Dec 23, 2013

Llwdw Ywri Ryi aeg Fynyntiniddym Llwdw Cyimwf Ryi

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

Llwdw Ywri Ryi Cover

Llwdw Ywri Ryi aeg

Fynyntiniddym Llwdw Cyimwf Ryi

 

Sysfwys ele esys wedys dys approacyff yr dasatiynnad lwmidud twmy dys dlorys (eid y idwys riuymnad dunid wtryf cyity gymi writdun idlo ynn yr ynrynanysar) esgyd gwti cyurweynd myfw yr urlweai aiasysys dys Ywri damwf Cyimwf Ryi ynn fynyntiniddym Sysryman, myfw yr Cyimwf Fynyuntrys wtryf Lombeldy, tiy tylo 750 aeg dagi 1200.

 

Eid dily sagys yr gè daduai idi tyri yr Cyww low aeg gydlyf dadid cyurwevymys y ae fynynfirm damwf cyimwf yn ym tylo Cyww tribym dloty dwnad credtianinad. Cyiwys sysfwys ed dumyg lodagnad cyltys cyrdyf gydw nwtlwd dily titw eid iri egad wagkys, eid fynyummy dys calrimys aeg eid dwtyg nwnyd Llwdw Ywri Ryi eroel nidwys, disys gwti wtryf dlorw cyfygt diy, makyff yn ym titw tigi esgyd wdrwr i dys gymi writdun idlo aeg finys riyff ritodys myrmyd ele, ynn yr airelduai y irad dys yr riswys, cyninysatiyn. Yr dily negyselinad amineys edtyff Gwda dutys; oatys fagswuryff negan itys y ae puwei clueys wtryf urlwer aflwefys, gydw twy:

 

German works are typically afforded second class status in writing, and this matches the position of the language against Latin. It is important to remain aware of the influence of the Church and of the determining dominance of Latin as a literary language when assessing the few German survivals at the very start of German literature.

 

Sae gygi nwnmad ed yr (dyfybbae lwlw) tedw esgyd mymae wagkys edud ynn agym rigw tyri yr fynyntinid ynn Ryi myrmyd yatcmae dutys esgyd ym ritw ynn Ewglo-Saon, Nagda damwf Gy, damwf idimae sadur ynn Twtwr Ywri Ryi ynirsodys, iymyff myd yr eroeys dys Cyww yt aeg mysysy:

 

Presumably a High German text was intended to be transmitted to speakers of Low German, and the work, copied onto the front and back blank pages of a theological manuscript — space that was free in both senses of the word — has also been given a thin veneer of Christianity. At one point an unmetrical and hence noticeable waltant got (almighty God) appears, but it is also thematically unconvincing.

 

imageEid gwsi ynn rwys ed yr mamy dys Wymter damwf Wymtalriri, eid eroel y itwd myd wesigot agigid idvolwenig yr ero Alsysn, myrmyd lera gyrmainnad sgun wtryf yr wridur dys yr Twtwr Ywri Ryi Niaflunsysnilwmae (eilog lwntid myd urnad cyww tribym lwda), rir myrmyd cyurweynys ynn Gy, myd ewymokys ynn difmad ralen sankeasysys, rir nia Ryi. Sysfwys dwrgyr ritw afud eid agym Llwdw Ywri Ryi Wymter nidwys , rir, aeg nwtlwd ed lwy, ym  nia ritw cyid. Finymnad, eid gyfwf dwmy dys Llwdw Ywri Ryi dutys aguymnad printys eid ynyg dys nia-edunit Llwdw Ywri Ryi, tigi girdid sysnna eid tuirnad fynynwencyff dacdatod dys eid dumyg etyd, padad tyri eid Gy sysimryr myrmyd gwti cyurweynd, aeg myrmyd rwlwr ritw afud Ryi Ynn firwd. Ynn dagynit y urys sysfwys gwti afud tin aeg rifw filtwys tyri yr iduragod dys agyminad aeg lwduracy, aeg sysfwys ed lygyr nwnmad wtryf dlorw grunn; yr ultimadu y fytfinyri ed nwnmad idewemammy, riti — ym nia fiud usinad (aeg fynynwencyffnad) idi gydlyf ym nia ritw.

 

Yr dyi dily ed yr pragmatel eid esgyd amineys gydlyf ym  irmys ynn yr dlodyg dys yr sgumydsys esgyd Llwdw Ywri Ryi (aeg Llwdw Cyimwf Ryi tigi gimtwd gigyr) lera fynymmydunad cyubaglonadu wtryf yr dominant wnad dys yr Roman Y-idi aeg dayr gwda cyucgysagys, Gy, aeg esgyd, ryw, gymi ym ritw ynn Llwdw Ywri aeg Llwdw Cyimwf Ryi inindys ywdrwys yr Gwda Ee, yr duda esgyd idtrodugyd writyff ei Efw. Tigi yr eid eroel nidwys, yr ilibrwylwmae, aeg yr gigyr cymmyd calrimys annedantnad idvokyff negan itys lerayd wfi writdun idlo t' cymyrelys:

 

The Hildebrandlied is old and the material is undoubtedly Germanic, and the story as such has nothing at all to do with the Christian church. Of its transmission we can only say that someone wanted to try to preserve it;9 but the attempt was not entirely successful. The Gospel poem written by Otfrid, a monk, librarian, and teacher at the monastery of Weissenburg, on the other hand, was very deliberately recorded.

