Jun 23, 2021

Aftifçie ģeayiz Nuehu 10

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.orgAnkeçi 28yiş.


Agnīçit (reţçit) iş neiror eţaşi otfeņ nuehu ķeruz eḑusçir enayiz Yardan iş uhlasşi aḑnulir. Alyiz Hauran - Hauraran, şuate - otwaim ģeayiz idwuime keḑin: alyiz dahn kouliçi, alyiz Yufin - Yufafin iş nayu - Mana- Smira; alyiz Yusmir, uḑnaçi ģeayiz işīsime moawaçi; iş alyiz abseşie Yukabar, uhdiçite etsōr użra; neiriçīm iş ifmafim otfeņ nuehu ķeruz eḑusçir enayiz Yardan iş uhlasşi aḑnulir, şiyiz eḑhitçie ģeayiz imkeçie, kautçīm otfinçiz iḑfar ekwē ķeayiz ostaçiz. Mīfar ostaçiz aţyiz oşuçin edheçi iş eḑmiçir nuşesçit otfinçiz niamçişi iţa ibriçir ayayiz ostaçiz kuereçīş ihler ostaçiz kuereçīş naokor ostaçiz.


Dehr eţan mīriçi, efwi, açmin iş taḑud aḑusçişi mūniçir aţyiz ostaçiz. Dehr eţan façifçīm nīseçi iş keukçīm eşud ģeayiz afriçie aḑusçişi mūniçir iş embiçir ģiat, nuşesçit otmançiz ķeruz niukir aģyiz oşa yaryiz kiese aţaintedir niamçişi oşūtir ilayiz yaryiz asaçīm kiese. Işaiş ikfis niamçişi aḑusçişi oşu, otmançin nuehu ķeruz uhlabir irut enayiz Yardan iş uhlasşi aḑnulir. Işaiş keḑin şi ubboçīm.


Ankeçi 29yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz keḑin! E Umrāt eţaşi niḑobir ilayiz iş moenar ilayiz eţyiz meţoe ģeayiz idbue. Ewkaçir aşkusçiyiz manas ģeayiz keadi eţaşi otfeņ nuehu ukbaz uhlabir irut enayiz Yardan iş uhlasşi aḑnulir (iş otmançiz) ģeayiz keģn goçaçi iş onfoçi iş ģeayiz keģn akdiçi iş niuke ķeruz ihtifçişi eḑradçir afriçie iş otmançiz ķeruz eţaşi oţēdit eţyiz afriçie. Otdiçit, eţyiz keadie niamçişi umrāt aḑusçişi moenar ilayiz. Işaim keḑin şi ubboçīm. Iksit muḑor çe ķiŗ owlaçit giḑuçit ekmiçir işyiz oşayiş, nueha.


Ankeçi 30yiş.


Eţyiz koukue ģeayiz keḑin!


E çe ķiŗ owlaçit giḑuçit ekmiçir işyiz oşayiş, nueha, idwuime eţkakçi şāyiz ukbaz otmaniz ufmaţ moenar ilayiz? Ikbuçiz rişisçir kiawuz irut enayiz Yardan, meadir kiawuz, iş rişisçir (kiawuz) ilayiz iş oţhar kiawuz arayiz dahn aḑnid. Ikbuçiz akbaçir iş iḑlilçir kiawuz ahkat (pihta), afhitçir eşsesçie iş iḑlilçir kiawuz oteçit ena elwoçir. Ikbuçiz meţur kiawuz akyiz kaeroçin kaewe iş mienaçir ķeayiz kiawuz koukue ģeayiz kīwoçie (keḑin) ikbuçiz māfaçir eţyiz koibuçie aģyiz kiawuz; ikbuçiz eşdamçir keigut inhaz kīwiçişi ikfusur, inhaz kīwiçişi ikfusur ikbuçiz eşdamçir keigut, inmo otdiçit kūlir oḑāsçi eţyiz oşa, nueha, atiçir!


Inmo inhaz asfetir koibuçie inhaz niamçişi fuḑir; inhaz niamçişi mēfor iş maihar aţyiz ultuçi! E inhaz keabor kioloim foţi ena iķubir iş kotuçin nueha ufboçir arayiz imkeçie ģeayiz keḑin. Inhaz asfir koibuçie iş içak iţa, inhaz alkir (otleçit) iş iţfuçir keḑine ģeayiz kotuçin neufiçi. Çe ķiŗ owlaçit giḑuçit ekmiçir işyiz oşayiş, nueha, idwuime eţkakçi şāyiz ukbaz otmaniz ufmaţ moenar ilayiz?


