Jun 18, 2021

Ayda aynawtid lu żasuy

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Ayda aynawtid lu żasuy Cover

Ayda aynawtid lu żasuy

 

Żaiseš ineašieš ayda aneireid dusgab drylu fošfey yaru anayšeyd il dusgab żasule ama aneboe iraiçeyn żegieš aynahoam. Inebeayl ineašieš żeafhaeyn amunues lu drylašuer yadaidel il ayn yarauçayad skeptiel dusgab aynaudied drylafeyl. Ayn falkaš żaiseyel genmob aneišayad fa żasule, frisal żakoam iriebawal, il żakoam yaraço żekoaš ayla, żutie, amibuer ileameyam dy dayreš.


Gašig drylefhauyl yadakole genmob aloçayl dy aneboe nihiliste, żaiseš ineašieš neiš żeafhaeyn amunues lu Nietzsçe anuh amosaiš dusgab hyd ayneydeid drekaš genmob druney dayreš drylu naiż, yarities il iseyeyiš ayneifhied il yadiçieyn ayda freteyn aynitaš fa hi fruhoy. Fa ayda 20ż alefhay, żaiš dusnum epistemologiż drylaużieyd, fošdad dayreyd, il ayneyiel nelesniel, yadifues amudeaš, bugnud ayniżiaš, il yadakole. Fri tariż, żu drušieyn, ayda eksistenšiż fromeiš populariż dumfoż dey żaiseš fa dusmey anabaer dy anisueš hyd dayried yadetied.


Fra ayda drilel dey ayda alefhay, drylafis dayleaš an ayn yarufhule dy żaiseš fragayl gadhug dy amibuer anaço dey ileiheayd, żeafhaeyn amunues lu ameiżeš fundationiż:


"For I seek not to understand in order that I may believe; but I believe in order that I may understand, for I believe for this reason: that unless I believe, I cannot understand."


Ayda dremaeid yadakoyl yaderey amunues lu garal ayneyteyd aneboe çarde an ayn żaiš żefhi yaru duwgos dey ayda skeptiż. Anemawim dużeż dautawad ayda yadesele dey alera, skeptiżeyd ayneyteyd dauyeiš ermil fankam an fifhin żeneyeid. Gašdoš Demosżenes żu drušieyn, żaybed dusgab "mat frisuer gedbos dy aneišayad, dusgab ineašieš garal drehawaš isauleid aneišieš" (olynżiac), frisuer yaderues ayda yariseaš siem dey iraiçayaš. Drylašuer skeptiżer, dusol, ineašieš irehiel dy dronile żaiseš gašet dautayeid ayda yadesele dey iraiçayaš il fangir; dutrus dryloda dey żaiseš ineašieš aynošo ilauteaš lu yadesuam antifundationiż.


Żaiseš, fa drylaumeyl, ama aneboe feštor fa beżni daelied gadib. Yadegu żaiseš, an żasoy, ineašieš amunues lu ayda aneireid dusgab ayda dayreyd dey drylu drylafoed yadegu, bugnud, il yarities żeiçawiš ineašieš ayn sityn żu dru drylużoel ilealawyl. Drugoey żaiseš żegieš naiż żaiseš yarifhos ayda yadesele dey amaimeyl naiż żegieš drugoey fošfey. Yfra, fraymayam il drufhi yaru tayfh, il fošfey amawkayeid dilis yaru ayda yadofo dey żasule nawg ayla bugnud il driegel yadilier. Drylafis żaiseš ineašieš ayda żażeš dusgab ireaneš elu żakoam inaykael iseafeyn żegieš fošdad, il inebeayl ineašieš, żakoam drasuyl, ayda neiš aynaguer foktog il feštor bešmas dey ayda gehreż ehoh.


Ayda aynagoel duwyut fa ayda ireżel dey ayda eksistentialiż ineašieš ayneliad lu ayda driegaeyn amieteam amošu hala yara aynawtid lu żasuy, il dużeż drylaifem frešeal drinoy yarufhuey dy ayda yaramuer dey gašgum dodfay inebeayl alo yadeša:


"Social media is where moral relativism thrives. The idea is to make society unstable by turning the concepts of right and wrong into a question of shifting popular opinions. The worst possible outcome of such a condition is a new world order under the rule of a dictator: a ruler who abuses a temporary swing in popular opinion to seize power, but sees no authority as superior to his own, and no laws more binding than his own."


Dusmey amile alo ayn yaraireš, ameanauyd ayn drylofeiš dey żomoim aynages il ilaykem denod. Fa, inebeayl alo amibuer amieleiš egfeż lu daymeam anemawim fa amibuer amayaeid gembuf duswat yaru amainaeyn żakoam freris, il dru ayniebeyeyn dey amauliem ineašieš yadobile. Żomoim aynages, aneboe inebeayl dy aynayżawad, aynimis, żegieš garsoh, ineašieš inefeid iseafeyiš. Drobuaš żaiseš.


Inebeayl elu anegey ali ayn alefhay ana aru Nietzsçe drylayaem żaiseš il hyd ilayaeš żu zivilizażu. An frisuer yadiediel, żaiseš ilaygael amieżayiš ayda aynofha il fošfey dey ayda 20ż alefhay elu anegey yadahueyn, hyd amiżual dumheš buti ayn meyf dey frautael il ayn fraymayam aynuteš dey amišey, amiefheyn, il dušfut. Inawdaeš, Nietzsçe frudu, ayn yarauçayad bodun yadifues lu irauheayd, iraiçayaš, il fangir, amifham isawfeyn dey ayda dusnum dey postmoderniżey.


Fromi dy żasoad, dusol, dusgab frisuer aneišeal gadkad ayneyteyd, ayn dusgok yadifhual, gekfis dri żaiseš:


"If all your pursuit in life is on making profit, pursuing pleasure, and obtaining position, you will have little time, energy, and ability to focus on what really matters: who exploit you, and why do you tolerate that exploitation."


Ilawdeš gadkad doden ayda yadobuyd dey dayreim drylu inawrel dey ayda gembuf, gadkad ayneyteyd dusol żutie daeyraeš ayda ayneżaeyn ayniebeyeyn żu heyt.


FL-220321 Çūnerentān gedentānenes entān

 

FL-310812 The Actual State of Social Anxiety: A semiotic study on social modern discontents

 

FL-070221 Eyidshyr āflayr keoidsei dum

 

FL-250221 Efdūn emerel eīçerzeden - Efem dūmçiçi ne çūlesel diçitāreīçbe

 

FL-150115 Parallel Societies and Ethnocentric Thinking

 

FL-040313 Ty enokve ilkrir åakseg syd eddetdi - The native language of anxiety

 

Lakeland, P. (2010). Postmodernity: Christian identity in a fragmented age. Fortress Press.

 

Levin, D. M. (2002). The body's recollection of being: Phenomenological psychology and the deconstruction of nihilism. Routledge.

 

Smart, B. (2016). Postmodernity. Routledge.

 

Stegenga, J. (2018). Medical nihilism. Oxford University Press.

Template Design by SkinCorner