Aug 31, 2021

Pişi

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Pişi Cover

Pişi


Karbeliç latie kedeż gorāle aey kuydāti çif yageaer dumeāş ķal lala çoy ķal fiydālole çus çolaule çus rabilihaç ķak şażişipole çig kitāaş ratēey kuydāti. Şonē gorāle aey meteyye şaşaiye ratēey manileżeaiş yafōer şobēye çoy ķaf nulayye manileżeāş çus aey doreyye çis fodawye panişanele ratēey żonaymid şifaus çih aey kemdaigai ķat kitāle pişi. Pişi çih tiçireku manileżeaiş keremiç çoy nohilebas şuniliya ke dit lumirenayiş, çun yudēye tożē çiy kobāleç çis reyeiam pemdaeżau, çuq tinişopoaş, şimayaş, bihāy nisişenāş. Çirayamiç çis ķal keliam çus mumiye pipayle manileżeaiş gotişożēs pemdaeżauaş goyay çus mumi çat lişiroçām żokdaugale çis ķal gudēle: nisea kalinemu şotaw çat pugişedeye şadei ķat sogā giçaw żoçauaş ķal şesayle çuy masaes, bihāy nisea çuy çamirasuye, bihāy nisea sadilokē latirufe çus doheām çolaule çis yeżiroşai, bihāy lilea.


Pişi kitā çesoiş ķaf ķak ķat banoiş çil şonē çoy hinaws neninuloyeç nusilefea çis yukinakiey kikinubale. Mumaer çoq manileżeāş masaes, nisea ķag kalinemu ratēey nisea pemdaeżau masa lilea, nisea ķag şige refinano hażawleç çih giżiniżau nisea çuy çih żeżē żobeiye çis lilea bihāy tiçā gineyeç şabuer żulāye fetēle. Çih pişi kitā, pekirofayey yunei ķag manileżea kedirebayer, romiēr pemdaeżaues, çih biyiniba çoy gineye mukieye kedişaguye keżiliçeiye çus hesiam sarea le, giżiniżau niżinapē çoy dofilaseis şonē çig tafişileiç çoy fiduç. Şonē manileżeaiş çoçēr ruşoye çoy manileżea kalinemueş çat aey fekauye nehōye çoy yukinakiey sarea le, sonaiaş badiredaier żayinasayye çat aey sobau çih tafişileileç holdāla.


Puniledaiyeç mokinoki çus kitā yotdaobeaş fefeyam mekileki çoy sehdauteiyeç çus hidirelēye fahiam nimi çis pişi parişudele pekirofayey aey żufireçeiaş peray çoy manileżea banoaş fapoç. Poyei çig manileżeāş şireyes çit çoy pişi şaçie le çen ranişemē dar premodern rufāle, aey şifauaş gurdaoşawam çis keliam tasē mokinokile çuy analyzaş çus roşawaş pişi çig fefeyam( çus hapēye) bifēle, çus yumilimeaş şonē çoy manileżea çis tareāş şabuye şukdauża. Çal yukinakiey şiteile, aey refinano: fefeyam monolog diyē pitişoçuaş sosiloreyle çis nulayyeç pikilirile çoy nohilebas defişutayeç tayinuheale çis notdākeyle çun żeşōye çordaogawye terişigai, goşāye çus mobişişei manileżeaiş çuz sohēamiç sodirubay çoy sebies mokinoki çil mażilotiç çis pişi. Şonē ķag żoşies yahoam aey rotdaebēye şobā çis şuniliya ke dit lumirenayiş çih pişi.


Çop pişi manileżeaiş aey şaşaiye pemdaeżaues liçēer çen saçinuhēyeç, şonē sogā manileżea kalinemueş bihāy muhēs, çem żuhinereiye manileżea keyēes çun kemdaigaiam pemdaeżau, żodeiye tapişeça, çus loteaye pişie çis ratēey pemdaeżau çen şadei ķat sadilokē lumay pemdaeżaues şonē. Pekirofayey manileżeaiş nusiey leçā kiçōye çunai çis diyē çig ķakiç nisea çuy pitişoçues çoy riheyaş çun, çem şonē manileżeaiş şuniliya ke dit sahaymid manileżea pirinopeyes çih niyā çoy fipiraneaer kodeas pişi çus subiēs mufei le.


Çal yukinakiey şiteile, aey tukaiaş: daray ķab çuy yetēr sażawes çoy hiriratay çoy haşōs pitişoçuaş pişi kuydātile çun rubdaożē dar fidule, ķab pidāmid nodo ratēey ķab sahaymid çuz manileżea fimām çay şonē hakiniso ķab sadilokē aey moheyye, puniledaiye pişi kitā çis rubdaożē dar takdausawye. Çeyiēr sohēamiç hihey çis pekirofayey manileżeaiş çipaiç çis aey buyā çis pemdaeżaues şabuye mokinokile nisōaş pişi şaçie le, ķat yumilimēs ratēey hefei sadilokē es çoy mażai ranişemē dar mokinoki, mohāye tifirusaiam çus fudaws pişi kitāle çis ranişemē dar takdausawye, çeb hefei botōmid daçōer yigos şuniliya ke dit şonē ķaj hefei manileżeaes giçāaş.


Baer, R. A. (2011). Measuring mindfulness. Contemporary Buddhism, 12(1), 241-261.

 

FL-170221 Keiditu

 

FL-010915 كەدەت

 

FL-020711 Language as a mental disorder

 

Shapiro, S. L., Carlson, L. E., Astin, J. A., & Freedman, B. (2006). Mechanisms of mindfulness. Journal of clinical psychology, 62(3), 373-386.

 

Langer, E. J., & Moldoveanu, M. (2000). Mindfulness research and the future. Journal of social issues, 56(1), 129-139.

 

Sternberg, R. J. (2000). Images of mindfulness. Journal of Social Issues.

Template Design by SkinCorner