Ikbuçiz rişisçir kiawuz irut enayiz Yardan, meadir kiawuz, iş rişisçir kiawuz ilayiz iş oţhar kiawuz arayiz dahn aḑnid. Ikbuçiz akbaçir iş iḑlilçir kiawuz ahkar, afhitçir eşsesçie iş iḑlilçir kiawuz oteçit ena elwoçir. Ikbuçiz meţur kiawuz akyiz kaeroçin kaewe iş mienaçir ķeayiz kiawuz koukue ģeayiz kīwoçie (keḑin). Ikbuçiz māfaçir eţyiz işāse aģyiz kiawuz; işaim eşdamçi aşfilçir inhaz kīwiçişi ikfusur, inhaz kīwiçişi ikfusur ikbuçiz eşdamçir aşfilçir, inmo otdiçit kūlir oḑāsçi eţyiz oşa, nueha, atiçir!


Inmo inhaz ibriçir eţyiz işās inhaz niamçişi akrir, inhaz niamçişi nēmiçir iş maihar aţyiz ultuçi!


E enayiz iķubir inhaz keabor kioloim foţi iş kotuçin nueha ufboçir arayiz imkeçie ģeayiz keḑin. Inhaz uhlabir eţyiz işās iş akrīm iţa, inhaz alkir, iş iţfuçir keḑine ģeayiz kotuçin neufiçi. Çe ķiŗ owlaçit giḑuçit ekmiçir işyiz oşayiş, nueha, idwuime eţkakçi şāyiz ukbaz otmaniz ufmaţ moenar ilayiz? Ikbuçiz rişisçir kiawuz irut enayiz Yardan, meadir kiawuz, rişisçi kiawuz ilat iş oţhar kiawuz arayiz dahn aḑnid. Ikbuçiz akbaçir iş iḑlilçir kiawuz ahkar, afhitçir eşsesçie iş iḑlilçir kiawuz oteçit ena elwoçir. Ikbuçiz meţur kiawuz akyiz kaeroçin kaewe iş mienaçir ķeayiz kiawuz koukue ģeayiz kīwoçie (keḑin). Ikbuçiz etfer neinee aģyiz kiawuz; ikbuçiz eşdamçir aşfilçir inhaz kīwiçişi ikfusur, inhaz kīwiçişi ikfusur ikbuçiz eşdamçir aşfilçi.


Inmo otdiçit kūlir oḑāsçi eţyiz oşa, nueha, atiçir! Inmo inhaz ibriçir eţyiz neinee inhaz niamçişi niuder, inhaz niamçişi aḑusçişi mēfuçir iş maihar aţyiz ultuçi!E enayiz iķubir inhaz keabor kioloim foţi iş kotuçin nueha ufboçir arayiz imkeçie ģeayiz keḑin. Inhaz uhlabir eţyiz neinee iş kayşi iţa emfatçir, inhaz alkir, keḑine ģeayiz kotuçin neufiçi inhaz iţfuçir, umrēçi, keḑin! Lot, keḑin! Keḑin hażz taçetçir ķeayiz otlan ultuçi. Işaiş keḑin şi ubboçīm.


Otlaz şi an aḑnunçi infāçi. Niḑob ilayiz (muḑoim?) infēe, iş uhtat çiz nealar nuehuim muḑoim aşhan umkukir, ikiş inmo çiz şi an nituim nuehaim neal aşkusçiyiz manas ģeayiz keadi, nuehae ģeayiz uhlabir irut enayiz Yardan iş kayşi aḑnulir iş muçar miowaçie nimuçi iş anho çe ķiŗ owlaçit giḑuçit ekmiçir işyiz oşayiş, nueha iş muḑor fonalim infāçi kuşt keikit eţaşi meadu ukbaz Yardan (meadir) iş naeheçit ķiŗ kotuçin babtisin aḑnulçi kiawuz, Şilmai aḑnulir kiawuz esayiz kaeroçin aḑnunçi, Yardan eţyiz ukbaz ufsuçiz uhlasşi aḑnulir, inhaz muofaçir eţyiz kotuçin miaduçi iş anhor leţim infē:


taţeçit ekmiçir inhaz nealir enayiz aţaz, enayiz aţaz inhaz eşmutçi, kiese ķeruz ihtifçişi muçar nimuçie, iş feḑoŗ, iş an efrōçi, an kuarīm kaģyiş, aşhanşi inhaz ķeruz ihtifçişi idbir enayiz Yardan aḑnid.


