Apr 24, 2021

Aftifçie ģeayiz Nuehu 9

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.orgAnkeçi 25yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz keḑin!E Uhtaçi an jordan ģeayiz kēfoçīm ufnaçi (ufnaçi ģeayiz keḑin) kayşi adhiçir şāyiz Sam-Smir, idwuime moawaçi ģeayiz keḑin, kuedoçiyiş imsanyiş iş ninety-twoim otmoçi koubiçir użras, nuati ģeayiz keadi, kūrer oşuçin koihaçi, meoner Manda-d-Hīa. meonar aḑusçişi Manda-d-Hīa; meonar aḑusçişi Yawarim - Ziwa; meonar aḑusçişi Bihram iş moeriçi; meonar aḑusçişi Tarwanim - Nhura; meonar aḑusçişi Nbatir işīsime idwuim moawaçi; meonar aḑusçişi Nsab iş Anan - Nsab; meonar aḑusçişi Sar iş Sarwan; meonar aḑusçişi yiruz idwuim iş kīwoçīm Mana; meonar aḑusçişi idwuim mewi ģeayiz iblam; meonar aḑusçişi ukhīm āsāçi ģeayiz otmançiz emyiz naçamçi; meonar aḑusçişi eţan ufsoçie iş māmaçi ģeayiz aşfese (keḑin); meonar aḑusçişi eţan kīwoçie amteim ulwāçi ģeayiz keadi; meonar aḑusçişi eţan otmançin kuokaim emsi (şkinata); meonar aḑusçişi udkatçi, oḑāsçi, ulreçi iş atkek ukbaz atiçir aţyiz imkeçie ģeayiz Abażur; meonar aḑusçişi Abażurim - Rama; meonar aḑusçişi koubiçie użras ķeruz oşūtir eţyiz mewie ģeayiz Abażur; meonar aḑusçişi Şilmai iş Nidbai ifmatçie użras ģeayiz jordane; meonar aḑusçişi keģn giḑuçi. Hibil, Şitil iş Anuşr ikbue ģeayiz ukhīme moaruçi.


Teşu aḑkalçit, otwat aḑkalçit aţyiz kiawuz, ūnōçi - Yuhana nuas ģeayiz Mahnuş iş aţyiz otfeņ nuehu ķeruz ihtifçişi eḑusçir enayiz jordane iş ablaçişi aḑnulir, osfaçi, iţri, içāmyiz ģeayiz edheçi iş eḑmiçi, şedim, eḑmençīm visitantis, iḑso, aşlitçi - nuonaçi, liliżs, ibtukçi, aşniçi, eḑmiçi ģeayiz ildīm meḑatçi iş nīke iş inmef - nuonaçi: (eţan otmançiz) niabeçīme meabi iş keifaçie ģeayiz imkeçie keibeçīm şiyiz nuehu eţyiz otlan ultuçi. Manda-d - Hīa! Keaboçi ilayiz ożīm foţi, (absāçir) owlaçi edke, ożīm offsprinig iş owlaçīm miadiçi! Absāçi uḑdomuz ķeruz oşūtir eţyiz otlan meţo ukbaz şi eţan façifçīm ożu!


Emyiz idwuime elbeçi ukbaz şi eţan miago ekmiçişi ufsuçiz oşūtir, aşkusçiyiz uklewçire, iş emser aşkusçiyiz niufaçi. Eḑkidyiz uḑdomuz aţyiz otlan ultuçi ukbaz şi eţan niufaçi iş aţyiz sorceriese ģeayiz antefçie ģeayiz ūnōçi iş fīççi. Iţūtir uḑdomuz ukbaz ufsuçiz ihtifçişi ekweçir, iş ukbaz ufsuçiz ekmiçişi iţūtir uḑdomuz. Iţūtir uḑdomuz, keibo ģeayiz niufa, (keģn) soţawçi, keģn işsifçi, keģn stumblingis iş keģn kius. Inmo otmaniz dostir iţa keibeçir uḑdomuz aţyiz keģn niufa, soţawçi, işsifçi, stumblingis, iş kius, kuegun keumeçi şi asaçīm eţyiz owlaçīm niliçi Manda-d - Hīa! Iifūr, (O) keḑin, owlaçi meosa aţyiz kuokae iş aţud (enayiz uḑdomz) afkalçir eţyiz owlaçi keadi eţyiz koukue ģeayiz Şarhabiel idwuime işīsim moawaçi. Kiatoçi ulrue ģeayiz Şarhabiel idwue işīs moawaçi, aḑusçişi ewkaçir işyiz eţan ķeruz keikaçir kaeroçin kouku ģeayiz taḑal. Işaiş işyiz kiawuz, ūnōçi - Yuhana nuas ģeayiz Mahnuş kiatoçişi eţhaçit aḑusçişi loḑakir iş keadişi niḑobir şāyiz ildīm. Işaiş keḑin aḑusçişi meonar.


Ankeçi 26yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz keḑin!E Agnīçit (reţçit) iş neiror eţaşi otfeņ nuehu ķeruz uhlabir irut enayiz jordane iş uhlasşi aḑnulir eţyiz koukue ģeayiz idwue keḑin. Otfinçiz ihtifçişi ablaçişi aḑnulir esayiz aḑnunçie ģeayiz Bihram idwue. Oşuçin nuehu ihtifçişi ablaçişi neokiçir esayiz aftad ģeayiz naege iş esayiz aftade ģeayiz Zhir, idwuime keadi ģeayiz keḑin. Işaiş keḑin aḑusçişi meonar!

 


Ankeçi 27yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz keḑin!E Ufsuçiz uhlasşi niḑobir ilayiz iş moenar ilayiz alyiz Usar - Hīa: eģayiz Usar - Hai iş Pta-Hai uşlidçi esayiz imkeçie ģeayiz keḑin alkir enayiz uḑdomuz: Manda-d-Hīa uhlabir enayiz uḑdomuz esayiz moawaçi yiruz şi idwuim iş keadi yiruz şi meokoim, esayiz keģn mana, keģn nimuçi, keģn ufsi, keģn jordan iş keģn aḑnunçi; esayiz Hauran keģn uḑtidçi; esayiz Hauraran keģn eçmoçi iş esayiz Hazazban keģn umfiçi. Inhaz alha şāyiz kīwoçie, oḑnaf, eţaz - ofwēr keḑin, ofsāçi ķeayiz eţan ulte iş inhaz nealir enayiz çiz, absāçi, absāçi, idwu keḑin, uḑdomuz ķeruz emyiz owlaçi kouku, keḑin, eḑusçir eţyiz jordane iş işyiz owlaçi kouku naunuçi, keḑin, ufsuçiz rişisçir keģn kouku iş keģn nimuçi aţyiz idwuime Jordan ģeayiz keḑin iş aţyiz idwuime nueleçi ģeayiz ikfis, emyiz ulreçie ģeayiz taḑal iş (eşan meokiçi) ena uḑōfir ģeayiz Yukab1ar - Ziwa. Işaiş keḑin şi ubboçīm.


FL-200120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 1

 

FL-010320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 2

 

FL-170320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 3

 

FL-080520 Aftifçie ģeayiz Nuehu 4

 

FL-250620 Aftifçie ģeayiz Nuehu 5

 

FL-290820 Aftifçie ģeayiz Nuehu 6

 

FL-230920 Aftifçie ģeayiz Nuehu 7

 

FL-281120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 8

Template Design by SkinCorner