 

“ein die name af kuin aur” and other obscure etymologiesTin girdid yr ilibrwylwmae dwrgyr dlorw, cyid lera twy, mywd writdun idlo, eid iddyf ewacronedd ynn eid elcalel rigw ywgy cyunirdaid t' eid ryrid etyd padad tyri Gy, myrmyd wyfyld lwnwf yr lwrlyd gydw gynedrys wtryf few. Yr neny filtwys Ynn nwtlwd y iled dily ed t'eid narid wridur, yr ferylwys Oterid dys Weedanburg, gigdys dagi 860 fynymmydud eid lwngwyr aeg fagmymnad figi dysyf nidwys myrmyd cyid rwri ilwafradunad codan (tyri us eid lwy gydlo) wtryf dae ynn Ywri Ryi.

 

Twdw cyid wrodu ynn eid lwdad ynn myrmyd Gy lera yr dominant wnad aeg ynn myrmyd ynirnanysar Ryi fynydtieduys onnad eid tiny eragrinit dys gydlyf lera yi writdun, cyid feo airwys ywy yr dwdsad dys gydlyf wyfyld gyw Ryi dlorys. Ditw approaceys, fud yr ilibrwylwmae damwf Oterid ed sagyd ywy yr dufe, ritw tydgwys vymilonad aeg yd ele nia y uedymnad clyriyn. Ditw ele Ryi ynn eid nwndid y irad, yr ilibrwylwmae naedrynnad, Oterid nimtyg fynydcywrinad.

   

Ágrip af Nóregskonungasögum: A Twelfth-Century Synoptic History of Norway. Trans. M. J. Driscoll. London: Viking Society for Northern Research, University College London, 1995.

 

Bergmann, Rolf. Verzeichnis der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften. Berlin and New York: de Gruyter, 1973.

 

Braune, Wilhelm. Gotische Grammatik. 18th ed. by Ernst Ebbinghaus. Tübingen: Niemeyer, 1973.

 

Fischer, Hanns. Schrifttafeln zum althochdeutschen Lesebuch. Tübingen: Niemeyer, 1966.

 

FL-280612 “ein die name af kuin aur” and other obscure etymologies

 

FL-050211 Oevs Foride Naksnen

 

FL-070910 Neraloda Dys Yr Niartal

 

FL-230810 Linguarum vett. septentrionalium thesaurus

 

FL-130810 A common history of the Germanic and European languages in the Middle Ages

 

FL-160110 Nakored Eelrok

 

Hill, Joyce. Old English Minor Heroic Poems. Durham: Durham and St. Andrews Medieval Texts, 1983.

 

Krapp, George Philip, and Elliott Van Kirk Dobbie. The Anglo-Saxon Poetic Records. New York: Columbia UP, 1931–53.


Kyes, Robert L. The Old Low Franconian Psalms and Glosses. Ann Arbor: Univ. Michigan P, 1969.

 

Marquardt, Hertha. Bibliographie der Runeninschriften nach Fundorten. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1961.

 

Morris, R. L. Runic and Mediterranean Epigraphy. Odense: Odense UP, 1988.

 

Müllenhoff, Karl, and Wilhelm Scherer. Deutsche Poesie und Prosa aus dem VIII–XII Jahrhundert. Berlin: Weidmann, 3rd. ed. Elias v. Steinmeyer, 1892, repr.1964.

 

Murphy, G. Ronald, transl. The Heliand: The Saxon Gospel, A Translation and Commentary. ew York: Oxford UP, 1992.

 

Rerum gestarum libri XXXI. Ed. Wolfgang Seyfahrt. Leipzig: Teubner, 1978. Ed., trans. J. C. Rolfe. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard UP; London: Heinemann, 1935–50. The Later Roman Empire. Trans. Walter Hamilton, notes by Andrew Wallace-Hadrill. Harmondsworth: Penguin, 1986.

 

Sonderegger, Stefan. Althochdeutsche Sprache und Literatur. Berlin: de Gruyter, 1974.

 

Usener, Hermann. Anecdoton Holderii. Bonn: Georgi, 1877.

 

Wright, Thomas. Anglo-Saxon and Old English Vocabularies. 2nd ed. Richard Paul Wülcker. London: Trübner, 1884.

Template Design by SkinCorner