lasige jisedaţ migaf sabayaţ mar miteţan keheši asd. Gani ast ar rebiš u keheš. Ve keheš safeţ šabef baritaţ mar geminane ki šomar asdaţ lanabar raneb. Kedarai asţ gidam lidem gedem šatet šomar asdaţ lanabar, gedem šat šomar asdaţ kehig. Šat ra ki du kigis asd?


Šaţ šomar asdaţ šekik, lidek ditem (raneban nad mar ef lidek raramar) bil gišis ifar gekašan aidd lidek kesil. Šomar ridanaţ, femaţ, filar ve fimefar aibb bemad u lidek aidd leţetan mar miam bafad ve rifab laymid ramale jaţil šomar asdaţ dafešaţ ayl. Ritifar bemad u šabef asdaţ gitid aidd safakar ve ralimaţ ritik fi lelek dikešan laym šabef ayl mekesaţe.


Jilid aidd lidek nak, šomar gekaš san ef ar našid u lesilar u lidek ledin lelek bimay ladit, bemabe u lidekan ki fakih lelek jaleš ke ledifaţ laditar asd, refeţ renafan aidd safak sešar. Šomar gekaš ke ledif bimayaţ senaţar aidd mekes safak ef šasikan. Ralimaţ lešed, si šomar asdaţ kehig bo lanabar asd, ke ledif ki šarešaţ lelek ladit ey safakari aidd lidek nak ke sani lesat. Iţ gedif, nenik šomar šataţaţ šefesar ef ar demim bilaman šomar jaleš lekeb nifis u bimim laym lidek genimaţ, ki keheš u bimimar bilan ar saranaţ jišar. Šomar gesid keheši u bimim ve ke mišafar šat ganite aidd lidek baliţan kesilara asţ ad asd.


Šaţ šomar gesid ganit, bilam katanara asţ aym baţetar kanayan rebimaţ, katanara asţ ralim sedem ki šomar fi bedam šomar daţat mar satamar mar gayayaţ al gesif. Kišaf nifak jen geked šayeš nenikan ke mades satamar mar getik aidd al šaman. Sabar bakaš lelek sasif ey kol asd. Memeţane ke lekeb lesilar sasefaţ mar getik aidd šamani asd. Lekeb lesilar sasefaţ mar getik šamani laym šatet šamanani kehig asd. Ritik kalaš satam mar fimišar riţelaţ aibb šamanani laym sar aym gabal ve gimenaţ ve ninen ve nikišan.


Man šayeš safeš du baritaţ mar gemine ke lasig mades šatik reminan laym desan ganit jebeţ lišifar šatik šataţ jisinaţ u karasan, gayes ganel dit. Ef ar našid, riţef kahen šef feţakaţ lelek gesidar nideţan, jem, jaleš, segin bo šadaţan, ralim lelek lesiš feţakaţ sabar šefes riţek, katan kilit riţek reninar dis ke riţil layed miam lelešaţ riţil. Ganel leditara asţ defafare u kaheni šamanan.

Šat ra ki du kigis asd? 1

Jilid šekik remin laym ar gesif u ganit, satam mar gesid iţ šat du asdaţ ganit u, šat šekik asdaţ lanab asd. Katan bimim asd ra kiţitar asd katan kihiš asd katan dit asd katan midim asdaţ du kifekaţ (kehig ranaţaţ sedid mekesar) ve riţem šedis alu kisanan ke aidd šekim kesil. Bimadan ifar kififaţ iţ jidil ki ast bašiţ aidd šekim mišaban.


Bašiţan, labed šekim ledin. Sabar lesil jineţar asd. Lem ar kigiš u mades midad jas katan ayl riţef jelidaţ ke ledin asdaţ lelek lešet. Jilalan gedamar midad ledin, šaţaţ ritik šaniţ mar balen katan bo lelek. šat kin ar ledifaţ linad šaţar šomar sar šomar daţik jaleš šatet šomar ledifaţ asd. Ve lešedar mišebane šomar sar šomar najaleš lidek ledif laditar bilaman šomar sar šomar midad mar labed ledifaţe lidek ifar lidek asd, ef jilid katanara asţ mebašan mar miam baţet kasilar setesaţ lidek. Nebile fi lelek fiţikaţ katef layin giţan. Kišaf safarar al ganin ast lelek kebel mar labed ar ledif lidekan, katanara asţ mar rilišaţ bakag mar jaleš arar ve jarafan gidalar ranaţ mar labed ledife, bo mar letam arar ralimaţ ranaţ daţat labed ledife. Iţ gedif, jilid šekim ledifara asţ iţ dilitaţ, fi lelek rašem šekim safakar satam mar geţinan lidem jidil mar miam šekim limak dilitaţ, kebel jarafan gidalar dilitaţ.

Šat ra ki du kigis asd? 2

Bašiţ, bedakan safak šomar gesidar ki kahen ganit, šomar šaniţ mar fi memikaţe i fanam iţ jelis ganelane dadak. Sabar memikaţ bakašar damay filar, nakal ve feliš bemad u lidekan beţamar mar mekesaţe ralim si nasekar ve ganite jarek betasan gatadaţ asd. Šomar layed niţar ayl ganite ve kenadan aibb ra ve figek kol šomar daţat ad katan ve getik ganite laym lidek limakaţ sedid mekesar.


Šomar lešed sar ke gani ast ar feţed memeţan mar ranar. Bakašar, katanara asţ lesil u gafelare memid mar ranar bilaman katanara asţ ketikaţ ar kiţasaţ u labedan lidek senaţar ledin.


FL-310811 Lingua Obscura

 

FL-250813 Ġit se alčemisťa fuďad

 

FL-041218 Daemonium Saturni aš misre taşdi

 

FL-021014 In search for angelic languages: On the tradition of angelic scripts

 

FL-021014 The Celestial Communication Tradition: John Dee and his angelic intercourse

 

FL-120714 بیلرن بتیتهرد لدینرته

 

FL-190514 Ni Umigdaubul

 

FL-010314 Φιταθω δο γι ζεσασό

 

Gessner, C. Supplementum epitomes bibliothecae Gesnerianae. Bartholomeus Honoratus.

 

Graeff, A. (2007). Ars Occulta: Überlegungen zur okkulten Kunst. Bohmeier.

 

Grafinger, C. M. (1993). Die Ausleihe vatikanischer Handschriften und Druckwerke: 1563-1700. Die Ausleihe vatikanischer Handschriften und Druckwerke, 1-807.

 

Pott, A. F. (1876). Chemie oder Chymie?. Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, 30(1), 6-20.

Template Design by SkinCorner