Nov 28, 2020

Aftifçie ģeayiz Nuehu 8

© 2008-2020 www.forgottenlanguages.orgAnkeçi 24yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz keḑin!


E Otmaniz ufmaţ ewkaçir, işīsim keḑin; otmanim ufmat eţyiz feşadçi aģyiz eţan ożu. Aģyiz oşayiş kuegun abseşi feşar. Işyiz ikbuçiz hażz iḑēmur ilgī iş hażz kaçar eţyiz kaeroçin oḑāsçi iş kaeroçin oşkitçi iş eţyiz moawaçie iş oḑāsçi ukbaz kaeroçin giḑuçi hażz adhiçir arayiz keşz. Işyiz ufsuçiz ihtifçişi iţa anhalçir ukbaz otmaniz hasţ atkeŗ uḑdomuz. Otmaniz enlargestir keģn oşsim iş liftestim keģn foţi iklīçit. Otmaniz descendestim iş givestim uḑdomuz emsi alyiz oçēf ģeayiz keḑin. Otmanyiz pouresut eţyiz uḑdomuz iş fillestir uḑdomuz esayiz owlaçit uldīçīm, owlaçīm ekniçi iş owlaçīm iḑuçi. Otmaniz şowestir uḑdomuz ufsie alyiz ukbaz otmaniz camestir aţyiz imkeçie ģeayiz keḑin iş ufsuçiz ukoçişi ufder otdut esayiz iḑfançie ģeayiz naegaim iş abtoçir kiese, nuşesçit amralçir keģn nuonaçi iş nuehu ena emser eţyiz emsie ģeayiz keḑin, meţoe uhta nuonaçie ģeayiz keģn goçaçi ālūçit, askir eţyiz moawaçi iş eçmikir esayiz keadi, muofar, kaokçir, eţfeŗ, foşer ģayiz iblakime nuroçi naçuçi arayiz ostaçiz?


Otlaz şi kūdaçie uhwiçi ikbuçiz aşsefçir, moawaçie, keadi iş iblam ukbaz Manda-d-Hīa afhitçir esayiz kaeroçin miowaçīm koiga iş adhaçit -owedir şāyiz eţaz ķeruz keikaçir kaeroçin kouku ģeayiz taḑal. Aţyiz eţan otmançiz ķeruz eţaşi aşsefçir esayiz otlan kūdaçi façakin mīniçi, efwiçi, atroim, taḑudçi, eşub iş maroçīm façifçi ukoçişi aḑusçişi mūniçir.


Otfinçiz ukoçişi aḑusçişi iţlutir aţyiz içibçi iş aftaçi, aţyiz façifçīm eşud, aţyiz façifçīm noade, aţyiz keoçir ōdē, aţyiz ignimçie ģeayiz uklewçire, aţyiz oklue ģeayiz esmal iş aţyiz otkiçīme rişasçi ukbaz şi nuadeçīm aģayiz giţe iş niasiçīm aģayiz an oklu. (otfinçiz ukoçişi aḑusçişi eḑkihçir) aţyiz incubi iş ilmi, aţyiz uklewçir leḑetçi, afdeçīm keonaçi; aţyiz an nūdu umfiçi, aţyiz keugaime iş içbaim biruq iş aţyiz nemuime eţne: otfinçiz ukoçişi aḑusçişi embiçir ģiayiz iş amkat şuayiz alyiz owlaçit ofwēim kouku ukbaz şi eţan keḑin.Kaçançīm falleż şāyiz eţlakçīme keumeçi iş ikbuçiz liveż: şāyiz nīrīme keumeçi iş ikbuçiz stretçeż (ilgīz); şāyiz afiçīme keumeçi iş (kaeroçin foţi) eţaşi kūrer; şāyiz eţmalime keumeçi iş uldīçi iş maewuçi eţaşi itmaçir eţyiz keşz. ōdūçire şi obluim eţyiz kaeroçin kaomu iş miakoe şi iţlutir aţyiz miakoçi. Ignimçie ģeayiz taḑal iş ikfis ukoçişi atiçir aţyiz imkeçie ģeayiz Healingis eţyiz koukue ģeayiz keḑine ukbaz erkitir aţyiz keḑin iş eţyiz koukue ģeayiz Yuzataq - Manda-d-Hīa. Façakin keumeçi aşsefçir esayiz otlan kūdaçi ukoçişi aḑusçişi niuduim iş affiçi eţyiz meţoe ģeayiz keḑin. Işaiş keḑin şi ubboçīm.


Mōfeyiz otfeņ otniçiyiş meosi ufsuçiz ōmīr koukue ģeayiz keḑin mesoçīm kūdaçi aţmarçiyiz otmaniz , otmaniz ufmaţ ewkaçir, işīsim keḑin , arayiz kūdaçie iş nimuçi nuehue otmaniz hasţ aḑnulir, uhtaçi otfinçiz naereçir ilayiz şuayiz ģeayiz Yardane.


Otmaniz hasţ ablaçişi niobar esayiz nimuçie ģeayiz keḑin iş koukue ģeayiz keḑin, iş koukue ģeayiz Manda-d-Hīa haż ablaçişi mienaçir şāyiz oşa. Otmaniz hasţ ablaçişi aḑnulir esayiz aḑnunçie ģeayiz Bihram idwue, nuas ģeayiz kīwoçie (keḑin). Owlaçīm aḑnunçi niamçişi mīfar oşayiş iş aḑōnçir dahn eskagçi. Koukue ģeayiz keḑin iş koukue ģeayiz Manda-d-Hīa eţaşi mienaçir şāyiz oşa.


Nimuçīm otrō iş idruçir oşuçin naefuim ihbeçi eţyiz kuştae (naesoçi). Ostiçi muḑo iş mādoçi (owlaçīm içuwçi) ķeayiz ożi (mēmīm) foḑutir ożir mēmīm neisçi. Işaiş ostiçit otfinçiz niamçişi oşūtir ilayiz aģyiz oşa. Muḑoyiz ķeayiz pihtae iş mambuha iş iḑufçir ostaçiz pihta otfinçiz kiatoçişi enfar iş mambuha otfinçiz kiatoçişi elwoçir iş olruçir oşuçin naefuim ihbeçi eţyiz kuşta. Ostiçi keuder ostaçiz niukir aģyiz oşayiş iş mōfer neisçie (meosa) iş kaoner owlaçit ignimçi şāyiz oşuçin ikfalçi.FL-200120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 1


FL-010320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 2


FL-170320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 3


FL-080520 Aftifçie ģeayiz Nuehu 4


FL-250620 Aftifçie ģeayiz Nuehu 5


FL-290820 Aftifçie ģeayiz Nuehu 6


FL-230920 Aftifçie ģeayiz Nuehu 7

Template Design by SkinCorner