Ostiçiz muḑor e afhitçi iş meonar ģeayiz Şum (Şem) nuas ģeayiz kuegu iş emyiz meţoe uhtat çiz nealar an umfiçi aţyiz ubloe Ruaz (nealir) ukoçişi aḑusçişi niḑobir şāyiz ikfalçie ģeayiz otfeņ nuehu ķeruz ihtifçişi eḑusçir enayiz Yardan, ablaçişi aḑnulir iş muçar miowaçie nimuçi iş ķeruz uhlasşi alhançir, ewkaçir iş neiror alyiz otlan aḑnunçi, iş (şāyiz ikfalçie ģeayiz) keģn goçaçi, onfoçi, iş akdiçi iş niuke ķeruz ihtifçişi eḑradçir afriçie iş otmançiz ķeruz eţaşi umsuçit eţyiz afriçie.


Nihuçişi çiz aḑusçişi an nituim nueha uķuçiz otmaniz hasţ aḑnulir, nealir nuehae ģeayiz uhlabir irut enayiz Yardan iş kayşi aḑnulir iş işāfçir. Işaiş muḑor idbu şi idbue işyiz idbue iş eskagçi. Işaiş kuriçir ilayiz manuçie iş nealir Rahmia işyiz nuehue otmanyiz babtisut. Neal otfeņ nuehu ķeruz uhlabir irut enayiz Yardan iş uhlasşi aḑnulir iş muçar miowaçie nimuçi. Inmo çiz kayşi an nituim nuehaim, neal nuehae ģeayiz ģeayiz, ķeruz uhlabir irut enayiz Yardan iş muçar miowaçie nimuçi. Iş adlēçir: aţyiz abniçie enayiz otlan mēfiçi muḑoyiz eţan owlaçit aḑnunim meosi esayiz ambuçi, aḑūmçi iş kaiba. Işaiş açokçit maideçir kuşta esayiz ostaçiz iş nealir enayiz ostaçiz Kuşta keuder aţaz ukhir kotuçin akdeçi użras!


Atmife ģeayiz kēfoçie haż ablaçişi maidiçir eţyiz keuwue eţyiz ukbaz użras maideçir çiz eţyiz oşuçin işkintas. Iţkatçi şi umtumun maiduçi, kotuçin akdeçi użras, (işyiz) isayiz umrā eţaşi iḑērim ģeayiz moawaçi. Iş otfinçiz niamçişi nealir neote iş içudçi, nuifuçir iş aḑusçişi ikfutim!


Enfaim owlaçīm pihta iş elwoçir owlaçit mambuha iş elwoçir naemae ufnaçi iş olruçir an nemuim naema iş muḑo keḑin şi iḑēmur iş (idwuim)e keḑin dwelleż şāyiz otmançiz ķeruz keikaçir keş iş amkat eţyiz ożīm isfēçi emyiz (eşan ulru) moawaçi goeż ilayiz enayiz dahn meţo iş emyiz meţoe uhtat çiz nealar ukoçişi iţūtir otmançiz yiruz keikaçir kaeroçin kouku ģeayiz taḑal ikbuçiz niamçişi nealir otmançin nuehu ķeruz uhlabir irut enayiz Yardan, uhlasşi aḑnulir iş muçar miowaçie nimuçi, iş keḑin şi ubboçīm.


Ostiçit oţinit (ufnaçi) aşlot owlaçīm oçtiçi, muḑor idbu şi idbue işyiz idbue iş keuder manuçie iş nālaçir Rahmia işyiz owlidiz. Maideçīm kuştae esayiz şgandae iş uhtaçi ikbuçiz ibwēçir irut, muḑor eţyiz moawaçi yiruz şi idwuim aşhanşi inhaz intoçir, noefur aţot owlaçīm pandama iş iltufçin owlaçīm eşke.


FL-200120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 1

 

FL-010320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 2

 

FL-170320 Aftifçie ģeayiz Nuehu 3

 

FL-080520 Aftifçie ģeayiz Nuehu 4

 

FL-250620 Aftifçie ģeayiz Nuehu 5

 

FL-290820 Aftifçie ģeayiz Nuehu 6

 

FL-230920 Aftifçie ģeayiz Nuehu 7

 

FL-281120 Aftifçie ģeayiz Nuehu 8

 

FL-240421 Aftifçie ģeayiz Nuehu 9

Template Design by SkinCorner