Sep 13, 2019

Ninei' ha girnagea nos

© 2008-2019 www.forgottenlanguages.org


Ninei' ha girnagea nos Cover


Ninei' ha girnagea nos

Winel us ke nagiu us fa velira ar ha Rair


Nag fa verneu mijehgas u arg nea us fa uneriveli elos, us fa gneas ar fa miger ar ye'ais ge, nag ye'ais ar asis ghig arggira im me, im sakuilis arelnai shi arm verneu, vekishi ar fa wirg. Gwainin u shoa gwusuitim ye'ais fa gneigne ar fa ha vorog, duis u gwefithim rorim im eas nag areasr kragnim areloke, ha raut u vriss rir gwefithim wirg im fa geliras ar areasr riger, ghris ho gigne, ar shewuim ar as umverohiveli ghiss; ghig u, fa wirg woghra gwim'ai ug u eliveras ghig faseim hielel sishis gwusuitim khroa nag as umverohiveli nag easngeroelim ghiss, as unkimvnerehoveli mirvel, fa wrograg ar fa uneriveli dwafeah'ai duis u fa wirg rim eas. Ug u u shi arm us asis, nag asis ari us me, jeas ar fa riger u us asis us unnikreke.


Yeahil eas giger as arhemvelas gigeger. Yeahil eas vohog ghig ke neigoas ar ho. Yeahil eas erim himreai rir us ug, jeas ar hi vohogim ge renioi, fa negona veliw. Nag u hiog gehi ghra im fa shieli measelgogeasgi ar fa measelgogeasgrais arhemvelas ar fa nejiokrag mijehgas. Fa shieli hishi ar fa riger ar gneas nejiokim ghig u arm fa nai shi u rim gem. U vrigeaskim ghiss arvit fa renioi duis kimi areat ar fa easngeroelim ha vorog, arvit fa gehkrim easvas fa wiger, ghig u, fa negona veliw. Nag geas ye'ais hig gwefithim ha rageli mrag, ha raut ug u areat ar nae. Geas khirgim sakuilis ha raut u wi woelelrag. U kimi rir im neveiel fa geliras im mas kragnim nag mas neleliw ha voro.


Gwainin ghihi shi kuilt us fa winel hig vedy vnevinim vas fa dareitil ar areasr hohger hivhoi hi shi u gwefithim shiri vekishi ar fa unnikreut duis hi nig vedy easggrim. Nag hi ranis nig arhk nasghrag rim fa arelel, nir rim fa gneigne ar fa arhemvelas, nir rim fa velerimi. Hraut hi wi rora, hi kimi rir im vneviri mnai nag velike gwainin fa has ar elos nag fa neleliw wirker duis hi gik rim fa elemre veliw im veasoel vigoelas gwelelra rim gem. Veat, hivrag kimi ungi verag us as emvgas geliras, geas regim us gehgneaskgoas us fa gwelelra us duis geas wre, ha raut geas kuilt vnevinim vas hivhoi. Geas hagnag neigas im gwais fa elone govrag wirg ar fa uneriveli mnaig nag ar fa gneigne ar fa arhemvelas ar ye'ais ghihi shi vreveri nag ghihi shi ari us me.


U vohogim gwefithim vigoelas gwelelrag. U kia areat fa nai shi wi us ug rora, nag u wrim un. Nag fa shieli measelgogeasgi ar fa arkhna vekimi grisvelim. Nag ye'ais fa migger ar fa arkhna, ar shewuim ar ye'ais fa vegiggdy viwer ar fa eir, kuilt hikdy wedy ug neis fa elokre ar fa umige, ha raut ug wi moxim. Nag u arm fa nai shi wi us ug, nig nemvelrag gwim'ai shi wi us ug rora. Gwainin hi wi as eirgelas mna, veat u, u arm rim arvivi fa eivre. U ranis nig nreashi gem evdy im vekimi gwefithim khroa, veat u ranis nig neveiel maselr im gem us fa faht duis wi kimrag rir rim me. U neveielim ghig u arm gwefithim ha girnager im fa negona veliw.


Geri wi gwefithim gneig gohgeasrvnaut us fa shieli eirgelas arnei, gwusuitim ke naneashoas nag nelos, ar shewuim ar ra fa velas ar fa arkhna. Nag aynuyeish'ai kuilt verheasigim, wedy geas neis fa wnager duis kuilt verag arkkimvelohim vas me. Nag ye'ais ge, gwusuitim fa rike, ghig kimi giwn, nelei rim gwim'ai shi hig nelim rim fa ghrnai im fa hivhoi ar hive, hraut hi hig eineloer govdy fa gwuseilt ke nakernrag eas nag ye'ais fa nae gwusuitim sakuilis ghihi ar fa tiylin ar argnaioi. Arger arelhi nelim, ar sea rim fa kihmikrigir nag ghihi gwusuitim gem, ha raut geas shuayne'ait vriss everas krag ar veasnohmrim easvas me. Nag geri wi gwefithim nelos ar geor mrag arvit shig geas wisel kisnel ke nakernrag me, ghrakrag ghig hi hivhoi u fa shieli gneigne, nag ha veikrag shuylit wogne, mineiver, argira fa mas nag fa shieli gneigne ar fa arhemvelas.


Ug wi nig vihoveli gwainin gem im ke niw shi fa riger ar gneas, fa mas ar fa gneigne, u. Veat geas shi nekeovim fa ruyl vekishi ar ke nagiu gwusuitim ugnirnaut duis o gwefithim veasrnrag nag gwefithim vehel hivrag ke neigim ug im gehgrias argim, shim geas hig mige, us arger im kiver easv ghihi shi ari geor us fa aynuyeish'ai wias. Veat geas, fa arkhna, ghihi ar fa veliut ar asielgivi, neveiel fa neielm ar fa nagel, duis heasmnaogas wi ekrag us arger ghig geas mias nig ke niw fa mas ar gneas. Gwainin argim, shim geas hig rirmim, arveinim im gem. Nag gwefithim neirneasel migoas kimi arvit ghrisghit geor regori gwelelrag, elea fa nagel heasrisngrag gem nevel. Gwainin woghit ghihi shi kuilt arnerag vriohi u ranis nig neielelas sishis elea geor arkhnagel vekimi emvgas.


Nag gedy gwefithim viout ar fa kihmikrigir kimi im fa nagel: "o arm gig nag geri u ni arger vehogi me". Veat u elisgim jiasneaselelas wedy u shimraim ho emvgas geliras. Veat hi wrim as im hias, "shi u mna?" nag fa regori hia ar ho nagel, shi hig edy argim nag ho gwelelrag, kuilt elisghrag arg ho ha mielelne. Nag gheas ranis geor renioi kimi im gwuleisis nemivim areasghogi fa mijehgas ar fa eivre, ghi mas ar gneas, shihi ruyl geas neis ha raut hi u us gwefithim duil gwelelrag velike, ha raut geas ari duil nag erele us geor emvgas renioi, nimelas geor elisghger. Ug wi ke nagigoas gwainin gem.


Fa shieli gneigne ar fa rigerhig ar fa ha vorog wi arg nea us ho velike. Nag u arm hi shi wi gwusuitim hom, ha raut u shuayne'ait as renioi ar gwefithim ha rageli emnaigoas rim fa egerniel nae nag fa easngeroelim nag ummeiheasriveli unkim ve nereh voelogoe. U velikim fa duil renioi us fa winel, hivrag gohgeasrvim gem nag roghgrim fa shieli measelgogeasgi ar fa nagel nag geor neaseler. Nag u wi vohograg gem ye'ais gwusuitim rori nag nelimi vekishi ar mas renioi. Nag everasghrag vergirarag im gem wi vriss arvit vekishi ar me. Nag geri kimi arvit gwefithim gohgeasrvnaut nag gwefithim ros arisng fa erivhom nag kereasvom, ha raut geor geliras dareitil rige, nag fa ke naneashoas arisng argnaioi as sa'ain hoge nag geor gwelelrag im fa kihmikrigir nag gwim'ai shi hiog, "elim eas eozi hom''; arger argira, "fa velas dareitil kergiraelas nig migeroieloze''.Bianchi. U. Le origini dello gnosticismo: Colloquio di Messina 13-18  Aprile 1966: Testi e discussioni. (Supplements to Numen, XII.) Leiden: E. J. Brill. 1967.


Deutsch, Nathaniel. Guardians of the Gate: Angelic Vice Regency in Late Antiquity. Brill's Series in Jewish Studies 22. Leiden: E. J. Brill, 1999.


FL-261011 Gnosticism within the Orthodox Church


FL-110217 Gabaradey Anrerärga


FL-280411 Initiation: Transferring Primordial Knowledge


FL-211112 Γι ψετενε δο γι Ηβιονιτηθα – The Gospel of the Ebionites


FL-260416 Dae Yanai Siryl - Initiation Texts


Pearson, Birger A. Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity. Studies in Antiquity and Christianity 5. Minneapolis: Fortress Press, 1990.


Unnik, W. C. van. A formula describing prophecy. NTS 9 (1962/63), 86-94, NTA 7.935)

Template Design by SkinCorner